Bioloģija Vadaudu darbība augos. 7. klase

Skolēnam bija uzticēts laistīt augus, bet viņš to piemirsa, tāpēc augi nokalta. Lai izskaidrotu situāciju, vecāki augus salīdzināja ar cilvēku, kura organismā cirkulē asinis un nodrošina dzīvības procesus. Bet kā pierādīt, ka arī augos notiek līdzīgi cirkulācijas procesi?

pdf

Laika pārtraukuma/intervāla fotogrāfiju montāžas (time lapse) izmantošana bioloģijas mācīšanā, 7. klase

pdf

Mācību materiāls Asinsrites uzbūve un sirdsdarbības pamatprincipi bioloģijas stundā, 9. klase

Mērķis. Skolēni izprot asinsrites sistēmas uzbūvi un funkcijas, kā arī sirdsdarbības pamatprincipus.

pdf

Mācīšanās ar modeļu palīdzību dabazsinību un bioloģijas stundās, 5.-6.klase, 7.-12.klase

pdf

Metodiskā izstrādne stundai. Rāpuļu daudzveidība Latvijā, 8. -klase

Darbs ir izmantojams bioloģijas stundā, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par rāpuļu daudzveidību.

pdf

Pavasarī mācāmies bioloģiju purvā. Materiāls 7.klase, 10. klase

pdf

Stunda bioloģijā 7. klasei. Fotosintēze – augu barošanās veids.

Mērķis: skolēni saprot, ka augiem nepieciešama gaisma, lai tie varētu veikt fotosintēzi.

pdf

Tematiskais plāns "Kā organismi elpo?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas ir bioloģija?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas nodrošina augu un dzīvnieku balstu un kustības?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas sedz organismus?" 7.klase

pdf

WebQuest projektu metodes pielietojums bioloģijas stundās. 7.-10.klase

WebQuest projekts dod iespēju dažādot mācību metodes, padarot mācības jauniešiem interesantākas un daudzpusīgākas ar informācijas tehnoloģiju un interneta resursu izmantošanu.

pdf