Sociālās zinības. Skolotāja grāmata 1.-3. klasei. Ir NOLIKTAVĀ

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-39-6

Autore:

Annija Bergmane

176 lpp.

Izmērs: A4 (210x297 mm)

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Grāmata izdota

2023. gada decembrī

Metodiskajā līdzeklī pieejams:

  • Tematu plānojums 1. klasei 34 mācību stundām: sasniedzamie rezultāti un skolēna darbība, lai sasniegtu rezultātu, izmantojot darba burtnīcu.

  • Tematu plānojums 2. klasei 35 mācību stundām: sasniedzamie rezultāti un skolēna darbība, lai sasniegtu rezultātu, izmantojot darba burtnīcu.

  • Tematu plānojums 3. klasei 34 mācību stundām: sasniedzamie rezultāti un skolēna darbība, lai sasniegtu rezultātu, izmantojot darba burtnīcu.

  • Resursu saraksts, kas palīdzētu atklāt 1.-3. klasē apgūstamos tematus daudzpusīgāk un pielāgot saturu individuāli klases vajadzībām.

  • Katra 1.-3. klasē apgūstamā temata noslēguma pārbaudes darbs ar snieguma līmeņu aprakstiem.

     

     

Saruna ar mācību komplektizdevuma "Sociālās zinības 1.-3. klasei" autori Anniju Bergmani.“Veidot Sociālās zinības darba burtnīcas 1. līdz 3. klasei, savā ziņā man vairāk bija profesionāls izaicinājums, jo pieeja atšķiras, bet sociālo un pilsonisko jomu labi pārzinu,” stāsta Rīgas 72. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, vēstures un sociālo zinību skolotāja, Skola2030 satura eksperte Annija Bergmane. Darba burtnīcas plānotas kā atbalsts un piemērs, kā par šo mācību jomu un attiecīgām tēmām runāt sākumskolā. Annija  atzīst, ka palīdz līdzšinējā pieredze darbā no 4. līdz 9. klasei un vieglāk saskatīt pēctecību, ko skolēnam ir jāiemācās.

Skolotājiem būs pieejama Skolotāja rokasgrāmata drukātā un digitālā formātā, kas ir veidota līdzīgi kā tematiskais plāns. Tajā ir informācija par katru mācību stundu, norādīti gan tematu, gan apakštematu nosaukumi, tāpat kā tie ir rakstīti burtnīcā. Tomēr formulējums var nedaudz atšķirties no paraugprogrammas, jo katrai stundai ir dots savs nosaukums. Katrai mācību stundai ir norādīts sasniedzamais rezultāts, kā arī darbības, kuras ir jāveic skolēnam, lai uz to virzītos.


Tematiskajā plānā ir iekļauti uzdevumi, kas ir darba burtnīcā, paskaidrots, kā tos labāk veikt, sniegti metodiskie norādījumi, kādu darba formu izvēlēties, tāpat ir minēti papildu uzdevumi padziļinātai temata apguvei, vai arī interesantākam stundas sākumam un temata ierosināšanai. Skolotājs tos var pielāgot atbilstoši katras klases spējām un vajadzībām.

Tāpat ir padomāts par noslēguma darbiem. Katra temata beigās ir iekļauts noslēguma darba paraugs, kā arī atbilstošs snieguma līmeņa apraksts, lai skolēns sniegumus novērtētu. Dažos apakštematos noslēguma darbs ir jau iekļauts darba burtnīcā, taču citos, kur iederīgāka ir pārbaudes darba forma, tas ir iekļauts metodiskajā materiālā skolotājam.

 
Atgriešanās atpakaļ