5 dažādi LOTO

Saderīgo pāru Loto, Profesiju Loto, Ciparu Loto, Kur dzīvo dzīvnieki - Loto, Figūru Loto.

pdf

A4 drukātie burti.

docx ×2

Ābols - daļas.

docx ×2

Ābols un ābele.

docx ×2

Adventes kalendāra uzdevumi pirmsskolai.

docx ×3

Alfabēta burtu kartītes.

docx

Alfabēta kartītes.

pdf

Alfabēts - iespiestie burti.

pdf

Alfabēts - rakstītie burti.

docx

Apģērbs un apavi.

pdf ×2

Atklātā nodarbība. Lāča vārdadiena.

pdf

Atpazīsti dziesmu pēc attēla.

docx pdf

Atrodi kukaini.

pdf

Atrodi līdzskani.

pdf

Atrodi pareizo burtu.

docx

Atrodi pareizo zilbi.

docx

Atrodi pāri.

docx

Atrodi vārdu.

docx

Atrodi vidējo zilbi.

docx

Augļi, dārzeņi, rieksti, tējas.

docx ×2

Augļu ciparu puzles.

docx ×2

BD režīms.

docx ×2

Brīnumdaris ūdens.

pdf

Burti A5

pdf

Burti.

pdf ×4

Burts k un ķ.

pdf ×2

Burtu juceklis.

docx

Burtu loto.

docx ×2

Burtu puzles.

docx

Burtu spainīši.

pdf

Cilvēka ķermenis.

pdf ×2

Cipari 1-10.

pdf ×2

Dabas parādība – varavīksne.

Nodarbības mērķis: bērnu izpratnes pilnveidošana par dabas parādībām un likumsakarībām, darbojoties ar dabas materiāliem.

pdf

Darba lapas "Lieldienas".

pdf

Darba lapas "Mans tētis".

docx

Darba lapas "Ozolzīles".

docx ×2

Darba lapas "Pavasaris".

pdf

Darba lapas "Rudens klāt".

docx

Darba lapas "Sēnes".

docx

Darba lapas - Atrodi dabā.

docx

Darbības vārdi.

docx pdf

Darbības vārdu loto.

docx

Darbības vārdu loto.

docx

Dāvana draugam

pdf

Debess spīdekļi

pdf

Diena, iepazīstot emocijas.

pdf

Dzejoļi rīta aplim.

pdf

Dzīvnieku kažoks.

pdf docx

Dzīvnieku skaņa.

docx

Dzīvnieku sudoka.

pdf

Dzīvnieku valoda - krievu valoda.

pdf ×3

Dzīvnieku valoda.

docx

Emocijas.

pdf ×2

Emocijas.

Es saprotu savas un citu emocijas.

pdf

English lesson „Counting 1 to 5”.

pdf

Folkloras izmantošana latviešu valodas attīstībā.

pdf

Gadalaiki.

pdf ×5

Garšaugi ar aprakstu.

docx

Ģimenes locekļi.

pdf ×4

Graudaugi krievu valodā.

docx ×2

Graudaugi.

docx ×2

Griez, līmē, krāso.

pdf

Grupēšana, griešana, līmēšana.

pdf

Iekšējie orgāni.

pdf

Iepazīšanās ar burtiņu „R”

pdf

Iepirkšanās 1.

pdf

Iepirkšanās 2.

pdf

Ieraksti pirmo skaņu.

pdf

Individuālie plāni un atbalsta pasākumi bērnu attīstības sekmēšanai.

pdf

Integrēta rotaļnodarbība. Lieldienas.

pdf

Izrunā pareizi Č un Dž.

docx

Izrunā pareizi k un ķ.

pdf

Izrunā pareizi š un s.

pdf

Jāņu zāles.

docx

Jautrais ceļojums uz ziemas mežu (Konspekts latviešu valodas nodarbībai).

pdf

Kāposts - darba lapas.

docx ×2

Ķermeņa daļas.

pdf

Koki ir bagātība.

