Matemātika. Mācību grāmata 3. klasei I daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-16-7

140 lpp.

Izmērs: 210x280 mm

Plānotais izdošanas laiks:

2025. gads

Piegāde: Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā: Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Autore: Linda Ādamsone

Skaits

12.00

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Matemātika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Matemātika 3. klasei veido:
Skolēna mācību grāmata I daļa (pirmajam mācību semestrim)
Skolēna mācību grāmata II daļa (otrajam mācību semestrim)
Skolēna darba burtnīca I daļa (pirmajam mācību semestrim)
Skolēna darba burtnīca II daļa (otrajam mācību semestrim)
Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 138 mācību stundām)

Mācību grāmatu “Matemātika 3.klasei I daļa” veido trīs lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 58 mācību stundas mācību gada pirmajā semestrī:

3.1. Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10? (24 – 28 mācību stundas)
Reizināšanas tabula.
Reizināšana un dalīšana dažādās situācijās.
Divciparu skaitļu reizināšana un dalīšana.

3.2. Kā izmanto visas darbības? (16 – 20 mācību stundas)
Cik labi protu veikt darbības ar skaitļiem 100 apjomā?
Skaitliskas izteiksmes.
Taisnstūra perimetra aprēķināšanas formulas.

3.3. Kā veido vietas plānu? (8 – 12 mācību stundas)
Plāna izveides gaita.
Nepieciešamās prasmes – mērīšana, mēru izteikšana.
Nepieciešamās prasmes – daudzciparu skaitļu dalīšana ar 10; 100; 20; 50 u. tml. mazākās vienībās.
Nepieciešamās prasmes – attāluma dabā samazināšana.

Katram apakštematam ir sagatavots:

  • Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.

  • Tēmas izklāsts.

  • Uzdevumi.

  • Apgūstamie jēdzieni.

  •  Pašpārbaudes uzdevumi katras tēmas noslēgumā.

  •  Atgādnes.

Mācību grāmatas saturu papildina QR kodi, kas ļauj piekļūt speciāli izstrādātām interaktīvām spēlēm, kas skolēnam palīdz veiksmīgi apgūt jaunos tematus matemātikā un nostiprināt zināšanas par apgūtajām tēmām.

Atgriešanās atpakaļ