16 eksperimenti ar ūdeni.

Par ūdeni un tā ietekmi uz mums un apkārtējo vidi.

pdf

Angļu valodas apguve.

pdf

Āra nodarbība. Vējš

pdf

Atklātā nodarbība. Lāča vārdadiena.

pdf

Atklātā rotaļnodarbība „Ūdens”.

Ziņa bērnam: Ūdens – unikāla vide ezerā un akvārijā, kur dzīvo zivis.

pdf

Atmini sēklu!

docx

Attīstošā spēle „Kur dzīvo dzīvnieki?”.

pdf

Attīstošā spēle.

Attīstošā spēle ar 10 groziem dažādās krāsās.

pdf

Bilingvālā pieeja pirmsskolā veselības un fiziskajās aktivitātēs.

pdf

Brīnumainās figūras.

pdf

Brīnumdaris ūdens.

pdf

Brīnumi, eksperimenti, pārvērtības.

pdf

Brīnumskapis.

docx

Burtu spainīši.

pdf

Būsim veseli

pdf

Cauruļu konstrukcija.

„Ripo, birst, slīd” – cauruļu konstrukcija.
Patstāvīgā rotaļdarbībā ar šīm konstrukcijām tika veicināta bērnu smalkās motorikas attīstīšana.

pdf

Ceļojums pie ģeometriskām figūrām.

pdf

Dabas pētniecības iespējas mūsu pagalmā.

pdf

Dabas vides estētikas nodarbības attālinātās mācīšanās laikā.

pdf

Dāvana draugam

pdf

Dažādais kartupelis

pdf

Dažādās bļodas.

pdf

Debess spīdekļi

pdf

Detektīvu soļi dabā.

Ekspedīcija uz mežu.

pdf

Didaktiskās spēles lasītprasmes apguvei.

pdf

Diena, iepazīstot emocijas.

pdf

Draudzības nedēļa

docx

Draugi

Ar draugiem dzīvot jautrāk.

pdf

Drošības stunda.

pdf

Dzejoļi rīta aplim.

pdf

Dzimšanas diena „Minkuparkam”.

pdf

Eko māja

docx

Eko māja.

pdf

Ekoprogramma Cūkmena detektīvi.

pdf

Eksperimenti ar ūdeni un pienu.

pdf

Eksperimenti. Ūdens ietekme uz apkārtējo vidi.

Sekmēt izpratni par ūdens nozīmi augu dzīvē, augu barošanos.

pdf

Eksperiments „Banāna un plastmasas maisiņa pārvērtības”.

Cilvēki veido dabai draudzīgus ieradumus, saprātīgi izmantojot resursus.

pdf

Elpošanas vingrinājumi mūzikas nodarbībās.

pdf

Emocijas.

Es saprotu savas un citu emocijas.

pdf

English lesson „Counting 1 to 5”.

pdf

Es skaitu.

pdf

Esi gudrs – būsi vesels.

pdf

Folkloras izmantošana latviešu valodas attīstībā.

pdf

Folkloras izmantošana latviešu valodas attīstībā.

pdf

Gada tēma – Vide un veselīgs dzīvesveids.

Pieredze, sākot virzību uz kompetenču izglītības modeļa ieviešanu 5 –6 gadus veciem bērniem. Mērķis: pievērst uzmanību bērnu veselībai, PII un tuvākās, tālākās apkārtnes estētiskajai kvalitātei.

pdf

Gudrās zeķes.

pdf

Idejas radošai darbībai.

Arī ārpus pirmsskolas izglītības iestādes ir iespējams radīt jēgpilnus mācību materiālus no lietām, kuras ir mums apkārt un neprasa lielus resursu ieguldījumus. Piedāvājam atsevišķas idejas radošai darbībai ģimenēs.

pdf

Iepazīšanās ar burtiņu „R”

pdf

Individuālie plāni un atbalsta pasākumi bērnu attīstības sekmēšanai.

pdf

Integrēta nodarbība "Gaismas spēles"

Nodarbības mērķis: Padziļināt un sistematizēt bērnu zināšanas un izpratni par gaismu un tās īpašībām praktiskās darbības rezultātā.

docx

Integrēta nodarbība "Magnēta brīnumainās īpašības"

Nodarbības mērķis: Padziļināt un sistematizēt bērnu zināšanas un izpratni par magnētu un tā īpašībām praktiskās darbības rezultātā.

docx

Integrēta nodarbība "Skaņu spēles"

Nodarbības mērķis: padziļināt bērnu zināšanas par skaņām, veidot izpratni, kā tās rodas.

docx

Integrēta nodarbība "Ziepes"

Nodarbības mērķis: padziļināt bērnu zināšanas par ziepēm, to daudzveidību, pielietošanu, nostiprināt higiēniskās prasmes un drošības noteikumus.

docx

Integrētā nodarbība. Pavasara lietutiņš

pdf

Integrētā rotaļnodarbība ar literatūras dominanti.

