Matemātika. Darba burtnīca 2. klasei II daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-15-0

150 lpp.

Izmērs: 210x280 mm

Plānotais izdošanas laiks:

2024. gada decembris

Iespēja saņemt birojā: Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Autore: Linda Ādamsone

Redaktore: Liena Jankovska

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Skaits

8.00

Darba burtnīca 2. klasei II daļa ir izmantojama komplektā ar Matemātika. Mācību grāmata 2. klasei II daļa, kuras saturs veidots atbilstoši “Matemātika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Darba burtnīcu “Matemātika 2. klasei II daļa” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 72 mācību stundas mācību gada otrajā semestrī:

2.5. Kā rodas izteiksme? (20 – 24 mācību stundas)
Izteiksmju veidošana.
Izteiksmes vērtības aprēķināšana.
Vienādības un nevienādības.

2.6. Kā veido un raksturo figūras? (12 – 16 mācību stundas)
Daudzstūru veidi.
Daudzstūru veidošana un pārveidošana.
Daudzstūra perimetrs, taisnstūra laukums.

2.7. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2? (12 – 16 mācību stundas)
Dubultošana un dalīšana sadzīvē un modeļos.
Reizināšana un dalīšana – pieraksts un darbības izpilde.
Pāra un nepāra skaitļi.
Situācijas ar salīdzinājumu (2 reizes lielāks/ mazāks).

2.8. Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5? (24 – 28 mācību stundas)
Reizināšana un dalīšana sadzīvē un modeļos (lai iegūtu reizinājumus).
Reizināšana un dalīšana – pieraksts un darbības izpilde, sakarība starp reizināšanu un dalīšanu.
Reizināšana un dalīšana sadzīvē un modeļos (kur noder prasme reizināt un dalīt).
Situācijas ar salīdzinājumu (… reizes lielāks/mazāks; par … lielāks/mazāks).

Atgriešanās atpakaļ