Matemātika. Mācību grāmata 1. klasei II daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-07-5

Autores:

Annija Vilnīte, Ilga Brigmane-Briģe, Elīna Grāvelsiņa

Recenzentes:

Sanita Eglīte, Linda Ādamsone (sadarbībā ar Valmieras 2. vidusskolu)

150 lpp.

Izmērs: 170x240 mm

Izdošanas laiks:

2023. gada oktobris - novembris

Piegāde: Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā: Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Skaits

9.00

Pievienot grozam

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Matemātika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Matemātika 1. klasei veido:
Skolēna mācību grāmata I daļa (pirmajam mācību semestrim)
Skolēna mācību grāmata II daļa (otrajam mācību semestrim)
Skolēna darba burtnīca I daļa (pirmajam mācību semestrim)
Skolēna darba burtnīca II daļa (otrajam mācību semestrim)
Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 138 mācību stundām)

Mācību grāmatu “Matemātika 1.klasei II daļa” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 72 mācību stundas mācību gada otrajā  semestrī:

1.5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10? (20 mācību stundas)
Viencipara skaitļa pieskaitīšana pie divciparu skaitļa 20 apjomā.
Viencipara skaitļu saskaitīšana, ja rezultāts pārsniedz 10.
Atņemšana 20 apjomā.

1.6. Ko nozīmē “par tik vairāk”, “par tik mazāk”? (18 mācību stundas)
Divu lielumu salīdzināšana 20 apjomā.
Sadzīves situāciju uzdevumi, kuru atrisināšanai izmanto saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā.

1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem? (20 mācību stundas)
Nauda (eiro, cents).
Garuma mērīšana (cm, dm, m).
Laika mērīšana/ skaitīšana.
Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā.
Saskaitīšana un atņemšana sadzīves situācijās.

1.8. Kā apraksta un veido figūras? (14 mācību stundas)
Figūru dalīšana daļās.
Simetriskas figūras.
Telpiskas figūras.

 

Katram apakštematam ir sagatavots:

  • Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.

  • Tēmas izklāsts.

  • Uzdevumi.

  • Apgūstamie jēdzieni.

  •  Pašpārbaudes uzdevumi katras tēmas noslēgumā.

  •  Atgādnes.

Mācību grāmatas saturu papildina QR kodi, kas ļauj piekļūt speciāli izstrādātām interaktīvām spēlēm, kas skolēnam palīdz veiksmīgi apgūt jaunos tematus matemātikā un nostiprināt zināšanas par apgūtajām tēmām.
 
Saruna ar mācību komplektizdevuma "Matemātika 1. klasei" autorēm Anniju Vilnīti, Ilgu Brigmani-Briģi un Elīnu Grāvelsiņu.

 


Annija Vilnīte no Rīgas 9.vidusskolas
un Ilga Brigmane-Briģe no Jelgavas novada Aizupes pamatskolas ir sākumskolas skolotājas un māca visus mācību priekšmetus, izņemot sportu, mūziku un angļu valodu.

Ilga stāsta, ka mācīt bērnus ir aizraujoši, bet grūtības dažkārt sagādā darbs ar vecākiem. Pati ir mamma trīs bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem.

Annija atzīst, ka būt par skolotāju ir jābūt aicinājumam un vēlas, lai arī bērni uz skolu dotos ar prieku.

Kad Valsts izglītības satura centrs sāka īstenot projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030, skolotājiem tika piedāvāti vien izglītības pamatkursu programmu un mācību materiālu paraugi un nevis pilns mācību līdzekļu komplekts. 

Skolotājas Annija un Ilga atklāj, lai pielāgotu mācību procesu paraugprogrammai, saturu (mācību materiālus, pārbaudes darbus) nācās radīt pašām, jo līdzšinējās mācību grāmatas tam vairs neatbilda un jaunu vietā nebija.


“Man arī patika radīt pašai, tāpat sapratu, ka bērniem šajā vecumā patīk krāsas un nevis melnbalti teksti,” teic Ilga un Annija piebilst: “Tādēļ arī darba burtnīcai ir jābūt krāsainai, jo bērnu uztveri ietekmē vide, kurā viņi uzaug. Jaunā pieeja ir laba tādā ziņā, ka bērni aktīvi pēta un darbojas, taču skolotājiem tam nav materiālu.”

Abas kopā patlaban radījušas matemātikas mācību grāmatu un darba burtnīcu 1.klasei, kā arī skolotāja rokasgrāmatu. Šajos mācību līdzekļos būs krāsaini attēli, ar dažādām krāsām izcelti burti un cits būtiskākais.

Vadoties pēc jaunās mācību pieejas paraugprogrammas, vispirms tapis tematiskais plāns. Kā secina skolotājas, viens no stimuliem kopdarbam ir fakts, ka neizdevās atrast tādu mācību grāmatu, kurā secīgi būtu apkopotas norādītās tēmas, lai uzreiz varētu izmantot stundās. Traucējis un daudz laika prasījis, ka atbilstošu tematiku un uzdevumus katrai mācību stundai nācies meklēt no daudzām un dažādām grāmatām, tāpat pētīti interneta resursi.

