Angļu valoda. Stundas plāns, 8. klase

Stundas mērķi: praktiski lietot vienkāršo pagātni, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt rakstīšanas prasmes, attīstīt prasmi sadarboties, izteikt savu viedokli, novērtēt savu darbību.

pdf

Bilingvāla mācību stunda angļu – krievu valodā, 9.klasei

Stundas mērķis: prezentēt valodu zināšanas, sazinoties angļu un krievu valodā.

pdf

Bilingvālas matemātikas mācīšanas iespējas, 7.klase

Stundas mērķis: apgūt tēmu bilingvāli, izmantojot un pilnveidojot skolēnu zināšanas dzimtajā un angļu valodā.

pdf

Darba lapa “Informal letter” 7. klase

SR: Saskata neformālas vēstules pazīmes, lieto apgūtās gramatiskās formas vēstules veidošanas procesā.
Materiālā pievienots detalizēts stundas plāns.

pdf

Filmas, to žanri, sižets un aktieri. Kā organizēt interesantākas mācību stundas angļu valodā, 8.klase

Mācību stundu mērķi:� ar radošo uzdevumu palīdzību attīstīt un veicināt skolēnos prasmi mācīties patstāvīgi; parādīt skolēniem, ka mācību vielu var apgūt ne tikai ar grāmatu palīdzību, bet arī darbojoties praktiski.

pdf

Interesantas metodes, kas skolēniem palīdz apgūt angļu valodu, 5.-9.klase

pdf

Prezentācija “Adding ‘-ed” 6. klase

PP prezentācija sastāv no 19 slaidiem. Materiāls kalpo kā mācītās vielas pārskats, gatavojoties pārbaudes darbam. Atkārtošanas procesā, reflektējot uz savām zināšanām, skolēni veido savus valodas likumus un salīdzina to ar 13. slaidā esošajiem. Prezentācijas pēdējos slaidos, skolēni izvēlas gramatikas likumu, min piemēru, pamato savu atbildi.

pptx

Prezentācija “North America. Introduction”, 5.-9. klase

Prezentācijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Amerikas Savienoto Valstu štatiem un tajā esošām, ievērojamām cilvēku un dabas veidotām ainavām. Prezentācija var kalpot kā piemērs skolēniem, veidojot prezentāciju par kādu no angliski runājošajām valstīm un tml.

pptm

Projekts “Turaidas roze”, 8. klase

Projekta mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar latviešu rakstnieku Raini un viņa lugu “Mīla stiprāka par nāvi”. Salīdzināt lugas, leģendas un operas interpretācijas atšķirības.
Latviešu valoda, angļu valoda, mūzika.

docx ×2

Spēle “Powerful adjectives” 9. klase

Katram skolēnam iedala vienu no 10 “kastītēm”. Katrā kastītē ir 4 vārdi, kurus skolēnam ir jāizmanto savā runā. Spēlētājs ar kastīti nr. 1 sāk veidot stāstu, kuru turpina pārējo kastīšu īpašnieki, tādējādi visiem kopā izveidojot vienu stāstu. Stāstam jābūt loģiskam, secīgam un neatrautam no iepriekšējo kastīšu īpašnieku stāstītā konteksta. Ieteikums: pirmo un pēdējo kastīti dot skolēniem ar stiprākām valodas zināšanām.

pdf

Starppriekšmetu saiknes veidošana angļu valodā un matemātikā, 8.klase

pdf