Latviešu valoda 1. klase Mācību grāmata

Skaits

0.00

Pievienot grozam
Mācību grāmata ”Latviešu valoda 1. klase”
Sandra Some Feldmane, Rita Dilāne un autoru kolektīvs

Mācību līdzekļa paredzamais iznākšanas laiks: 2023. gada aprīlis.

Mācību grāmatas saturs ir sagatavots, balstoties uz ”Latviešu valoda 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas parauga, kas ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.
Tēmas:
1.1. Es esmu skolēns. Kā lasīt un rakstīt vārdus?
1.2. Gads un svētki. Kā veidot, pierakstīt un lasīt teikumus?
1.3. Mana raibā ikdiena. Kā raksturot literāros tēlus un reālus cilvēkus?
1.4. Reiz es būšu… Kā veidot aprakstu?
1.5. Es smaidu, tu smaidi, mēs smaidām. Kā iegūt, saprast un atcerēties svarīgāko informāciju par literāru tekstu?
1.6. Parastais un neparastais. Ko es zinu? Ko es protu?

Mācību grāmatas saturu papildina:
  • OR kodi, kas ļaus piekļūt video un audio formātā izmantojamiem mācību palīglīdzekļiem.
  • Mācību atgādnes latviešu valodas apguvei.
Atgriešanās atpakaļ