5 dažādi LOTO

Saderīgo pāru Loto, Profesiju Loto, Ciparu Loto, Kur dzīvo dzīvnieki - Loto, Figūru Loto.

pdf

Akcija Melnā lelle.

pdf

Atā, taurenīši!

pdf

Atklātā nodarbība. Lāča vārdadiena.

pdf

Atrodi trūkstošo attēlu!

pdf

Audzināšanas pasākuma scenārijs. Piena ballīte.

pdf

Brīnumi, eksperimenti, pārvērtības.

pdf

Cauruļu konstrukcija.

„Ripo, birst, slīd” – cauruļu konstrukcija.
Patstāvīgā rotaļdarbībā ar šīm konstrukcijām tika veicināta bērnu smalkās motorikas attīstīšana.

pdf

Darba lapas "Kas te neiederas"

pdf

Dažādās bļodas.

pdf

Didaktiskās spēles.

pdf

Diena, iepazīstot emocijas.

pdf

Draudzības nedēļa

docx

Drošības stunda.

pdf

Ekoprogramma Cūkmena detektīvi.

pdf

Eksperiments „Banāna un plastmasas maisiņa pārvērtības”.

Cilvēki veido dabai draudzīgus ieradumus, saprātīgi izmantojot resursus.

pdf

Emocijas.

Es saprotu savas un citu emocijas.

pdf

Emociju diena.

Es saprotu savas un citu emocijas.

pdf

Emociju kartītes.

Jāatpazīst emocijas pēc dotā attēla un jāpievieno atbilstošais emociju nosaukums. 21 darba lapa.

pdf

Esi gudrs – būsi vesels.

pdf

Folkloras izmantošana latviešu valodas attīstībā.

pdf

Folkloras izmantošana latviešu valodas attīstībā.

pdf

Gads, gadalaiki, mēneši, dienas.

Griez, krāso un līmē.

pdf

Ģimenes dienas scenārijs.

pdf

Gudrās zeķes.

pdf

Integrētā rotaļnodarbība ar literatūras dominanti.

Uzsvars uz gaismas galda izmantošanu.

pdf

Integrētā rotaļnodarbība. Sniegavīra dzimšanas diena.

pdf

Izlaiduma scenārijs

pdf

Izlaiduma scenārijs.

pdf

Izlaiduma scenārijs. Mēs nākam no bērnības...

pdf

Kā es jūtos?

pdf

Kad joki un jautrība rada prieku.

Jau otro reizi esam izmantojuši iespēju radoši un aktīvi pavadīt Joku dienu bērnudārzā tā, lai kopīgās aktivitātēs pavadītu dienas ieskaņu un vienlaicīgi arī gaumīgi izplānotu jokošanos, ne tikai iepriecinātu bērnu vecākus, bet ļautu viņiem ar rīta izjokošanas ziņu izjokot sava Joku dienas rīta stāstījuma klausītājus.

pdf

Karavīra stāsts.

Šis pasākums bērniem sniedz iespēju iepazīt valsts militārās aizsardzības sistēmā esošās profesijas.

pdf

Koki ir bagātība.

Attālinātās mācības pirmsskolā.

pdf

Krāsainā nedēļa.

pdf

Krāsu kastes

Krāsu kartīšu materiāls. Kura ir mana kaste?

pdf

Kur es dzīvoju? Kur man patīk būt?

pdf

Lācis un pele ciemos nāk.

pdf

Latvija. Dziesmas, dzejoļi, attēli, uzdevumi.

docx

Latvija. Nacionālie simboli. Darba lapas.

Pie katras bildes jāieraksta atbilstošs nosaukums pēc parauga.

pdf

Latvija.Nacionālie simboli. Darba lapas.

pdf

Latvijai svētki. Dziesmas, dzejoļi, runas rotaļas.

docx

Latvijas dzimšanas diena pirmsskolā.

pdf

Latvijas nacionālie simboli. Apraksti. Darba lapas, uzdevumi.

pdf

Latvijas simboli.

docx

Latvijas valsts un nacionālie simboli.

pptx

Latviskā kultūrvide. Latviešu dievības ornamentos un tautasdziesmās.

pdf

Lieldienas pagalmā.

Apgūt Lieldienu svinēšanas tradīcijas un svinēt kopā svētkus.

pdf

Lieldienas!

Gatavošanās svētkiem. Padomi olu krāsošanā, ticējumi un laika vērojumi, tautasdziesmas, uzdevumi prāta asināšanai.

pdf

Mācību materiāls "Ziemassvētki mazajiem"

Adventes kalendārs - uzdevums katrai decembra dienai.

pdf

Māmiņdienas uzvedums „Gudrais pelēns”.

pdf

Mana balss skan dažādi.

pdf

Mana Latvija.

Kas raksturo Latviju? Ko Tu zini par Latviju? Ieraksti trūkstošos burtus!

pdf

Mana sapņu māja.

pdf

Mana Ziemas grāmata.

pdf

Mārtiņdiena: skandējamais un muzikālo rotaļu materiāls lietošanai pirmsskolas bērnu dienas ritā.

