Latviešu valoda. Skolēna grāmata 1. klasei II daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-9164-2-7

230 lpp.

Izmērs: 210x280 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Plānotais izdošanas laiks:

2024. gada decembris

Skaits

12.00

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Latviešu valoda 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Latviešu valoda 1. klasei veido:

 • Skolēna mācību grāmata I daļa (pirmajam mācību semestrim)
 • Skolēna mācību grāmata II daļa (otrajam mācību semestrim)
 • Skolēna darba burtnīca I daļa (pirmajam mācību semestrim)
 • Skolēna darba burtnīca II daļa (otrajam mācību semestrim)
 • Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 198 mācību stundām)


Mācību grāmatu “Latviešu valoda 1.klasei II daļa” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 118 mācību stundas mācību gada otrajā semestrī:

1.3. Mana raibā ikdiena. Kā raksturot literāros tēlus un reālus cilvēkus?
Mana diena. Literārā tēla raksturojums. Īpašības vārdi ar pretēju nozīmi.
Mani draugi. Satura atstāsts. Atslēgvārdi.
Manas rotaļlietas. Stāstījums mutvārdu un rakstu formā.

1.4. Reiz es būšu… Kā veidot aprakstu?
Manu vecāku nodarbošanās. Profesiju nosaukumi. Teikums.
Dažādība profesiju pasaulē. Lietvārdu saskaņojums gramatiskajā dzimtē.
Mans sapņu darbs. Īsa teksta veidošana.

1.5. Es smaidu, tu smaidi, mēs smaidām. Kā iegūt, saprast un atcerēties svarīgāko informāciju par literāru tekstu?
No smiekliem līdz asarām. Bibliotēka. Anekdote, humoristisks stāsts.
Pasaku kamoliņš. Pasaku žanri: dzīvnieku, brīnumu un sadzīves pasakas.
Riti raiti, valodiņa! Dzejolis, skaitāmpants, mīkla. Piezīmes.

1.6. Parastais un neparastais. Ko es zinu? Ko es protu?
Tad piedzimu es un… Stāstījums.
Izgudrojumi ap mums. Enciklopēdijas šķirklis. Informācijas apkopojums.
Parastu lietu nozīmīgums. Apraksts. Lietvārdi un darbības vārdi.
Kad spīdēs saule un lietus līs. Mīklas. Vārdi, kas nosauc un raksturo parādības.
Manas vasaras ieceres. Pieraksti dienasgrāmatā. Plāns.
Līgo! Kalendārs. Īsziņa.

 

Katram apakštematam ir sagatavots:

 • Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.

 • Tēmas izklāsts.

 • Uzdevumi.

 • Apgūstamie jēdzieni.

 • Pašpārbaudes uzdevumi katras tēmas noslēgumā.

Mācību grāmatas saturu papildina:

 • QR kodi, kas ļauj piekļūt video un audio formātā izmantojamiem mācību palīglīdzekļiem.

 • Mācību atgādnes latviešu valodas apguvei.

 

Atgriešanās atpakaļ