5 dažādi LOTO

Saderīgo pāru Loto, Profesiju Loto, Ciparu Loto, Kur dzīvo dzīvnieki - Loto, Figūru Loto.

pdf

Atklātā nodarbība. Lāča vārdadiena.

pdf

Brīnumi, eksperimenti, pārvērtības.

pdf

Cauruļu konstrukcija.

„Ripo, birst, slīd” – cauruļu konstrukcija.
Patstāvīgā rotaļdarbībā ar šīm konstrukcijām tika veicināta bērnu smalkās motorikas attīstīšana.

pdf

Dažādās bļodas.

pdf

Diena, iepazīstot emocijas.

pdf

Draudzības nedēļa

docx

Drošības stunda.

pdf

Ekoprogramma Cūkmena detektīvi.

pdf

Eksperiments „Banāna un plastmasas maisiņa pārvērtības”.

Cilvēki veido dabai draudzīgus ieradumus, saprātīgi izmantojot resursus.

pdf

Emocijas.

Es saprotu savas un citu emocijas.

pdf

Esi gudrs – būsi vesels.

pdf

Folkloras izmantošana latviešu valodas attīstībā.

pdf

Folkloras izmantošana latviešu valodas attīstībā.

pdf

Gudrās zeķes.

pdf

Integrētā rotaļnodarbība ar literatūras dominanti.

Uzsvars uz gaismas galda izmantošanu.

pdf

Integrētā rotaļnodarbība. Sniegavīra dzimšanas diena.

pdf

Karavīra stāsts.

Šis pasākums bērniem sniedz iespēju iepazīt valsts militārās aizsardzības sistēmā esošās profesijas.

pdf

Koki ir bagātība.

Attālinātās mācības pirmsskolā.

pdf

Lācis un pele ciemos nāk.

pdf

Latvijas dzimšanas diena pirmsskolā.

pdf

Latvijas simboli.

docx

Latvijas valsts un nacionālie simboli.

pptx

Lieldienas pagalmā.

Apgūt Lieldienu svinēšanas tradīcijas un svinēt kopā svētkus.

pdf

Mana balss skan dažādi.

pdf

Mārtiņi. Ticējumi, mīklas, maskas.

pptx

Mūsu Latvija.

docx

Mūsu Latvija.

docx ×2

Pasakas „Zeltmatīte un trīs lāči” dramatizējums.

Mērķis: Radīt bērniem pozitīvas emocijas, dodot iespēju aktīvi iesaistīties pasakas dramatizējumā.

pdf

Pasaules drošāka interneta diena pirmsskolā.

pdf

Pavasara modināšanas svētki.

pdf

Piedzīvojumi ar zīlēm.

Zīļu izcelsmes, raksturīgo īpašību un izmantošanas veidu izzināšana praktiskā darbībā.

pdf

Pieklājība.

docx

Pieredzes apmaiņas nodarbība.

pdf

Prezentācija "Prezidenti".

pptx

Prezidenti, Saeima.

pptx

Profesiju kaleidoskops: pakalpojumu sfēra.

pdf

Profesiju kaleidoskops: vienmēr steidzas palīgā.

pdf

Putnu draugi.

Putnu pārvietošanos no vienas vietas uz citu nosaka viņu vajadzība pēc barības.
Stāsta par novērotā putna izskatu, uzvedību un barību.

pdf

Rotaļnodarbība matemātikā, Mūsu saulīte.

pdf

Rotaļnodarbība. Drošība sabiedrībā.

pdf

Skaitāmpanti, mēles mežģi.

pdf

Tavas tiesības.

pdf

Tēma "Draugi". Mācību plāns 2 nedēļām.

Caurviju prasmes: pašvadītā mācīšanās, sadarbība un uzņēmējspēja.

pdf

Tēma mājturībā – āboli.

Nedēļas tematiskais plāns.

pdf

Tīra Latvija

pdf

Vārda dienu dāvana

pdf

Vecīša cimdiņš ar skanošajiem cimdiņiem.

pdf

Zinīši pēta Latvijā vispieejamākos augļus – ābolus.

Nodarbības apraksts. Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina augļa pazīmes. Izsaka paredzējumus un pārbauda praktiskā darbībā. Novērtē patstāvīgi veiktu darbību.

docx

„Bitīšu” labie darbi

Rosina bērnus būt draudzīgiem, čakliem, izpalīdzīgiem un zinošiem par drošības jautājumiem.

pdf

„Tuk, Tuk… Mēs Atceramies”

pdf