Latviešu valoda. Mācību grāmata 3. klasei II daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-02-0

230 lpp.

Izmērs: 170x240 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Plānotais izdošanas laiks:

2023. gada decembris

Skaits

9.00

Pievienot grozam

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Latviešu valoda 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Latviešu valoda 3. klasei veido:

 • Skolēna mācību grāmata I daļa (pirmajam mācību semestrim)
 • Skolēna mācību grāmata II daļa (otrajam mācību semestrim)
 • Skolēna darba burtnīca I daļa (pirmajam mācību semestrim)
 • Skolēna darba burtnīca II daļa (otrajam mācību semestrim)
 • Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 208 mācību stundām)


Mācību grāmatu “Latviešu valoda 3.klasei II daļa” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 118 mācību stundas mācību gada otrajā semestrī:

3.3. Pārsteidzošā pasaule. Kas ir vienkāršs nepaplašināts
un vienkāršs paplašināts teikums?
Prieks par to, kas ir tepat. Literāra tēla raksturojums. Vienkārši nepaplašināti un vienkārši paplašināti teikumi.
Pārsteigumi. Vārda sastāvs. Pirmatnīgi vārdi, radniecīgi vārdi, vārdu darināšana.
Pārsteidzu un iepriecinu citus! Ielūgums, apsveikums. Ēdiena recepte.

3.4. Uz piedzīvojumu pūķa spārna. Kā veidot mutvārdu uzstāšanos, lietojot darbības vārdus vienkāršajos laikos?
Piedzīvojumi manā dzīvē Dialogs. Darbības vārds.
Piedzīvojumi kopā ar stipriem cilvēkiem. Darbības vārda vienkāršie laiki. Darbības vārds.
Piedzīvojumi, kurus varu izdzīvot kopā ar literāriem varoņiem. Teksta noskaņa, tēlu raksturojums.
Fantāziju pasaulē. Radošs rakstu darbs. Piebilde tiešās runas priekšā.

3.5. Radu jauno un nebijušo! Kā saprast vārda nozīmi un frazeoloģismus? Kā izmantot frazeoloģismus savā reklāmas tekstā un prezentācijā?
Laiks. Daudznozīmīgi vārdi. Frazeoloģismi.
Kā būtu, ja... Stāsts. Teksta daļas.
Ko es varu izgudrot? Reklāmas teksts. Intervija.

3.6. Joki un jokošana. Ko es zinu? Ko es protu? Kā pastāstīt par smieklīgu notikumu un uzrakstīt nelielu joku stāstu?
Smieklīgi atgadījumi ikdienā. Humors.
Par ko smejas 3. klase? Vārdu nozīmes. Salīdzinājumi.
Joku stāsts. Rakstīšanas seminārs.

 

Katram apakštematam ir sagatavots:

 • Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.

 • Tēmas izklāsts.

 • Uzdevumi.

 • Apgūstamie jēdzieni.

 • Pašpārbaudes uzdevumi katras tēmas noslēgumā.

 

Mācību grāmatas saturu papildina:

 • QR kodi, kas ļauj piekļūt video un audio formātā izmantojamiem mācību palīglīdzekļiem.

 • Mācību atgādnes latviešu valodas apguvei.

Atgriešanās atpakaļ