Latviešu valoda. Mācību grāmata 2. klasei I daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-9164-6-5

180 lpp.

Izmērs: 210x280 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Plānotais izdošanas laiks:

2024. gada augusts

Skaits

12.00

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Latviešu valoda 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Latviešu valoda 2. klasei veido:

 • Skolēna mācību grāmata I daļa (pirmajam mācību semestrim)
 • Skolēna mācību grāmata II daļa (otrajam mācību semestrim)
 • Skolēna darba burtnīca I daļa (pirmajam mācību semestrim)
 • Skolēna darba burtnīca II daļa (otrajam mācību semestrim)
 • Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 208 mācību stundām)


Mācību grāmatu “Latviešu valoda 2.klasei I daļa” veido divi lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 90 mācību stundas mācību gada pirmajā semestrī:

2.1. Manas ģimenes, pilsētas, novada valodu pasaulē.
Kas ir latviešu valoda citu valodu vidū?
Kas ir valoda? Valoda – zīmju sistēma.
Cik dažādas ir valodas! Valodu daudzveidība. Alfabēts. Vārda nozīme.
Iepazīsimies! Latviešu valoda. Aptauja. Kopsavilkums un secinājumi.
Katram sava dzimtā valoda, visiem viena latviešu valoda Afiša. Plakāts. Teksta saturs, valodas līdzekļi, izkārtojums.

2.2. Fantāzijas pasaulē. Kā iegūt informāciju un veidot vēstījumu?
No Miķeļiem līdz Mārtiņiem. Informācijas meklēšana, apkopošana, vērtēšana. Vārda nozīme.
Saceram pasakas un spoku stāstus! Teksts. Temats un galvenā doma. Rindkopa. Plāns.
Ķirbju svētki Afiša. Vēstījums. Ielūgums.
Ceļā uz Ziemassvētkiem. Mīklas. Antonīmi. Deminutīvi.

 

Katram apakštematam ir sagatavots:

 • Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.

 • Tēmas izklāsts.

 • Uzdevumi.

 • Apgūstamie jēdzieni.

 • Pašpārbaudes uzdevumi katras tēmas noslēgumā.

Mācību grāmatas saturu papildina:

 • QR kodi, kas ļauj piekļūt video un audio formātā izmantojamiem mācību palīglīdzekļiem.

 • Mācību atgādnes latviešu valodas apguvei.

Atgriešanās atpakaļ