Mārtiņdienas paražas, ticējumi, laika pareģojumi, mīklas.
Mārtiņdienas rotaļas.

docx

Mārtiņi. Ticējumi, mīklas, maskas.

pptx

Mātes dienas scenārijs. Kā bitītes balli rīkoja!

pdf

Miķeļdiena pirmsskolā.

pdf

Mūsu Latvija.

docx

Mūsu Latvija.

docx ×2

No grauda līdz maizei.

Izspēlē maizes tapšanas ceļu.

pdf

Pasakas „Zeltmatīte un trīs lāči” dramatizējums.

Mērķis: Radīt bērniem pozitīvas emocijas, dodot iespēju aktīvi iesaistīties pasakas dramatizējumā.

pdf

Pasaules drošāka interneta diena pirmsskolā.

pdf

Pavasara modināšanas svētki.

pdf

Piedzīvojumi ar zīlēm.

Zīļu izcelsmes, raksturīgo īpašību un izmantošanas veidu izzināšana praktiskā darbībā.

pdf

Pieklājība.

docx

Pieredzes apmaiņas nodarbība.

pdf

Prezentācija "Prezidenti".

pptx

Prezidenti, Saeima.

pptx

Profesiju kaleidoskops: pakalpojumu sfēra.

pdf

Profesiju kaleidoskops: vienmēr steidzas palīgā.

pdf

Putnu draugi.

Putnu pārvietošanos no vienas vietas uz citu nosaka viņu vajadzība pēc barības.
Stāsta par novērotā putna izskatu, uzvedību un barību.

pdf

Radošās kartītes un atgādnes.

Skaitļu kartītes.
Uzvedības noteikumi.
"Esi vesels" kartītes.
Pārtikas un ēdienreižu kartītes.
Bērnu sasniegumu tabula.
Dzimšanas dienu apsveikumi un kartītes.
Nodarbību plāns.
Uzslavas kartītes bērniem.
Žetoni.
Mācību gada zvērests.

pdf

Ražas svētki meža skolā.

pdf

Rotaļnodarbība matemātikā, Mūsu saulīte.

pdf

Rotaļnodarbība. Drošība sabiedrībā.

pdf

Rudens pārgājiens.

pdf

Rudens svētki

pdf

Rūķu ceļojums Ziemassvētkos.

pdf

Sadancojat, ķekatiņas, Ziemassvētku vakarā.

pdf

Skaitāmpanti, mēles mežģi.

pdf

Sniega diena pirmsskolā kopā ar vecākiem.

pdf

Sniegbaltītes dzimšanas diena.

pdf

Tavas tiesības.

pdf

Teātris. Zem sēnītes!

pdf

Tēma "Draugi". Mācību plāns 2 nedēļām.

Caurviju prasmes: pašvadītā mācīšanās, sadarbība un uzņēmējspēja.

pdf

Tēma mājturībā – āboli.

Nedēļas tematiskais plāns.

pdf

Tēvu diena pirmsskolā.

pdf

Tīra Latvija

pdf

Transporta veidi.

Dažādi transporta veidi - attēli un apraksts. Izkrāso dažādus transportus.

pdf

Uzdevumi lasītprasmes veicināšanai.

48 dažādi attēli un situāciju apraksti lasītprasmes veicināšanai.

pdf

Vārda dienu dāvana

pdf

Vecīša cimdiņš ar skanošajiem cimdiņiem.

pdf

Žetonu sistēma. Taupu. Saudzēju. Rūpējos.

Mūsdienās ikvienā pirmsskolas izglītības iestādē var saskarties ar bērniem, kuru uzvedība ir nedaudz sarežģītāka kā citiem. Ilgi domāju, kā labāk un efektīvāk panākt to, ka bērni iemācās uzvesties, pildīt darbiņus, tāpēc izdomāju ieviest savā grupiņā žetonu sistēmu.

pdf

Ziemas apģērbs un inventārs.

Attēli un nosaukumi.

pdf

Ziemas sporta veidi.

Attēli un nosaukumi.

pdf

Ziemassvētki Rūķu ciemā.

pdf

Ziemassvētku Brīnuma gaidās.

pdf

Zinīši pēta Latvijā vispieejamākos augļus – ābolus.

Nodarbības apraksts. Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina augļa pazīmes. Izsaka paredzējumus un pārbauda praktiskā darbībā. Novērtē patstāvīgi veiktu darbību.

docx

„Bitīšu” labie darbi

Rosina bērnus būt draudzīgiem, čakliem, izpalīdzīgiem un zinošiem par drošības jautājumiem.

pdf

„Tuk, Tuk… Mēs Atceramies”

pdf

„Ziemassvētki Eiropā – mainīsimies!”.

Projekta galvenais uzdevums bija izgatavot un uz sadarbības izglītības iestādēm pa pastu nosūtīt Ziemassvētku apsveikumus un vēstules par Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām savā valstī.

pdf