Uzsvars uz gaismas galda izmantošanu.

pdf

Integrētā rotaļnodarbība. Cik dažādi ir sīpoli!

pdf

Integrēta rotaļnodarbība. Lieldienas.

pdf

Integrētā rotaļnodarbība. Sniegavīra dzimšanas diena.

pdf

Integrēta rotaļu aktivitāte dabaszinībās un latviešu valodā.

pdf

Integrēta vizuālās mākslas rotaļnodarbība. Pirmā sniegpulkstenīte.

pdf

Interesantā lasītmācīšana.

pdf

Izglītojošais pasākums "Tīra Latvija"

pdf

Izturēsimies saudzīgi pret ūdens resursiem!

Cilvēki ikdienas vajadzībām patērē daudz ūdens.
Mūsu dzīvesveids ietekmē zemeslodes saldūdens daudzumu un kvalitāti. Ir svarīgi izturēties saudzīgi pret ūdens patēriņu un lietot pēc iespējas dabai saudzīgākus tīrīšanas līdzekļus.

pdf

Jaunu metožu izmantošana pirmsskolā, ievērojot kompetenču pieeju.

pdf

Jautrais ceļojums uz ziemas mežu (Konspekts latviešu valodas nodarbībai).

pdf

Kā palīdzēt?

Dabsazinātņu mācību joma

pdf

Kā veicināt bērnu interesi lasīt grāmatas?

pdf

Kā zaķēns ciemos gāja

pdf

Kaķis.

pdf

Karavīra stāsts.

Šis pasākums bērniem sniedz iespēju iepazīt valsts militārās aizsardzības sistēmā esošās profesijas.

pdf

Kas maisiņā?

Spēle.

pdf

Klimata pārmaiņas.

pdf

Ko bērni saskata un pēta dabā.

pdf

Ko es varu uzzināt par kokiem?

pdf

Koki ir bagātība.

Attālinātās mācības pirmsskolā.

pdf

Koki un to lapas rudenī

pdf

Koki ziemā.

pdf

Koku pētnieki.

Nodarbības mērķis: variējot bērnu darbību, veidot, pilnveidot un nostiprināt bērnu interesi pret dabu, veicināt bērnu radošo darbību.
Lielā ideja: Cik daudzveidīgā pasaulē es dzīvoju?

pdf

Koriģējošā vingrošana un peldēšana.

Koriģējošās vingrošanas mērķis ir pareiza fiziskās veselības attīstīšana, un tā novērš funkcionālas stājas izmaiņas. Pirmsskolas vecuma bērniem jāpilnveido pamatprasmes – soļošana, skriešana, mešana, tveršana, lēkšana, rāpošana.

pdf

Krāsainie zaķēni

pdf

Kukaiņi

pdf

Kukaiņi.

pdf

Kukaiņi.

pdf

Kustību aktivitāte Būsim veseli.

pdf

Lāči

pdf

Lāči mums apkārt.

pdf

Lācis un pele ciemos nāk.

pdf

Laika skaitīšana – pulkstenis.

pdf

Latvijas dzimšanas diena pirmsskolā.

pdf

Latvisko tradīciju izzināšana mazākumtautību pirmsskolā.

pdf

Lieldienas pagalmā.

Apgūt Lieldienu svinēšanas tradīcijas un svinēt kopā svētkus.

pdf

Lieldienas.

pdf

Mācāmies darot – samteņu stāsts

docx

Maizītes ceļojums.

pdf

Maizītes ceļš

pdf

Mana balss skan dažādi.

pdf

Mana māja.

pdf

Mārtiņi. Ticējumi, mīklas, maskas.

pptx

Mēlītes rotaļas.

Fonētiskie vingrinājumi.
Latviešu valoda mazākumtautību pirmsskolā.

pdf

Mēri, salīdzini, skaiti un atņem!

pdf

Mēri, salīdzini, skaiti un atņem!

pdf

Mēs pētām, eksperimentējam, darbojamies praktiski.

Par ūdeni un tā ietekmi uz mums, vidi sākam stāstīt bērniem jau bērnudārza vecumā.

pdf

Mēs – tīrai Latvijai.

