Dabaszinības. Darba burtnīca 2. klasei

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-26-6

Autores:

Annija Vilnīte, Indra Siksaliete

110 lpp.

Izmērs: A4 (210x297 mm )

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Plānotais izdošanas laiks:

2024. gada jūlijs

Skaits

8.00

Darba burtnīca 2. klasei  ir izmantojama komplektā ar Dabaszinības. Mācību grāmata 2. klasei, kuras saturs veidots atbilstoši “Dabaszinības 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Darba burtnīcu “Dabaszinības 2. klasei” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 66 mācību stundas mācību gada laikā:

2.1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?
Kas ir laikapstākļi?
Kas ir nokrišņi, un kā tie veidojas?
Kā veidojas vējš?
Kā novēro laikapstākļus?
Kā iespējams izmantot laikapstākļu prognozi?

2.2. Kāpēc nepieciešama enerģija?
Kur rodas enerģija?
Kā enerģija pārveidojas?
Kā enerģiju var taupīt?

2.3. Kāpēc notiek kustība?
Kā un kāpēc ķermenis kustas?
Kāpēc kustoties ir grūti uzreiz apstāties?
Kas ietekmē objekta kustību?

2.4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?
Kādas izmaiņas notiek organismos, tiem augot un attīstoties?
Kas nepieciešams augu dzīvei?
Kas nepieciešams dzīvnieku dzīvei?
Kas nepieciešams cilvēkiem dzīvei?

Atgriešanās atpakaļ