Metodiskie materiāli pieejami tikai abonētājiem. Metodisko materiālu datu bāzi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.

Abonēt var šeit: https://skolasvards.lv/abonesana

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar redakciju.

Tālrunis: 26002264

E-pasts: redakcija@skolasvards.lv

Bērnu pašvadītas mācīšanās iespējas.

Autors: Ilze Kronīte, vadītāja vietniece izglītības jomā, Ilze Dzene, Rīgas PII „Madariņa” pirmsskolas izglītības skolotāja.

bernu_pasvaditas_macisan.pdf