Latviešu valoda 1. klase Skolotāja rokasgrāmata

Skaits

0.00

Pievienot grozam
Skolotāja rokasgrāmata ”Latviešu valoda 1. klase”
Sandra Some Feldmane, Rita Dilāne un autoru kolektīvs

Mācību līdzekļa paredzamais iznākšanas laiks: 2023. gada aprīlis.
Skolotāja rokasgrāmata būs pieejama elektroniskā formātā (pdf). Metodiskajā līdzeklī būs pieejams:
  • Tematu plānojums 198 mācību stundām: sasniedzamie rezultāti un skolēna darbība, lai sasniegtu rezultātu, izmantojot mācību grāmatu un darba burtnīcu.
  • Resursu saraksts, kas palīdzētu atklāt tematu daudzpusīgāk un pielāgot saturu individuāli klases vajadzībām.
  • Katra temata noslēguma pārbaudes darbs ar snieguma līmeņu aprakstiem.
Atgriešanās atpakaļ