Matemātika. Mācību grāmata 2. klasei II daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-12-9

150 lpp.

Izmērs: 170x240 mm

Plānotais izdošanas laiks:

2024. gada jūnijs

Piegāde: Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā: Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Skaits

11.00

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Matemātika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Matemātika 2. klasei veido:
Skolēna mācību grāmata I daļa (pirmajam mācību semestrim)
Skolēna mācību grāmata II daļa (otrajam mācību semestrim)
Skolēna darba burtnīca I daļa (pirmajam mācību semestrim)
Skolēna darba burtnīca II daļa (otrajam mācību semestrim)
Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 138 mācību stundām)

Mācību grāmatu “Matemātika 2.klasei II daļa” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 72 mācību stundas mācību gada otrajā  semestrī:

2.5. Kā rodas izteiksme? (20 – 24 mācību stundas)
Izteiksmju veidošana.
Izteiksmes vērtības aprēķināšana.
Vienādības un nevienādības.

2.6. Kā veido un raksturo figūras? (12 – 16 mācību stundas)
Daudzstūru veidi.
Daudzstūru veidošana un pārveidošana.
Daudzstūra perimetrs, taisnstūra laukums.

2.7. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2? (12 – 16 mācību stundas)
Dubultošana un dalīšana sadzīvē un modeļos.
Reizināšana un dalīšana – pieraksts un darbības izpilde.
Pāra un nepāra skaitļi.
Situācijas ar salīdzinājumu (2 reizes lielāks/ mazāks).

2.8. Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5? (24 – 28 mācību stundas)
Reizināšana un dalīšana sadzīvē un modeļos (lai iegūtu reizinājumus).
Reizināšana un dalīšana – pieraksts un darbības izpilde, sakarība starp reizināšanu un dalīšanu.
Reizināšana un dalīšana sadzīvē un modeļos (kur noder prasme reizināt un dalīt).
Situācijas ar salīdzinājumu (… reizes lielāks/mazāks; par … lielāks/mazāks).

 

Katram apakštematam ir sagatavots:

  • Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.

  • Tēmas izklāsts.

  • Uzdevumi.

  • Apgūstamie jēdzieni.

  •  Pašpārbaudes uzdevumi katras tēmas noslēgumā.

  •  Atgādnes.

Mācību grāmatas saturu papildina QR kodi, kas ļauj piekļūt speciāli izstrādātām interaktīvām spēlēm, kas skolēnam palīdz veiksmīgi apgūt jaunos tematus matemātikā un nostiprināt zināšanas par apgūtajām tēmām.

Atgriešanās atpakaļ