Audzināšanas pasākuma scenārijs. Piena ballīte.

pdf

BD režīms.

docx ×2

Bilingvālā pieeja pirmsskolā veselības un fiziskajās aktivitātēs.

pdf

Būsim veseli

pdf

Cauruļu konstrukcija.

„Ripo, birst, slīd” – cauruļu konstrukcija.
Patstāvīgā rotaļdarbībā ar šīm konstrukcijām tika veicināta bērnu smalkās motorikas attīstīšana.

pdf

Cilvēka ķermenis.

pdf ×2

Draudzības nedēļa

docx

Gada tēma – Vide un veselīgs dzīvesveids.

Pieredze, sākot virzību uz kompetenču izglītības modeļa ieviešanu 5 –6 gadus veciem bērniem. Mērķis: pievērst uzmanību bērnu veselībai, PII un tuvākās, tālākās apkārtnes estētiskajai kvalitātei.

pdf

Ģimeņu sporta svētki

pdf

Grupēšana, griešana, līmēšana.

pdf

Iekšējie orgāni.

pdf

Integrētā nodarbība. Pavasara lietutiņš

pdf

Kā skolēniem skaidrot veselīga uztura principus?

pdf

Ķermeņa daļas.

pdf

Koriģējošā vingrošana un peldēšana.

Koriģējošās vingrošanas mērķis ir pareiza fiziskās veselības attīstīšana, un tā novērš funkcionālas stājas izmaiņas. Pirmsskolas vecuma bērniem jāpilnveido pamatprasmes – soļošana, skriešana, mešana, tveršana, lēkšana, rāpošana.

pdf

Kustību aktivitāte Būsim veseli.

pdf

Mācību materiāls "Mazgā rociņas"

pdf

Meteņdiena ar sporta dominanti

pdf

No sniegpārsliņas līdz sniegavīram.

pdf

Pārtikas produkti.

pdf

Pasaules sniega diena.

pdf

Pašu darināts un lolots

pdf

Piedzīvojumi ar zīlēm.

Zīļu izcelsmes, raksturīgo īpašību un izmantošanas veidu izzināšana praktiskā darbībā.

pdf

Putnu draugi.

Putnu pārvietošanos no vienas vietas uz citu nosaka viņu vajadzība pēc barības.
Stāsta par novērotā putna izskatu, uzvedību un barību.

pdf

Rudens

pdf

Rudens pārgājiens.

pdf

Spilvena piedzīvojumi.

Pasaka ar vingrinājumu kompleksu bērniem 3 gadu vecumā.

pdf

Sporta diena „Ziemas prieki”.

Sporta nodarbība ar dabas materiālu izmantošanu.

pdf

Sporta nodarbības konspekts.

pdf

Sportojam Meteņos!

Pozitīvas emocijas, caur fiziskām aktivitātēm, iepazīstināt bērnus ar Meteņdienas tradīcijām.

pdf

Tēma "Draugi". Mācību plāns 2 nedēļām.

Caurviju prasmes: pašvadītā mācīšanās, sadarbība un uzņēmējspēja.

pdf

Tēvu diena pirmsskolā, Kovboju skola

pdf

Trīs siventiņi un Vilks.

pdf

Ūdens nozīme.

pdf ×2

Uzvedība pie galda skolā.

docx ×2

Varavīksne.

Bērni prot secīgi stāstīt par dabas parādību (varavīksni) un tās īpatnībām (par gaismas staru īpatnību, atspoguļojot no lietus lāsēm, saules gaismas krāsām), atpazīt varavīksni dabā, attēlot to savā mākslas darbā.

pdf

Veselīgs uzturs katrā ēdienreizē.

docx

Ziemas sporta svētki

Mazā stiprinieka ceļojums apkārt pasaulei.
Mērķis: iepazīt dažādas valstis ar kustību aktivitātēm, sportojot svaigā gaisā.

docx

Ziemas sporta svētki

Orientēšanās ar minjoniem
Mērķis: veicināt kustību aktivitātes ziemā, orientējoties apkārtnē.

pdf

Ziemas sporta veidi.

Attēli un nosaukumi.

pdf

Zobiņu tīrīšana.

docx ×2

„Mārītes” baskāju taka.

pdf