5 dažādi LOTO

Saderīgo pāru Loto, Profesiju Loto, Ciparu Loto, Kur dzīvo dzīvnieki - Loto, Figūru Loto.

pdf

Atklātā nodarbība. Lāča vārdadiena.

pdf

Brīnumi, eksperimenti, pārvērtības.

pdf

Draudzības nedēļa

docx

Ekoprogramma Cūkmena detektīvi.

pdf

Eksperiments „Banāna un plastmasas maisiņa pārvērtības”.

Cilvēki veido dabai draudzīgus ieradumus, saprātīgi izmantojot resursus.

pdf

Esi gudrs – būsi vesels.

pdf

Gudrās zeķes.

pdf

Integrētā rotaļnodarbība ar literatūras dominanti.

Uzsvars uz gaismas galda izmantošanu.

pdf

Latvijas dzimšanas diena pirmsskolā.

pdf

Latvijas simboli.

docx

Latvijas valsts un nacionālie simboli.

pptx

Mana balss skan dažādi.

pdf

Mārtiņi. Ticējumi, mīklas, maskas.

pptx

Mūsu Latvija.

docx

Mūsu Latvija.

docx ×2

Pasaules drošāka interneta diena pirmsskolā.

pdf

Pavasara modināšanas svētki.

pdf

Pieklājība.

docx

Prezentācija "Prezidenti".

pptx

Prezidenti, Saeima.

pptx

Profesiju kaleidoskops: pakalpojumu sfēra.

pdf

Putnu draugi.

Putnu pārvietošanos no vienas vietas uz citu nosaka viņu vajadzība pēc barības.
Stāsta par novērotā putna izskatu, uzvedību un barību.

pdf

Rotaļnodarbība matemātikā, Mūsu saulīte.

pdf

Rotaļnodarbība. Drošība sabiedrībā.

pdf

Skaitāmpanti, mēles mežģi.

pdf

Tavas tiesības.

pdf

Tēma "Draugi". Mācību plāns 2 nedēļām.

Caurviju prasmes: pašvadītā mācīšanās, sadarbība un uzņēmējspēja.

pdf

Tēma mājturībā – āboli.

Nedēļas tematiskais plāns.

pdf

Tīra Latvija

pdf

Vārda dienu dāvana

pdf

Vecīša cimdiņš ar skanošajiem cimdiņiem.

pdf

Zinīši pēta Latvijā vispieejamākos augļus – ābolus.

Nodarbības apraksts. Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina augļa pazīmes. Izsaka paredzējumus un pārbauda praktiskā darbībā. Novērtē patstāvīgi veiktu darbību.

docx

„Tuk, Tuk… Mēs Atceramies”

pdf