Matemātika. Skolēna grāmata 1. klasei II daļa. Ir NOLIKTAVĀ

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-07-5

Autore:

Linda Ādamsone

150 lpp.

Izmērs: 210x280 mm

Izdota 2023. gada decembrī

Pieejamība: drukātā un digitālā formātā

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Matemātika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Matemātika 1. klasei veido:
Skolēna mācību grāmata I daļa (pirmajam mācību semestrim)
Skolēna mācību grāmata II daļa (otrajam mācību semestrim)
Skolēna darba burtnīca I daļa (pirmajam mācību semestrim)
Skolēna darba burtnīca II daļa (otrajam mācību semestrim)
Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 138 mācību stundām)

Mācību grāmatu “Matemātika 1. klasei II daļa” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 72 mācību stundas mācību gada otrajā  semestrī:

1.5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10? (20 mācību stundas)

►  Viencipara skaitļa pieskaitīšana pie divciparu skaitļa 20 apjomā.
►  Viencipara skaitļu saskaitīšana, ja rezultāts pārsniedz 10.
►  Atņemšana 20 apjomā.

1.6. Ko nozīmē “par tik vairāk”, “par tik mazāk”? (18 mācību stundas)

►  Divu lielumu salīdzināšana 20 apjomā.
►  Sadzīves situāciju uzdevumi, kuru atrisināšanai izmanto saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā.

1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem? (20 mācību stundas)

►  Nauda (eiro, cents).
►  Garuma mērīšana (cm, dm, m).
►  Laika mērīšana/ skaitīšana.
►  Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā.
►  Saskaitīšana un atņemšana sadzīves situācijās.

1.8. Kā apraksta un veido figūras? (14 mācību stundas)

►  Figūru dalīšana daļās.
►  Simetriskas figūras.
►  Telpiskas figūras.
 


► Uz Skolēna grāmatas vākiem ir atrodams snieguma līmeņu apraksts un atgādnes, kuras var izmantot mācību procesā.
► Katrs lielais temats sākas atsevišķā titullapā, kurā skolēns var uzzināt par ko mācīsies tematā un kādus jēdzienus apgūs.
► Mācību stundas nosaukums un sasniedzamais rezultāts norādīts lappuses augšā. Labajā pusē norādīts, kuras darba burtnīcas lappuses atbilst šai stundai.
► Grāmatā iekļauti QR kodi, kurus skenējot skolēns var atvērt un izpildīt interaktīvus uzdevumus, lai nostiprinātu stundā apgūto.
► Grāmatas lappuses apakšā var izlasīt, kādu tematu šobrīd skolēns apgūst.
► Grāmatā ir daudzveidīgi praktiski veicami uzdevumi un pārī vai grupā veicami uzdevumi.
► Katra temata noslēgumā skolēns var atkārtot mācību vielu un gatavoties pārbaudes darbam, kā arī novērtēt apgūtās prasmes, lai saprastu, kas vēl jāmācās.

Atgriešanās atpakaļ