 

“Vēlējāmies radīt grāmatu, kuru skolotājam atliek atvērt un strādāt, ne jau izdomāt zinātni no jauna,” teic skolotājas. Vēl viens mērķis bijis izdomāt bērniem saistošākus uzdevumus, kas būtu viņiem aktuāli un interesanti. Viena no idejām, ka matemātiku kopā ar pirmklasnieku apgūst arī viņu radītais tēls – lapsēns Miks, bet par katru no grāmatas nodaļām stāsta un māca īpašais viesis.


Ceļojumā no tēmas uz tēmu sagaida, piemēram, gudrais zirnītis, dinozaurs u.c. Ierosme šādai pieejai nākusi no bērnu ieteikumiem, tā kā līdzautori ir arī pašu un skolas bērni.

Izmantotas arī mūsdienu tehnoloģiju priekšrocības, piemēram, atliks noskenēt QR kodu un skolā vai mājās kopā ar vecākiem būs iespēja vingrināties uzdevumu risināšanā spēļu formātā.

Matemātiku bieži salīdzina ar mūzikas apguvi, tādēļ padomā ir iesaistīt arī mūzikas skolotāju un radīt viegli dungojamu dziesmiņu, kas palīdzētu vieglāk izprast sarežģītākas tēmas. Piemēram, salīdzinājuma zīmes – lielāks vai mazāks. “Krokodilam garšotu tikai lielie cipari, kad mute plati pavērtos. Pašas sacerēsim vārdus, visticamāk veidosim arī video,” tuvākos nodomus atklāj Annija un Ilga.

Savukārt skolotāja rokasgrāmatā būs ieteikumi, lai kolēģiem nākamās dienas mācību stundām nenāktos gatavoties ilgstoši katru vakaru.

 
Elīna Grāvelsiņa
ikdienā ir saistīta ar darbu Latvijas Universitātē, bet, būdama vēl tikai Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes maģistra studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” studente, izveidoja spēliskošanas programmu  “Piedzīvojums pirmsskolā”, radījusi arī izglītojošu izlaušanās istabu pamatskolas vecuma bērniem, galda spēles pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.


“Visas kartes, kur uzkrājam punktus, ir spēliskošanas metode, tāpat to izmanto soļu skaitīšanas aplikācijās, uzlīmju un zīmogu krāšana – tā visa ir spēļu elementu izmantošana. Pati veidoju izglītojošas spēles pirmsskolai, sākumskolai, jauniešiem, kā arī palīdzu LU mācībspēkiem, kā lietot un pašiem veidot spēles. Mācu arī, kādos gadījumos spēles nevajadzētu lietot. Lasu lekcijas par informācijas arhitektūru, kā visērtāk pasniegt informāciju, lai cilvēki to uzreiz arī uztvertu” atklāj Elīna. Viens no spēļu elementiem, ko izmanto gan mārketingā, gan izglītībā, ir piešķirtā nozīme uzdevumam, vienlaikus iejūtoties cilvēkā, kam tas jāatrisina.

 

Patlaban sadarbībā ar Izdevniecību Skolas Vārds iesaistījusies mācību grāmatas Matemātika 1.klasei QR kodu izveidē. Noskenējot kvadrātkodu ar tālruni vai planšeti, bērns tiek aizvests līdz uzdevumam. Par tematu, kas ir aprakstīts grāmatā, var izmēģināt risināt papildus uzdevumus un tādejādi tiek piedāvāta alternatīva mācīšanas metode – digitālas izglītojošas spēles.


“Mans uzdevums, lai digitāli uzdevums būtu ērti izpildāms un atbilstu mācību mērķim, bet kopā ar skolotājām Anniju un Ilgu domājam stratēģiju, kā mērķi sasniegt, iesaistot dažādus spēles elementus, lai informāciju būtu vieglāk uztvert,” skaidro Elīna un piebilst, ka ir jāņem vērā bērna vecumposma attīstības īpatnības. Digitālajā spēlē lapsēnam Mikam, piemēram, bērni palīdzēs saprast, kas ir taisnstūris, kā tas izskatās u.tml. Šo iespēju var izmantot gan skolotāji stundu laikā, gan mājās bērni kopā ar vecākiem.

“Aktīvā mācīšanās nozīmē ne tikai spēles, bet tās ir arī diskusijas, projekti, domu kartes un to zīmēšana, jo tas palīdz dažādot mācību procesu. Tādā veidā skolēni izziņas ceļā nonāk līdz zināšanām un secinājumiem, ko arī paredz kompetenču pieeja,” atzīst Elīna.

Atgriešanās atpakaļ