Matemātika. Mācību grāmata 2. klasei I daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-11-2

140 lpp.

Izmērs: 210x280 mm

Plānotais izdošanas laiks:

2024. gada jūlijs

Autore: Linda Ādamsone

Redaktore: Liena Jankovska

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Skaits

12.00

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Matemātika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Matemātika 2. klasei veido:
Skolēna mācību grāmata I daļa (pirmajam mācību semestrim)
Skolēna mācību grāmata II daļa (otrajam mācību semestrim)
Skolēna darba burtnīca I daļa (pirmajam mācību semestrim)
Skolēna darba burtnīca II daļa (otrajam mācību semestrim)
Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 138 mācību stundām)

Mācību grāmatu “Matemātika 2.klasei I daļa” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 58 mācību stundas mācību gada pirmajā semestrī:

2.1. Kā grupē objektus? (6 – 8 mācību stundas)
Ko nozīmē grupēt, kā to var parādīt.
Skaitļu grupēšana.
Figūru grupēšana.

2.2. Kā nosaka dažādus garumus? (10 – 12 mācību stundas)
Mērinstrumenti garuma mērīšanai. Mērvienības.
Dažādu objektu mērīšana.
Dota lieluma objektu veidošana.

2.3. Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus? (20 – 24 mācību stundas)
Saskaitīšana un atņemšana 20 apjomā – atkārtojums.
Saskaitīšanas un atņemšanas paņēmieni, veicot darbības 100 apjomā.
Situācijas, kuras var atrisināt ar saskaitīšanu un atņemšanu.

2.4. Kā laika rēķini palīdz plānot? (8 – 12 mācību stundas)
Pulkstenis. Kalendārs.
Laika rēķini.
Laika plānošana.

 

Katram apakštematam ir sagatavots:

  • Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.

  • Tēmas izklāsts.

  • Uzdevumi.

  • Apgūstamie jēdzieni.

  •  Pašpārbaudes uzdevumi katras tēmas noslēgumā.

  •  Atgādnes.

Mācību grāmatas saturu papildina QR kodi, kas ļauj piekļūt speciāli izstrādātām interaktīvām spēlēm, kas skolēnam palīdz veiksmīgi apgūt jaunos tematus matemātikā un nostiprināt zināšanas par apgūtajām tēmām.

Atgriešanās atpakaļ