Dabaszinības. Mācību grāmata 2. klasei

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-24-2

Autores:

Annija Vilnīte, Indra Siksaliete

140 lpp.

Izmērs: 210x280 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Plānotais izdošanas laiks:

2024. gada jūlijs

Skaits

16.00

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Dabaszinības 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Dabaszinības 2. klasei veido:
Skolēna mācību grāmata.
Skolēna darba burtnīca.
Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 66 mācību stundām).

Mācību grāmatu “Dabaszinības 2. klasei” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 66 mācību stundas mācību gada laikā:

2.1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?
Kas ir laikapstākļi?
Kas ir nokrišņi, un kā tie veidojas?
Kā veidojas vējš?
Kā novēro laikapstākļus?
Kā iespējams izmantot laikapstākļu prognozi?

2.2. Kāpēc nepieciešama enerģija?
Kur rodas enerģija?
Kā enerģija pārveidojas?
Kā enerģiju var taupīt?

2.3. Kāpēc notiek kustība?
Kā un kāpēc ķermenis kustas?
Kāpēc kustoties ir grūti uzreiz apstāties?
Kas ietekmē objekta kustību?

2.4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?
Kādas izmaiņas notiek organismos, tiem augot un attīstoties?
Kas nepieciešams augu dzīvei?
Kas nepieciešams dzīvnieku dzīvei?
Kas nepieciešams cilvēkiem dzīvei?


Katram apakštematam ir sagatavots:
Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.
Tēmas izklāsts.
Uzdevumi.
Apgūstamie jēdzieni.
Pašpārbaudes uzdevumi katras tēmas noslēgumā.
Atgādnes.

Mācību grāmatas saturu papildina QR kodi ar kuru palīdzību skolēni var piekļūt video formāta uzdevumiem.

Atgriešanās atpakaļ