Sociālās zinības 1.-3. klase Skolotāja rokasgrāmata

Skaits

0.00

Pievienot grozam
Skolotāja rokasgrāmata ”Sociālās zinības 1.-3. klase”
Gunta Sakaviča

Mācību līdzekļa paredzamais iznākšanas laiks: 2023. gada aprīlis.
Skolotāja rokasgrāmata būs pieejama elektroniskā formātā (pdf). Metodiskajā līdzeklī būs pieejams:
  • Tematu plānojums 1. klasei 35 mācību stundām: sasniedzamie rezultāti un skolēna darbība, lai sasniegtu rezultātu, izmantojot darba burtnīcu.
  • Tematu plānojums 2. klasei 35 mācību stundām: sasniedzamie rezultāti un skolēna darbība, lai sasniegtu rezultātu, izmantojot darba burtnīcu.
  • Tematu plānojums 3. klasei 35 mācību stundām: sasniedzamie rezultāti un skolēna darbība, lai sasniegtu rezultātu, izmantojot darba burtnīcu.
  • Resursu saraksts, kas palīdzētu atklāt 1.-3. klasē apgūstamos tematus daudzpusīgāk un pielāgot saturu individuāli klases vajadzībām.
  • Katra 1.-3. klasē apgūstamā temata noslēguma pārbaudes darbs ar snieguma līmeņu aprakstiem.
Atgriešanās atpakaļ