Mērķis: veidot atbildīgu cilvēku, kurš izprot dabas resursu saudzēšanas nozīmīgumu un to saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

pdf

Mīklas sešgadniekiem par dārzeņiem. Vārdu krājuma bagātināšana

pdf

Montesori materiāla izmantošana darbā ar jaunākā vecuma bērniem.

pdf

Mūsu saulīte

docx

Muzikāli radošā nodarbība. Ūdens mūzikā.

pdf

Mūzikas nodarbība "Putnu dzīve ziemā"

pdf

Mūzikas nodarbība "Putnu dzīve ziemā".

pdf

Nedēļas dienas

pdf

No sēkas līdz skapim. Koka augšanas un pārstrādes cikls.

Attēli, nosaukumi, kas parāda koka augšanas un pārstrādes procesu.

pdf

No sniegpārsliņas līdz sniegavīram.

pdf

Origami pirmsskolēniem

doc

Pārtikas produkti.

pdf

Pasaka ar akmeņiem

pdf

Pasaka ir ceļš no sirds uz sirdi…

Šo uzvedumu pamatā ir spēja bez īpašiem, sakāpinātiem akcentiem un kairinājumiem parādīt bērniem stāstu, kas liek aizrauties elpai. Bērni klusumā un mierā, sekojot pasakas gaitai, emocionāli piedzīvo un pārdzīvo notikumus, kas atklājas pasakā.

pdf

Pasaka par cipariem.

pdf

Pasakas „Zeltmatīte un trīs lāči” dramatizējums.

Mērķis: Radīt bērniem pozitīvas emocijas, dodot iespēju aktīvi iesaistīties pasakas dramatizējumā.

pdf

Pasaules drošāka interneta diena pirmsskolā.

pdf

Pasaules sniega diena.

pdf

Pašdarinātas spēles matemātikā.

pdf

Pašgatavotās spēles matemātisko un radošo prasmju attīstīšanai.

pdf

Pašu darināts un lolots

pdf

Pavasara darbi.

pdf

Pavasara modināšanas svētki.

pdf

Pavasara negaidītie noslēpumi. Bērzi pagalmā.

pdf

Pavasari gaidot. Integrēta rotaļnodarbība.

pdf

Pele

pdf

PET pudeles otrā dzīve

pdf

Pētī un azzimi!

Rosināt bērnos vēlmi izzināt, pētīt, domāt, eksperimentēt un radoši darboties gan kopā ar pieaugušo, gan patstāvīgi, gan pieaicinot vecākus.

pdf

Piedzīvojumi ar zīlēm.

Zīļu izcelsmes, raksturīgo īpašību un izmantošanas veidu izzināšana praktiskā darbībā.

pdf

Pieredzes apmaiņas nodarbība.

pdf

Profesiju kaleidoskops: pakalpojumu sfēra.

pdf

Profesiju kaleidoskops: vienmēr steidzas palīgā.

pdf

Projekts. Čiekuri.

pdf

Putnu draugi.

Putnu pārvietošanos no vienas vietas uz citu nosaka viņu vajadzība pēc barības.
Stāsta par novērotā putna izskatu, uzvedību un barību.

pdf

Rotaļa Iepazīsti putnus!

pdf

Rotaļa Palīdzi putniem

pdf

Rotaļa – palīgs vārdu krājuma veidošanai.

Latviešu valoda mazākumtautību pirmsskolā.

pdf

Rotaļas ar klaunu Klāvu.

pdf

Rotaļnodarbība „Pārmaiņas un pārvērtības” logopēdiskajai grupai.

Visu var izmērīt ar dažādiem mēriem.
vizualizēšana, logoritmika, rotaļdarbība, praktiskā darbība.

pdf

Rotaļnodarbība ar valodas dominanti.

Iepazīstināt bērnus ar latviešu tautas pasaku „Kukulītis”.

pdf

Rotaļnodarbība matemātikā, Mūsu saulīte.

pdf

Rotaļnodarbība tehnoloģiju mācību jomā ‒ „Putni”.

Mērķis: bērni plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus.

pdf

Rotaļnodarbība „Dzeltenā pasaka”.

pdf

Rotaļnodarbība. Daudzveidīgās karotes.

pdf

Rotaļnodarbība. Audzēsim brīnumpupas.

pdf

Rotaļnodarbība. Drošība sabiedrībā.

pdf

Rotaļnodarbība. Pavasaris pie bērza.

pdf

Rotaļnodarbība. Vecmāmiņas gudrības kaste.

pdf

Rotaļnodarbības konspekts Ziema.

pdf

Rudens

pdf

Rudens mežā

pdf

Runājošā dabas siena.

pdf

Septiņi kazlēni.

pdf

Skaitāmpanti, mēles mežģi.

pdf

Skaiti skaņas vārdos!

