Latviešu valoda 1. klase. Darba burtnīca

Skaits

0.00

Pievienot grozam
Darba burtnīca ”Latviešu valoda 1. klase”
Sandra Some Feldmane, Rita Dilāne un autoru kolektīvs

Mācību līdzekļa paredzamais iznākšanas laiks: 2023. gada aprīlis.

Darba burtnīca ir izmanotojama komplektā ar mācību grāmatu "Latviešu valoda 1.klasei", kas ir sagatavota, balstoties uz "Latviešu valoda 1.-9. klasei" mācību priekšmeta programmas parauga, kas ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros.
Tēmas:
1.1. Es esmu skolēns. Kā lasīt un rakstīt vārdus?
1.2. Gads un svētki. Kā veidot, pierakstīt un lasīt teikumus?
1.3. Mana raibā ikdiena. Kā raksturot literāros tēlus un reālus cilvēkus?
1.4. Reiz es būšu… Kā veidot aprakstu?
1.5. Es smaidu, tu smaidi, mēs smaidām. Kā iegūt, saprast un atcerēties svarīgāko informāciju par literāru tekstu?
1.6. Parastais un neparastais Ko es zinu? Ko es protu?
 
Atgriešanās atpakaļ