Attālinātās mācības pirmsskolā.

pdf

Koki un to lapas rudenī

pdf

Koku kartītes.

docx ×3

Krāsu paletes.

pdf

Krāsu uzdevumu grāmatiņa.

docx

Kukaiņi.

pdf ×2

Lāči

pdf

Laikapstākļi.

docx

Lapas, sēnes, rudens.

pdf

Lasi vārdus.

docx

Latvijas dzimšanas diena pirmsskolā.

pdf

Latvijas dzīvnieki ar aprakstu.

pdf

Latvijas simboli.

docx

Latvijas valsts un nacionālie simboli.

pptx

Lieldienas.

pdf

Lielie burti - knaģu spēle.

pdf

Loto - dzīvnieki.

pdf

Loto spēle "Pavasaris".

pdf

Mācāmies lasīt un rakstīt.

pdf

Mājdzīvnieki un mājputni 2.

docx

Mājdzīvnieki un mājputni.

pdf ×4

Mana balss skan dažādi.

pdf

Mārtiņdiena.

pptx

Materiāli ar aprakstu.

docx

Materiāli un priekšmeti - dabaszinības 1.klase.

docx

Materiāls orientēšanās prasmju attīstīšanai

Pieaugušais nosauc kodu, bērnam jāatrod un jānosauc, kāds attēls atrodas tabulā pie šī koda. Vai arī pieaugušais nosauc attēlu, bērna uzdevums nosaukt kodu (burtu un ciparu), pie kāda šis attēls.

pdf

Materiālu grupēšana.

pdf

Meklējam pareizo zilbi.

pdf

Mēneši, dienas, gadalaiki.

pdf ×2

Mēneši, dienas, gadalaiki.

Mēneši, dienas, gadalaiki.

pdf ×3

Miķeļdiena.

docx pptx

Mūsu Latvija.

docx

Mūsu Latvija.

docx ×2

Mūzikas instrumenti.

pdf

Nedēļas dienas

pdf

Ogas.

pdf ×2

Ozola dzīves cikls.

docx ×2

Pārvelc līnijas un krāso.

docx

Piedzīvojumi ar zīlēm.

Zīļu izcelsmes, raksturīgo īpašību un izmantošanas veidu izzināšana praktiskā darbībā.

pdf

Pieklājība.

docx

Pirmā skaņa - knaģu spēle.

docx

Planētas.

docx

Prievārdi.

docx

Profesijas - krāsojamās lapas.

docx

Profesiju puzles.

pdf

Putni.

pdf ×2

Raksti ciparus 1-10.

docx

Rakstītie burti A4.

pdf

Rakstītie burti A5.

docx

Rakstītie burti A6.

pdf

Rotaļas ar klaunu Klāvu.

pdf

Rotaļnodarbība „Dzeltenā pasaka”.

pdf

Rotaļnodarbības konspekts Ziema.

pdf

Rudens mežā

pdf

Sadali zilbēs vārdus.

docx ×2

Salikteņi.

docx

Savieno sakāmvārdus.

pdf

Senlatviešu svinamās un laika vērošanas dienas.

pdf

Septembris skolā.

docx

Skapīšu attēli.

docx ×3

Spēle "Asociācijas".

docx

Spēles un vingrinājumi runas elpas attīstībai.

pdf

Teikumu veidošana.

docx

Tēma mājturībā – āboli.

Nedēļas tematiskais plāns.

pdf

Transports.

pdf

Ūdens nozīme.

pdf ×2

Uzslavas bērnam.

docx ×2

Uzvedība pie galda skolā.

docx ×2

Vairāk, mazāk, tikpat.

pdf docx

Vardes un krupji.

pdf ×4

Vārds+attēls.

pdf

Vecīša cimdiņš ar skanošajiem cimdiņiem.

pdf

Veselīgs uzturs katrā ēdienreizē.

docx

Viktorīna "Iepazīsti rudeni"

Viktorīnas "Iepazīsti rudeni" darba lapa.
Pētnieciskais darbs "Mana rudens koka lapa".
Viktorīnas "Iepazīsti rudeni" sasniedzamie rezultāti (SR).

docx ×2 pdf pptx

Viss ap un par putniem.

pdf ×8

Ziedu kartītes.

docx

Ziema

pdf

Ziemas uzdevumu grāmatiņa.

pdf

Ziemassvētku tradīcijas.

pdf ×5

Zilbju tārpiņš

Materiālu var izmantot gan skaņu automatizēšanai zilbēs, gan zilbju lasīšanas
vingrināšanai, kā arī papildus vingrina uzmanības noturību.

pdf