Mērķis: fonemātiskās uztveres attīstīšana.

pdf

Skudru pūzni meklējot.

Nodarbības mērķis: variējot bērnu darbību veidot, pilnveidot un nostiprināt bērnu interesi pret dabu, kā arī veicināt bērnu radošo darbību.
Lielā ideja: cik daudzveidīgā pasaulē es dzīvoju?

pdf

Sniegpārsliņas.

pdf

Spēles matemātikas apguvei pirmsskolā.

pdf

Spēles un vingrinājumi runas elpas attīstībai.

pdf

Spilvena piedzīvojumi.

Pasaka ar vingrinājumu kompleksu bērniem 3 gadu vecumā.

pdf

Sporta diena „Ziemas prieki”.

Sporta nodarbība ar dabas materiālu izmantošanu.

pdf

Sporta nodarbības konspekts.

pdf

Sportojam Meteņos!

Pozitīvas emocijas, caur fiziskām aktivitātēm, iepazīstināt bērnus ar Meteņdienas tradīcijām.

pdf

STEAM aktivitātes mācību procesā.

STEAM pieeja paplašina bērnu redzesloku, bet netradicionālas aktivitātes izraisa interesi un motivāciju mācīties.
Aktivitātes:
1 „Izjūti pavasari”;
2 „Piena paradīze”;
3 „Matemātiskie pirkstiņi”;
4 „Rīma”;
5 „Aizraujoši bumbuļi”.

pdf

Svētkus gaidot

pdf

Tavas tiesības.

pdf

Tēma mājturībā – āboli „Mēs, jautrie pavāri”.

pdf

Tematiskā pēcpusdiena. Kukaiņu balle.

pdf

Tematiskās izstrādes bērnu iepazīstināšanai ar dabu.

pdf

Tīra Latvija

pdf

Trīs - Radošās domāšanas metodes.

pdf

Trīs siventiņi un Vilks.

pdf

Ūdens lāsītes ceļojums.

pdf

Valodas rotaļas

pdf

Varavīksne.

Bērni prot secīgi stāstīt par dabas parādību (varavīksni) un tās īpatnībām (par gaismas staru īpatnību, atspoguļojot no lietus lāsēm, saules gaismas krāsām), atpazīt varavīksni dabā, attēlot to savā mākslas darbā.

pdf

Vārda dienu dāvana

pdf

Vecīša cimdiņš ar skanošajiem cimdiņiem.

pdf

Vējš

pdf ×2

Vēlu, vēlu rudenī

pdf

Veselā ķermenī vesels gars.

pdf

Viktorīna "Iepazīsti rudeni"

Viktorīnas "Iepazīsti rudeni" darba lapa.
Pētnieciskais darbs "Mana rudens koka lapa".
Viktorīnas "Iepazīsti rudeni" sasniedzamie rezultāti (SR).

docx ×2 pdf pptx

Ziema

pdf

Ziema. Ziemas prieki

pdf

Zilbju mīklas.

pdf

Zinīši pēta Latvijā vispieejamākos augļus – ābolus.

Nodarbības apraksts. Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina augļa pazīmes. Izsaka paredzējumus un pārbauda praktiskā darbībā. Novērtē patstāvīgi veiktu darbību.

docx

Zirnekļa ceļojums uz astoto karaļvalsti.

pdf

Zirņi.

pdf

Zivis Burtniekā.

Sekmēt lasītprasmes apguvi (pēc izvēles ar drukātiem vai rakstītiem burtiem).

pdf ×2

„Bitīšu” labie darbi

Rosina bērnus būt draudzīgiem, čakliem, izpalīdzīgiem un zinošiem par drošības jautājumiem.

pdf

„Lauku ferma” no kartona olu kastēm.

Mērķis: Iepazīstināt bērnus ar mājdzīvniekiem, izmantot šos dzīvniekus dažādās aktivitātēs un veicināt viņus radoši darboties.
Materiāls izmantojams apmācībā visām vecuma grupām visās apmācību jomās.

pdf

„Mana māja”.

Radošā darbnīca ar vecākiem.

pdf

„Tuk, Tuk… Mēs Atceramies”

pdf