Žurnāls "Vecākiem"

Žurnāla VECĀKIEM jaunajā numurā lasiet:

Divgadnieks. Bērna prāts vēl ir attīstībā! Un tas, ka viņš kaut ko jau prot, nenozīmē, ka vienmēr spēs atbilstoši rīkoties. Vispār nav jēgas cīnīties ar lietām, kas ir vienkārši vecuma īpatnība un jebkurā gadījumā pāries. Tas ir tikai posms un tas rada bērnā drošības sajūtu. Spēcīgās izlādes ar raudāšanām un dažkārt krišanām gar zemi ir dabisks veids, kā bērna ķermenis atbrīvojas no emocionālās pārslodzes. Bērns to pat nespēj apzināti kontrolēt. Stāsta Viktorija Ozola, Montesori pedagoģe.

Pirmsskolas bērna saskarsme ģimenē un emocionālā attīstība. Viena no sākumskolas bērna gatavības pazīmēm ir spēja pieņemt prasības un akceptēt citu viedokli. Tas liecina, ka egocentriskā domāšana vairs nav dominējošā. Vēl būtiskāk, lai tās prasības, piemēram, istabas kārtošanā, kas izvirzītas bērnam, ir tieši tādas pašas arī vecākiem. Bērnam ikvienā vecumā svarīgi redzēt vecāku vienotību svarīgos jautājumos. Tas ne tikai sniedz drošības izjūtu viņa dzīvē, bet ieaudzina ģimenes vērtības. Stāsta Mag. Psych. Daina Žurilo.

Bērna uzvedība, kuru vecākiem nebūtu ieteicams ignorēt. Rakstos bieži tiek minēts, ka noteiktu negatīvu uzvedību no bērna puses, vecākiem ir vēlams ignorēt, lai tā nekļūst par ieradumu, ka bērns pievērš vecāku uzmanību tikai tādā veidā. Pārsvarā tiek ieteikts koncentrēties uz pozitīvo uzvedību, piemēram, pastiprinot to ar apbalvojumu vai uzslavu. Tomēr šoreiz gribētos pievērsties tieši tām uzvedības grūtībām, kuras vecākiem nebūtu ieteicams ignorēt. Stāsta Mag. Psych. Inita Kriškovska.

Ar spēlēm un rotaļām var mācīt pārvarēt sensoro jutīgumu. Pasauli mums uztvert palīdz redze, oža, garša, dzirde, tauste un kustība, bet, ja ir kādas maņas paaugstināts vai pazemināts jutīgums, rodas sensorās grūtības. Ļoti bieži tiek novērotas bērnu sensorās grūtības pirmsskolā, kad viņi uz kaut ko reaģē pārāk spēcīgi vai vāji, kas izraisa panikas lēkmes, agresīvu vai neadekvātu uzvedību. Lielāko daļu darbību daudzi uzskatīs par sociāli nepieņemamu uzvedību, jo bērni centīsies visu sasmaržot, visam pieskarties, pagaršot, būs pārāk nemierīgi. Uzvediba.lv organizētā vebināra “Sensorās grūtības pirmsskolā” vienā no daļām “Tauste. Redze. Dzirde” tika skaidrots, kas liecina par hipersensitivitāti vai hiposensitivitāti un kā iespējams bērniem palīdzēt.

Pirmsskolā vislielākā ietekme ir garšai, smaržai un kustībai. Pieaugušo zināšanas par bērnu maņu jutīgumu arvien tikai attīstās. Turpinot sarunu par iespējamām bērnu sensorām grūtībām pirmsskolā, notika uzvediba.lv rīkots vebinārs “Garša. Smarža. Kustība”. Uzvediba.lv vadītāja Līga Bērziņa atzīst, ka ar pareizu situācijas novērtējumu, kā arī ar spēļu un rotaļu palīdzību var notikt pozitīvas izmaiņas bērnu dzīvē. Patīkamā veidā nomācot sensitivitātes, viņos mazināsies trauksme un nervozitāte.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

20.01.2023

Pirmsskolā

30.12.2022

Izglītība un Kultūra

26.01.2023

Skolas Psiholoģija

30.12.2022

Vecākiem

30.12.2022

Normatīvie akti

19.01.2023

Aktuālās ziņas

02.02.2023