Alfabēts vārda skaņas.

pdf

Alfabēts – puzle.

pdf

Atgādnes dabaszinību apgūšanai.

pdf

Atgādnes matemātikā ar uzdevumiem.

pdf

Atrodi zilbi! Izveido vārdu!

pdf

Attēlu alfabēts. Vārda skaņa.

pdf

Burtu kartītes.

pdf

Didaktiskā spēle „Stāstnieks”

Materiāls ir domāts stāstītmācīšanas apguvei. Šo spēli var spēlēt katrs bērns individuāli, kā arī apakšgrupās pa 6 bērniem.

pdf

Didaktiskais materiāls "Kas un kur aug un zied"?

Kas aug augļu dārzā? Kas aug sakņu dārzā? Kas aug mežā? Kas aug labības laukā? Kas aug parkā? Kas aug puķu dobē? Kas aug pļavā?

pdf

Didaktiskais materiāls "Rudenī"

Attēlu klasificēšana. Krāsu klasificēšana. Skaits un skaitīšana.

pdf

Didaktiskais materiāls "Rudens garšas"

Attēlu un krāsu klasificēšana. Dārzeņu, augļu un ogu nosaukumu atkārtošana.

pdf

Didaktiskais materiāls "Rudens lapas"

pdf

Didaktiskais materiāls „Zariņu spēles”.

Tas ir brīnišķīgs mācību materiāls, kas palīdz pirmsskolas programmā sasniegt dažādus sasniedzamos rezultātus.
Spēles ar zariņiem var attīstīt kognitīvās domāšanas spējas.

pdf

Didaktiskās rotaļas.

pdf

Didaktiskās spēles.

pdf

Drukātie burti.

pdf

Dzīvnieki.

pdf

Esi sveiks pavasarī!

pdf

Esi sveiks rudenī!

pdf

Esi sveiks vasarā!

pdf

Esi sveiks ziemā!

pdf

Gadalaiku šķirošanas kartītes.

pdf

Ieknaģē attēlu kartīti.

pdf

Kas ar ko sader kopā?

pdf

Knaģu spēle. Vārda pirmā skaņa.

pdf

Krāsas

pdf

Krāsu un ciparu puzle.

pdf

Kur es dzīvoju? Kur man patīk būt?

pdf

Pabaro putniņus.

docx

Radošās kartītes un atgādnes.

Skaitļu kartītes.
Uzvedības noteikumi.
"Esi vesels" kartītes.
Pārtikas un ēdienreižu kartītes.
Bērnu sasniegumu tabula.
Dzimšanas dienu apsveikumi un kartītes.
Nodarbību plāns.
Uzslavas kartītes bērniem.
Žetoni.
Mācību gada zvērests.

pdf

Saliec vārdu!

pdf

Vārda skaņa

pdf

Vārda veidošana.

pdf

Zilbju kartītes.

pdf