Latviešu valoda. Darba burtnīca 2. klasei II daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

978-9934-9164-9-6

230 lpp.

Izmērs: 170x240 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Plānotais izdošanas laiks:

2023. gada decembris

Skaits

7.00

Darba burtnīca 2. klasei II daļa ir izmantojama komplektā ar Latviešu valoda. Mācību grāmata 2. klasei II daļa, kuras saturs veidots atbilstoši “Latviešu valoda 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Darba burtnīcu “Latviešu valoda 2.klasei II daļa” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 118 mācību stundas mācību gada otrajā semestrī:

2.3. Prieka un joku pasaulē. Kas ir teikuma gramatiskais centrs?
Kas ir prieks? Informācijas ieguve. Teikuma uzbūve.
Lasu un smejos. Humors. Īpašības vārdi.
Karnevāls. Lasīšanas stratēģijas. Apsveikuma veidošana.
Labo darbu un prieka diena. Mutvārdu un rakstveida teksts. Privātā vēstule.

2.4. Piedzīvojumu pasaulē. Kas palīdz lasīt un saprast, stāstīt un rakstīt par notikumiem tagadnē, pagātnē, nākotnē?
Piedzīvojumi ikdienā. Piedzīvojumu stāsts.
Piedzīvojumi ikdienā. Vēstījuma plāns. Teikuma paplašinājums.
Ceļojums nākotnē. Fantastikas literatūra. Darbības vārda laiks, skaitlis un persona.
Piedzīvojumu meklētāji. Satura rādītājs. Tēla raksturojums.
Tas tik bija piedzīvojums! Vienlīdzīgi teikuma locekļi.

2.5. Izgudrojumu un atklājumu pasaulē. Kā iegūt faktus, veikt nelielu pētījumu un veidot tā gaitas aprakstu?
Izgudrojumi mūsu ikdienā. Informācijas ieguve un salīdzināšana. Vārdu atvasināšana. Salikteņi.
Viņi bija izgudrotāji un atklājēji. Skaitļa vārdi. Svešvārdi.
Kāpēcīši. Kolāža. Radošais rakstu darbs.
Kas izgudrots Latvijā? Pētījums: gaita un apraksts.

2.6. Dažādu notikumu pasaulē. Ko es zinu? Ko es protu?
Lietas un parādības ap mani. Vārdu krājums. Deminutīvs.
Kad lietas atdzīvojas. Tēlainās izteiksmes līdzekļi: epitets, salīdzinājums, personifikācija.

Atgriešanās atpakaļ