Dabaszinības. Skolotāja rokasgrāmata 1. klasei. Ir NOLIKTAVĀ

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-22-8

Autores:

Sanda Isačonoka-Atopkina, Signe Ungure, Annija Vilnīte

160 lpp.

Izmērs: A4 (210x297 mm)

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Grāmata izdota

2023. gadā

► Skolotāja metodisko līdzekli veido tematiskais plāns, darba lapas, uz kurām ir atsauces tematiskā plāna sadaļā “Piezīmes”, sasniedzamo rezultātu apraksts (sasniedzamie rezultāti pielīdzināti skolvadības sistēmās izmantotajiem), pārbaudes darbi, tiem atbilstīgi snieguma līmeņu apraksti un dažādi papildresursi, piemēram, pie sienas liekamas atgādnes u. c.
► Skolotāja grāmatā iekļautais tematiskais plāns ir paredzēts darbam ar mācību komplektu "Dabaszinības 1. klasei. Skolēna grāmata" un "Dabaszinības 1. klasei. Darba burtnīca" un papildināts ar sadaļu “Piezīmes”, kur norādīta informācija par papildu saitēm, materiāliem, kā arī mācību uzdevumu precizējumi. 

 

Saruna ar mācību komplektizdevuma "Dabaszinības 1. klasei" autorēm Sandu Isačonoku-Atopkinu un Signi Unguri.
Sanda Isačonoka - Atopkina dabaszinības māca Ķekavas vidusskolā un Signe Ungure ir skolotāja Ikšķiles vidusskolā.


“Mums uzreiz saskanēja, jo domājām līdzīgi gan kā vērtēt, gan kādas metodes izmantot. Šķita labi, ka jaunajā kompetenču pieejā vairāk liek domāt pašiem bērniem. Ar Signi veiksmīgi sastrādājāmies, lai mācību stundas veidotu interaktīvākas un bērniem interesantākas,” stāsta Sanda.

Izdevniecībā Skolas Vārds turpinās kopdarbs, veidojot mācību grāmatu Dabaszinības 1.klasei, darba burtnīcu un skolotāja rokasgrāmatu. Papildus taps arī pārbaudes darbi un mācību snieguma līmeņu apraksti, ko mācību procesā varēs izmantot skolēni, kā arī skolotāji, lai atvieglotu vērtēšanu. Piemēram, novērtēt, kā bērns veicis pētījumu, novērojumu.

Kā atzīst skolotājas, pirms gada, lai sagatavotos kārtējai stundai, nācies ziedot vēlas vakara stundas, jo Skola2030 pieejamos materiālos grūti bijis izprast, ko autors ar uzdevumu īsti domājis sasniegt, tāpēc daudz vajadzējis meklēt un plānot pašām. Tekstus un uzdevumus kopējušas un skenējušas no dažādām grāmatām.

 

“Jāizstrādā pēc iespējas kvalitatīvāki mācību līdzekļi, jo daudziem skolotājiem nav tāda pieredze, piemēram, kā stundās attīstīt arī caurviju prasmes. Svarīgi, lai vispirms skolotājs saprastu kopsakarības, spētu attīstīties profesionāli, nevis izmisīgi domātu, ko darīt stundās,” atzīst Signe.


Sanda piekrīt, ka tikai tagad var paredzēt, kādu uzdevumu veicot, tiks attīstīta kritiskā domāšana, sadarbības prasmes, pacietība, rūpīgums u.tml.

Autores atklāj, ka ir gandarītas par paveikto un cer, ka būs atbalsts arī kolēģiem. Grāmatā aplūkotas 5 lielās tēmas – tiks pētīti dzīvie organismi, nedzīvie objekti un materiāli, dabas teritorijas un Visums. Kā būtisku atšķirību uzsverot, ka grāmatā ievietotie fotoattēli būs reāli, nevis zīmētas ilustrācijas.

Lai sasniegtu stundas rezultātu, paredzēts izmantot QR kodus, kas norādīs uz pašu skolotāju filmētajiem video – ar mērķi bērnus ieinteresēt par konkrētu tematu, mudināt viņus domāt un izdarīt secinājumus. Tās būs gan ikdienas situācijas uz ielas, gan atspoguļos, kā bērni veido kalna maketu u.tml.

“Skolotājam būs iespēja paskatīties, kā veidojas paugurs, kā makets top soli pa solim un līdzīgu uzdevumu varētu realizēt savā klasē. Bērni sadarbojas grupās, veido no papīra, strādā ar krāsām. Jau iegūtā pieredze liecina, ka skolēni iemācās pamatot, piemēram, kāpēc tieši tur veidos slēpošanas trasi, vai nogāze ir stāva vai lēzena,” skaidro Sanda un Signe piebilst: “Mācību process ir vērsts uz darbošanos, izziņa notiek caur praktisko darbību, eksperimentiem, sadarbību. Tas ir būtiski, ka paši var aptaustīt, izpētīt, jo bērniem tas patīk.” Skolotājas secina, ka  sadarboties jāmāca jau no 1. klases, tad darbs grupās noritēs veiksmīgi arī vecākajās klasēs, kur tagad dažkārt rodas problēmas. Bērniem jārodas izpratnei, kāpēc svarīgi ir sadalīt pienākumus, uzņemties atbildību, pieņemt vienam otram, veikt pašvērtējumu u.tml.

 

Mācību grāmata un darba burtnīca ir sasaistītas ar tematisko plānu, kas savukārt ir saplānots pa stundām, paredzot sasniedzamo rezultātu. Skolotāja rokasgrāmatā tiks paskaidrots uzdevumu mērķis, kā arī doti papildus uzdevumi, lai rastos lielāka izvēles iespēja.


Tāpat būs apkopoti pārbaudes darbi un snieguma līmeņu apraksti. Norādītas dažādas saites uz YouTube kanāla video, TV raidījumiem u.tml.

 
Atgriešanās atpakaļ