Asociatīvā metode

APRAKSTS

Mērķis: aktivizēt skolēnu iztēli, radošā darbībā padziļinot izpratni par tēlainās izteiksmes līdzekļiem, to spēju rosināt metaforisko domāšanu.

  • Rita Sirmoviča
  • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
  • 5.klase, 6.klase, 7.klase, 8.klase, 9.klase, 10.klase, 11.klase, 12.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Metodiskais līdzeklis
252
12-09-2014
PIEKĻUVE

Šis pakalpojums ir pieejams abonentiem.

Lejupielādēt dokumentu
Vēlos abonēt
Atgriešanās atpakaļ