Fizika. Skolotāja rokasgrāmata 8. klasei. Ir NOLIKTAVĀ

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-9164-0-3

Autore:

Ilze Klints

156 lpp.

Izmērs: A4 (210x297 mm)

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Grāmata izdota 2023. gada jūnijā

Pieejamība: drukātā un digitālā formātā

"Fizika. Skolotāja rokasgrāmata 8. klasei" ir iekļauts:

►  "Fizika 8. klasei" mācību programmas saturs, mērķi un metodiskās pieejas.
►  Tematiskie plāni un mācību nodarbību izvērsums.


"Fizika. Skolotāja rokasgrāmata 8. klasei" saturu veido šādas tēmas:
8.1. Ko mācās fizikā?
8.2. Kustība
8.3. Skaņa
8.4. Spēks
8.5. Spiediens
8.6. Enerģija
Pielikums (Uzdevumi: Mērvienības un uzdevumu teksti).

Grāmata paredzēta skolotājam, lai varētu sagatavoties vadīt fizikas stundas 8. klasē. Tēmu plānojums atbilst Skola2030 kompetenču pieejas plānojuma paraugam, taču vairākas nodarbības papildinātas ar starpdisciplinārām saiknēm un arī metodisku pieeju, kas iekļauj mākslas komponenti (STEM jomu papildinot par STEAM) - skolēniem uzdevumos dotās situācijas jāmudina pēc iespējas vizualizēt, iztēlojoties tās prātā un zīmējot uz papīra.

Grāmatā iekļauts tematiskais plānojums visam mācību gadam 8. klasei, kas sadalīts 6 nodaļās, katra tematiskajā plānā dotā stunda ir izvērsta nodarbības plānojumā ar aprakstu, dotas teorijas zināšanas, kas pārrunājamas ar skolēniem, doti uzdevumi un uzdevumu risinājumi, iekļauti praktiskie darbi un to darbu lapas, katrai tēmai pievienoti summatīvie pārbaudes darbi divos variantos.

 

Saruna ar "Fizika. Skolotāja rokasgrāmata 8. klasei" autori Ilzi Klinti.


 

Kuldīgas Centra vidusskolas fizikas un inženierzinību skolotāja Ilze Klints zinātnieces karjeru LU Skaitliskās modelēšanas institūtā  nomainīja uz darbu skolā. Uzsākot skolotājas gaitas, uzreiz sapratusi, ka mācību materiālus jāgatavo pašai.
 

Skolotāja rokasgrāmatā fizikā 8. klasei ir apvienota mana personīgā un praktiskā pieredze, jo apkopoti pašas veidotie materiāli. Tie atbilst Skola2030 paraugprogrammai,” stāsta Ilze.

Programma ir nedaudz pārveidota un papildināta. “Tā kā fizika ir viens no STEM priekšmetiem, tad esmu to papildinājusi ar burtu A (Arts). Lai runātu par fizikas jēdzieniem, parādībām un atklātu likumus, ne visu darām laboratorijā. Arī manā skolā patlaban ir ļoti kritiski darba apstākļi un nav laboratorijas, tādēļ abstrakciju – modeli cenšamies veidot prātā. Mēs izrunājam, iztēlojamies ar tekstu, ar zīmējumiem, kā parādība izskatās, līdz nonākam pie fizikas likuma,” norāda Ilze.

Skolotāja rokasgrāmatā parādīts, kā veicam arī praktiskos darbus, jo fizika ir praktiska zinātne un jāveic mērījumi. Iekļauta ir arī matemātika, grafiku analīze, funkcijas. Skolēni nosaka un zīmē, analizē, piemēram, vai ir taisnes, paraboliska funkcija vai hiperbola. Pēc tam seko summatīvais pārbaudes darbs un iegūstam vērtējumu. Rokasgrāmatā ir iekļautas pārbaudes darba lapas.

Skola2030 programmā ir ieteiktas 6 tēmas un tā ir arī Skolotāja rokasgrāmatā. Katras tēmas apguvei paredzēts noteikts stundu skaits.

Iekļautas ir darba lapas un pilnīgi visi materiāli, kuri nepieciešami, lai skolotājs varētu stundā strādāt. Ir arī uzdevumi, jo risinām arī tos, trenējamies mērvienības utt.

Pielikumā ir ieliktas darba lapas, lai trenētos mērvienību pārveidošanu. “Kā vienu no pamatprasmēm esmu izvirzījusi – skolēniem ir jāmāk pārveidot mērvienības,” norāda Ilze.

Tā ir viena no pirmajām šāda veida Skolotāja rokasgrāmatām, kas tapusi, vadoties pēc Skola2030 programmas.

Patlaban tapšanas stadijā ir arī Skolotāja rokasgrāmata fizikā 9. klasei.

Atgriešanās atpakaļ