Dabaszinības. Darba burtnīca 1. klasei

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-23-5

Autores:

Sanda Isačonoka-Atopkina, Signe Ungure, Annija Vilnīte

106 lpp.

Izmērs: 210x297 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Izdošanas laiks:

2023. gada jūlijs - augusts

Darba burtnīca 1. klasei ir izmantojama komplektā ar Dabaszinības. Mācību grāmata 1. klasei, kuras saturs veidots atbilstoši “Dabaszinības 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Darba burtnīcu “Dabaszinības 1.klasei” veido pieci lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 66 mācību stundas mācību gada laikā:

1.1. Kā pētīt dzīvos organismus?

Kā cilvēks uztver apkārtējo pasauli? (ieskats iekšlapās)
Kā raksturot organismus?
Kādas ir augu ārējās pazīmes? Kā tās izmanto augu atpazīšanai?
Kādas ir cilvēku un citu dzīvnieku kopējās un atšķirīgās pazīmes?

1.2. Kā pētīt materiālus?

No kā veidoti priekšmeti?
Kādas ir materiālu īpašības?
Kā izmanto materiālu īpašības?

1.3. Kā pētīt nedzīvos objektus?

Kā raksturo apkārt esošos objektus?
Kas rada gaismu un kā gaisma atstarojas?
Kā rodas skaņa?
Kas rada siltumu? Kā sasilst objekti?

1.4. Kā pētīt dabas teritorijas?

Kas ir dabas teritorija un kas ir cilvēka pārveidota teritorija?
Kādas Zemes virsmas atšķirības novērojamas tuvākajā apkārtnē?
Kādas ūdenstilpes ir sastopamas tuvākajā apkārtnē?
Kādas atšķirības novērojamas dažādām dabas teritorijām?

1.5. Kā pētīt Visumu?

Kas ir Zeme?
Kas ir Saule?
Kāpēc mainās diena un nakts?
Kas ir Mēness?


 Saruna ar mācību komplektizdevuma "Dabaszinības 1. klasei" vienu no autorēm Signi Unguri.“Šajos mācību līdzekļos apskatām piedāvātos lielos tematus un ir arī padomāts par to, cik stundas atvēlēt katram tematam, paredzot klāt vēl vienu stundu pārbaudes darbu veikšanai. Protams, skolotājiem ir jāņem vērā, ka katrai klasei ir savas vajadzības, atšķirīgas gan darba gaitas, gan bērnu spējas, tādēļ iespējams nāksies pielāgot stundu skaitu attiecīgi savai klasei,” stāsta Signe.

Grāmatā izmantoti īpašie tēli un simboli, kā tas ir arī citos mācību līdzekļos, piemēram, matemātikā un sociālajās zinībās. “Dabaszinībās kopā ar skolotājām Sandu un Anniju esam izvēlējušās Robotiņu, kas palīdz iegaumēt svarīgāko informāciju un arī dod vārdu banku – vārdus, ar kuriem ir jāstrādā uzdevumos.  Robotiņš atklāj mācību stundu, uzdodot bērniem mīklu par tematu, ko stundā apgūs,” stāsta Signe.

Šajā mācību līdzeklī, kas ir paredzēts 1. klases skolēniem ir padomāts arī par to, lai viņiem būtu vieglāk uztvert informāciju. Šim nolūkam ir izmantots lielāks burtu lielums.

Lai bērni gūtu priekšstatu par reālo dzīvi, redzētu, kādi izskatās dzīvnieki un dabas teritorijas, mācību grāmatā un darba burtnīcā izmantotas reālas fotogrāfijas.

Mācību grāmatā atrodami arī kvadrātkodi, kuriem pievienoti mācību video, lai varētu labāk atklāt tēmu un to saprast. Tāpat grāmatā ir doti praktisko un pētījumu darbu apraksti, kas dublējas kopā ar darba burtnīcu. Skolotājs vispirms var izrunāt darba gaitu, kā un ko darīs un tālāk skolēni veic darbu katrs savā darba burtnīcā.

“No citiem pieejamiem mācību līdzekļiem atšķiramies ar to, ka darba burtnīcā ir iekļautas līnijkopas, kas ir atbilstošas 1. klases mācību standartiem. Ja bērnam ir jāveic rakstveida uzdevums, tad to dara līnijkopās, lai mācītos ievērot teikumu rakstības nosacījumus un skolotājam būtu vieglāk izsekot bērna rakstītajam,” stāsta Signe.

Dodoties ārā veikt pētījumu, darba burtnīcā tiek piedāvātas izgriežamās darba lapas, lai bērnam nav jāņem līdzi visa darba burtnīca. Mācību uzdevumi ir saistīti ar mācību grāmatas saturu, pēc uzdevumu izpildīšanas grāmatā, tos var turpināt pildīt darba burtnīcā.

“Katra temata noslēgumā mēs piedāvājam pašpārbaudes uzdevumus “Es jau protu”. Skolēns tos izpilda, pārbauda, kā ir sapratis tematus un sevi novērtē, izmantojot pievienoto snieguma līmeņu aprakstu,” stāsta Signe.

Mācību līdzekļi ir ceļā uz saskaņošanu Valsts izglītības satura centrā un tiks apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijā.

Sagatavošanā ir arī Skolotāja rokasgrāmata, kurā būs ietverts tematiskais plāns, pārbaudes darbi, snieguma līmeņu apraksti, būs arī noderīgi resursi, kurus varēs  izmantot klasē, mācot dabaszinības.
Līdz gada beigām tiks sagatavoti arī mācību līdzekļu komplekti 2. un 3. klasei.

Novēlam, lai, darbojoties kopā ar bērniem un atklājot viņiem dabaszinības, jums izdodas gūt patiesu prieku!
Atgriešanās atpakaļ