Latviešu valoda. Skolēna grāmata 1. klasei I daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-9164-1-0

Autores:

Iveta Lukaševica, Signe Ungure

180 lpp.

Izmērs: 210x280 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Izdošanas laiks:

2024. gada jūnijs

Skaits

12.00

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Latviešu valoda 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Latviešu valoda 1. klasei veido:

 • Skolēna mācību grāmata I daļa (pirmajam mācību semestrim)
 • Skolēna mācību grāmata II daļa (otrajam mācību semestrim)
 • Skolēna darba burtnīca I daļa (pirmajam mācību semestrim)
 • Skolēna darba burtnīca II daļa (otrajam mācību semestrim)
 • Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 198 mācību stundām)


Mācību grāmatu “Latviešu valoda 1.klasei I daļa” veido divi lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 90 mācību stundas mācību gada pirmajā semestrī:

1.1 Es esmu skolēns. Kā lasīt un rakstīt vārdus?
►  Es un citi skolā. Iepazīsimies! Vārdi iepazīstoties. Mans vārds.
►  Iepazīsim savu skolu! Stāstīšana un rakstīšana.
►  Mana valoda. Valodas tuvākajā apkārtnē. Teikums.
►  Mans ceļš uz skolu. Stāstīšana. Valodas skaņas. Zilbes. Vārdi.
►  Aiz loga. Stāstīšana. Zilbes un vārdi.
►  Skolas ikdiena. Noteikumi, pienākumi un tiesības. Stāstīšana. Dienasgrāmata. Vārdu saīsinājumi.
►  Dzimtas koks. Vārdi un uzvārdi. Valodas skaņas un burti i, ī, l, ļ, u, ū; divskanis ui.
►  Mūsu mīļdzīvnieki. Vārdi un mīļvārdiņi. Stāstīšana. Valodas skaņas un burti n, ņ, m.
►  Lauku sētā. Dzīvnieku un to mazuļu nosaukumi. Patskaņi un burti a, ā; divskaņi ai, au.

1.2. Gads un svētki. Kā veidot, pierakstīt un lasīt teikumus?
►  Daudz laimes dzimšanas dienā! Ielūgums un novēlējums. Patskaņi un burti e, ē; divskaņi ie, ei.
►  Latvijas pilsētas. Karte. Līdzskaņi un burti s, š, r.
►  Kas vēl ir Latvijā? Stāstījums, saruna. Patskanis un burts o; divskaņi o, oi; līdzskaņi un burti k, ķ.
►  Svētku gaidās. Stāstījums, saruna. Līdzskaņi un burti p, b, t, d.
►  Dažādie Ziemassvētki. Tautasdziesma, dzejolis, dziesmas teksts. Līdzskaņi un burti z, ž, dz, dž.
►  Ziemassvētki klāt! Ielūgums un apsveikums. Teikuma beigu pieturzīmes.
►  Gads un gadalaiki. Gadalaiku nosaukumi. Līdzskaņi un burti c, č, v.
►  Kalendārs. Mēnešu nosaukumi, datumi un dienas. Līdzskaņi un burti j, g, ģ.
►  Saulgriežu svētki. Apraksts. Līdzskaņi un burti f, h.

Katram apakštematam ir sagatavots:

 • Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.

 • Tēmas izklāsts.

 • Uzdevumi.

 • Apgūstamie jēdzieni.

 •  Pašpārbaudes uzdevumi katras tēmas noslēgumā.

Mācību grāmatas saturu papildina:

 • Mācību atgādnes latviešu valodas apguvei.

Atgriešanās atpakaļ