Matemātika. Skolēna grāmata 1. klasei I daļa. Ir NOLIKTAVĀ

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-06-8

Autores:

Annija Vilnīte, Ilga Brigmane-Briģe, Linda Ādamsone

Recenzente:

Sanita Eglīte (sadarbībā ar Valmieras 2. vidusskolu)

140 lpp.

Izmērs: 210x280 mm

Izdota 2023. gada septembrī

Pieejamība: drukātā un digitālā formātā

Piegāde: Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā: Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Skolēna grāmatas saturs veidots atbilstoši “Matemātika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Matemātika 1. klasei veido:

  • Skolēna mācību grāmata I daļa (pirmajam mācību semestrim)
  • Skolēna mācību grāmata II daļa (otrajam mācību semestrim)
  • Skolēna darba burtnīca I daļa (pirmajam mācību semestrim)
  • Skolēna darba burtnīca II daļa (otrajam mācību semestrim)
  • Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 138 mācību stundām)


Skolēna grāmatu “Matemātika 1. klasei I daļa” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 58 mācību stundas mācību gada pirmajā semestrī:

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds? (13 mācību stundas)
► Skaits, skaitīšana. Skaitlis un tā  attēlošana, cipari.
► Priekšmetu un skaitļu virknes.
► Objektu novietojums un virzieni plaknē, telpā.
► Figūras (līnija, daudzstūris, riņķis).
► Ģeometrisku objektu raksturošana, salīdzināšana un grupēšana.

1.2. Cik kopā, cik palika? (17 mācību stundas)
► Skaitļa sastāvs. Tā vizualizēšana, pierakstīšana.
► Tabula datu pierakstīšanai.
► Saskaitīšana un atņemšana 10 apjomā.

1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru? (9 mācību stundas)
► Nogrieznis, tā mērīšana.
► Garumu noteikšana, salīdzināšana un aprēķināšana.
► Simetriskas figūras.

1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10? (18 mācību  stundas)
► Skaitļu 10–100 decimālais sastāvs, lasīšana un pierakstīšana.
► Skaitļu salīdzināšana.
► Skaitļu virknes.
► Garuma mērīšana (cm) un salīdzināšana.

Matemātiku 1. klasē skolēns apgūst kopā ar lapsēnu Miku un viņa draugiem. Katrā tematā lapsēnam Mikam pievienojas padomdevējs. Uz Skolēna grāmatas vākiem ir atrodams snieguma līmeņu apraksts un atgādnes, kuras var izmantot mācību procesā.

Katrs lielais temats sākas atsevišķā titullapā, kurā skolēns var uzzināt par ko mācīsies tematā un kādus jēdzienus apgūs. Mācību stundas nosaukums un sasniedzamais rezultāts norādīts lappuses augšā. Labajā pusē norādīts, kuras darba burtnīcas lappuses atbilst šai stundai.

Grāmatā iekļauti QR kodi, kurus noskenējot skolēns var atvērt un izpildīt interaktīvus uzdevumus, lai nostiprinātu stundā apgūto.

Grāmatas lappuses apakšā var izlasīt, kādu tematu šobrīd skolēns apgūst.

Grāmatā ir daudzveidīgi praktiski veicami uzdevumi un pārī vai grupā veicami uzdevumi.
Katra temata noslēgumā skolēns var atkārtot mācību vielu un gatavoties pārbaudes darbam, kā arī novērtēt apgūtās prasmes, lai saprastu, kas vēl jāmācās.

 Saruna ar mācību komplektizdevuma "Matemātika 1. klasei" vienu no autorēm Anniju Vilnīti.
Mācību grāmata un darba burtnīca matemātikā 1. klasei ir pirmais mācību līdzeklis, kas ir veidots pēc Skola2030 paraugprogrammas. Temati mācību grāmatā un darba burtnīcā ir sakārtoti atbilstoši Skola2030 paraugprogrammai, ir ievērots arī ieteicamais stundu skaits.

Visā mācību grāmatā skolēnam līdzi ceļojumā dosies lapsēns Miks. Viņš katrā nodaļā sastaps jaunu sižeta varoni, kas palīdzēs gan pirmklasniekam, gan Mikam dziļāk un paplašinātāk apgūt tematus, terminus un jēdzienus.

Pirmajā tematā tas būs Zīmulītis, kurš kopā dosies ceļojumā pa tematu, kurā pastāsta un parāda, cik, kur, kāds. Tematā paredzētas 11 mācību stundas un 12. mācību stunda, kas ir pārbaudes darbs.

Otrais temats ir: cik kopā, cik palika. Šeit Mikam un pirmklasniekam pievienosies Zirnītis. Tematā paredzētas 18 mācību stundas un pārbaudes darbs.

Trešais temats būs par to, kā mēra garumus un iegūst simetrisku figūru un to darīs kopā ar dinozauru Rīno. Skolēni mācīsies 8 mācību stundas un būs arī pārbaudes darbs.

Ceturtajā nodaļā Mikam un pirmklasniekam pievienosies Simtkājis, jo Miks un pirmklasnieks mācīsies, kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki par 10. Šim tematam ir paredzētas 18 mācību stundas un 19. mācību stunda – pārbaudes darbs.

“Esam pieraduši, ka matemātikas grāmata ir līdz semestra, tas ir, decembra beigām, taču šī grāmata atšķirsies. Tā kā mācību līdzekļa tapšanā ir ievērota Skola2030 paraugprogramma, tad temati 1.1., 1.2, 1.3, 1.4 ievilksies līdz pat janvāra vidum, janvāra 3. nedēļai. Tas darīts ar nolūku, lai visus tematus sadalītu proporcionāli. Kopā ir jāapgūst 8 temati, tad pirmie četri ir 1. daļā, bet otrajā daļā ir 1.5., 1.6, 1.7., 1.8.,” stāsta mācību līdzekļa līdzautore, skolotāja Annija.

Mācību grāmatā izmantotie tēli ir sastopami katra temata atsegumā, kas sākas ar šo varoņu iepazīstināšanu, ar paveicamiem uzdevumiem nodaļā un arī ar jaunajiem jēdzieniem.

Simbols “Risini darba burtnīcā” nozīmē, ka šo uzdevumu var veikt darba burtnīcā, vai arī jāpilda uz baltas lapas vai rūtiņa burtnīcā, ja darba burtnīca nav pieejama.

Otrs plaši izmantotais simbols ir “ Darbojies praktiski” un tas vienmēr būs veidots pēc vienāda parauga, kur būs redzams: “Tev būs nepieciešams”, ”Rīkojies šādi” un “Secini”.

Mācību grāmatas stundas atvērumā ir redzama gan mācību stundai atbilstošā lapaspuse darba burtnīcā, gan mācību stundas sasniedzamais rezultāts, kas noformulēts bērniem saprotamā veidā. Ja mācību stundā ir paredzēts papildus uzdevums, tad tas ir redzams kvadrātkodā lapaspuses apakšā.
Katrs nodaļas tēls palīdz skolēnam izprast jauno tematu, paskaidro jaunos jēdzienus.

QR kodi atklāj papildu mācību uzdevumus interaktīvu spēļu veidā, kurus skolēni var pildīt kopā ar skolotāju klasē, vai izpildīt mājās kopā ar vecākiem.

Mācību līdzekļos ir ievērots fontu 14. burtu lielums, lai bērniem būtu vieglāk izlasīt. Darba burtnīcā visās vietās, kur ir iespējams, ir ievērota trīs līniju sistēma, bet rūtiņu fonts izmantots atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem un 1. klases rūtiņu burtnīcas rūtiņu lielumam. 

Atgriešanās atpakaļ