Āra nodarbība. Vējš

pdf

Brīnumdaris ūdens.

pdf

Brīnumskapis.

docx

Cauruļu konstrukcija.

„Ripo, birst, slīd” – cauruļu konstrukcija.
Patstāvīgā rotaļdarbībā ar šīm konstrukcijām tika veicināta bērnu smalkās motorikas attīstīšana.

pdf

Dāvana draugam

pdf

Debess spīdekļi

pdf

Dzimšanas diena „Minkuparkam”.

pdf

Ekoprogramma Cūkmena detektīvi.

pdf

Emocijas.

Es saprotu savas un citu emocijas.

pdf

Folkloras izmantošana latviešu valodas attīstībā.

pdf

Gudrās zeķes.

pdf

Integrēta rotaļnodarbība. Lieldienas.

pdf

Integrēta vizuālās mākslas rotaļnodarbība. Pirmā sniegpulkstenīte.

pdf

Izturēsimies saudzīgi pret ūdens resursiem!

Cilvēki ikdienas vajadzībām patērē daudz ūdens.
Mūsu dzīvesveids ietekmē zemeslodes saldūdens daudzumu un kvalitāti. Ir svarīgi izturēties saudzīgi pret ūdens patēriņu un lietot pēc iespējas dabai saudzīgākus tīrīšanas līdzekļus.

pdf

Koki ir bagātība.

Attālinātās mācības pirmsskolā.

pdf

Koki ziemā.

pdf

Krāsainie zaķēni

pdf

Lāči mums apkārt.

pdf

Lācis un pele ciemos nāk.

pdf

Latvisko tradīciju izzināšana mazākumtautību pirmsskolā.

pdf

Lieldienas pagalmā.

Apgūt Lieldienu svinēšanas tradīcijas un svinēt kopā svētkus.

pdf

Lieldienas.

pdf

Maizītes ceļš

pdf

Mārtiņi. Ticējumi, mīklas, maskas.

pptx

Mēs – tīrai Latvijai.

Mērķis: veidot atbildīgu cilvēku, kurš izprot dabas resursu saudzēšanas nozīmīgumu un to saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

pdf

Origami pirmsskolēniem

doc

Pasaka ar akmeņiem

pdf

Pasaka ir ceļš no sirds uz sirdi…

Šo uzvedumu pamatā ir spēja bez īpašiem, sakāpinātiem akcentiem un kairinājumiem parādīt bērniem stāstu, kas liek aizrauties elpai. Bērni klusumā un mierā, sekojot pasakas gaitai, emocionāli piedzīvo un pārdzīvo notikumus, kas atklājas pasakā.

pdf

Pasakas „Zeltmatīte un trīs lāči” dramatizējums.

Mērķis: Radīt bērniem pozitīvas emocijas, dodot iespēju aktīvi iesaistīties pasakas dramatizējumā.

pdf

Pavasara modināšanas svētki.

pdf

Piedzīvojumi ar zīlēm.

Zīļu izcelsmes, raksturīgo īpašību un izmantošanas veidu izzināšana praktiskā darbībā.

pdf

Putnu draugi.

Putnu pārvietošanos no vienas vietas uz citu nosaka viņu vajadzība pēc barības.
Stāsta par novērotā putna izskatu, uzvedību un barību.

pdf

Rotaļnodarbība. Daudzveidīgās karotes.

pdf

Rotaļnodarbības konspekts Ziema.

pdf

Skaitāmpanti, mēles mežģi.

pdf

Sniegpārsliņas.

pdf

Svētkus gaidot

pdf

Tēma "Draugi". Mācību plāns 2 nedēļām.

Caurviju prasmes: pašvadītā mācīšanās, sadarbība un uzņēmējspēja.

pdf

Trīs - Radošās domāšanas metodes.

pdf

Varavīksne.

Bērni prot secīgi stāstīt par dabas parādību (varavīksni) un tās īpatnībām (par gaismas staru īpatnību, atspoguļojot no lietus lāsēm, saules gaismas krāsām), atpazīt varavīksni dabā, attēlot to savā mākslas darbā.

pdf

Vārda dienu dāvana

pdf

Vecīša cimdiņš ar skanošajiem cimdiņiem.

pdf

Ziema

pdf

Zirņi.

pdf

„Mana māja”.

Radošā darbnīca ar vecākiem.

pdf