#Neklusē un iegūsti rīkus mobinga mazināšanai skolā!

Mobinga problēma Latvijas skolās ir tik izplatīta, ka šobrīd ar atsevišķu kampaņu vai mācību stundu to nebūs iespējams samazināt – nepieciešama sistēmiska pieeja valsts un katras skolas līmenī.

pdf

18. novembris. Latviešu valodas mācību materiāli.

pdf

Apjoms

Marta Stradiņa

pdf ×2

Apraksts, domu karte, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Apzīmējumu skaidrošana, 3.klase

Materiāls veidots kā nodarbību saraksts nedēļai, izmantojot apzīmējumus. Skolēniem ir uzdevums atbildēt uz jautājumiem, izmantojot nodarbību tabulā iekļauto informāciju.

doc

Ārstniecības, indīgie un aizsargājamie augi

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: pazīst izplatītākos ārstniecības, aizsargājamos un indīgos augus, zina, kā pareizi ar tiem rīkoties. Zina, kāpēc augi ir jāaizsargā.

doc ×2 flipchart

Asociatīvā metode - skolēnu radošuma attīstītāja. 5. -12. klase

Mērķis: aktivizēt skolēnu iztēli, radošā darbībā padziļinot izpratni par tēlainās izteiksmes līdzek- ļiem, to spēju rosināt metaforisko domāšanu.

pdf

Atgādne - lietvārds.

docx

Atgādne: gamma, tonika, tonalitāte, noturīgās pakāpes, nenoturīgās pakāpes

Mūzikas špiks ir domāts visu klašu skolēniem kā atgādne mūzikas stundās.

pdf

Atgādnes matemātikā ar uzdevumiem, 1.-2.klase

Kompetenču pieejā. Atgādnes var izmantot, gatavojoties pārbaudes darbiem un uzdevumus iekļaut testos vai semestra noslēguma pārbaudes darbos. (41 lapa)

pdf

Atgādnes.

Gads, mēneši, nedēļas, dienas, kalendārs, laiks.

pdf

Atklātā stunda „Rūķi”, 2.klase

Materiālā iekļauts stundas plāns, prezentācija un 2 darba lapas. SR – prot grāmatās atrast nepieciešamo informāciju.

doc ×3 ppt

Atņemšana ar pāreju citā desmitā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Atraktīva veselības mācības alternatīva – datorspēle "Veselībnieks", 2.-5. klase

pdf

Atrodi zilbi! Izveido vārdu!

pdf

Audzināšanas stunda "Taupīgums", 1. - 4.klase

pdf

Audzinātāja stunda. "Draugu nekad nevar būt par daudz". 3. klase

pdf

Audzinātāja stunda. Nevēlamie svešinieki, 4.-klase

pdf

Auga daļas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: Zina, no kādām daļām sastāv augs (sakne, stumbrs, lapa, zieds, auglis).

doc ×2 flipchart

Augsne

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: Lieto jēdzienus – augsne, trūdvielas, satrūdēšana. Skaidro augsnes nozīmi.

doc ×2 flipchart

Augu daudzveidība, dabaszinības 1.,2. klase

Materiālā iekļauts stundas plāns un darba lapa. ActivInspire interaktīvā darba lapa.

dat doc ×2

Aukstā josla

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Mērķis: paplašināt skolēnu zināšanas par auksto joslu, tās dabas ainavām.

doc ×2 flipchart

Auseklītis. Vēro, skaiti un pārzīmē rakstu rūtiņās.

pdf

Berns negrib lasit! Ko darit skolotajam? 1.klase

pdf

Bērnu talantu attīstīšana, izmantojot improvizācijas spēles, 3.-klase

pdf

Bibliotekārā stunda Grāmatu tārpiņš, 1.klase

pdf

Bibliotekārā stunda par uzziņu literatūru.

Mācību stunda par uzziņu literatūras veidiem – ceļvežiem, rokasgrāmatām,
enciklopēdijām, vārdnīcām – vispiemērotākā vieta ir vai nu grāmatnīca, vai bibliotēka,
kur redzama tās daudzveidība un ir reāla un piemērota vide dzīves prasmju attīstīšanai.

pdf

Cilvēka attīstības posmi

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zin jēdzienus un raksturo attīstības posmus: zīdainis, bērns, jaunietis, pieaudzis cilvēks, vecs cilvēks.

doc ×2 flipchart

Cilvēka ķermeņa daļas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundas uzdevums: veidot sākotnēju izpratni cilvēka ķermeni, tā daļām: galva, kakls, rumpis, rokas, kājas.

doc ×2 flipchart

Citādā latviešu valoda. Klases skatuves runas konkurss.

pdf

Citādais man līdzās

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Daba ziemā

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).

doc flipchart

Dabas dāvanu izmantošana sporta stundās, 2. klase

pdf

Dabas parādības vasarā

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina, kādas ir biežāk novērojamāsdabas parādības vasarā. Zina drošības noteikumus vasarā.

doc ×2 flipchart

Dabas parādības ziemā, 1.-2.klase

Pētnieciskajā darbā ir ievaddaļa (mīklu minēšana), trīs praktiskie uzdevumi, kuros tiek pārbaudīta skolēnu prasme strādāt ar dotajiem attēliem un pētnieciskais darbs (dabas vērojumu tabula).

pdf

Dabaszinību stunda „Upe”. 1.klase

pdf

Darba lapa "Brēmenes muzikanti"

Darba lapā ir iekļauts neliels teksts no brāļu Grimmu stāsta "Brēmenes muzikanti" un krustvārdu mīkla.

doc

Darba lapa "Diegabiksis"

Darba lapā ir seši uzdevumi par Ž. Grīvas stāstu "Pasaka par Diegabiksi".

doc

Darba lapa "Doktors Dūlitls"

Materiālā ir trīs darba lapas. Tajās ir jautājumi pat būtiskāko, kas noticis katrā H.Loftinga grāmatas "Stāsts par doktoru Dūlitlu" nodaļā. Kopumā ir jautājumi par 21.nodaļu.

doc ×3

Darba lapa "Dželsomīno"

Materiālā ir divas darba lapas, katrā par pusi no grāmatas. Jautājumi paredzēti apzinātas lasītprasmes veicināšanai.

doc ×2

Darba lapa "Ej pie rūķa skoloties"

Lasītprasmes darba lapā ir jautājumi par M. Stārastes stāstu "Ej pie rūķa skoloties".

doc

Darba lapa "Eža kažociņš"

Darba lapā ir uzdevums skaidrot vecvārdus un izteicienu, kā arī krustvārdu mīkla par V. Plūdoņa stāstu "Eža kačociņš".

doc

Darba lapa "Gribulītis"

Darba lapā ir jautājumi par Dz.Rinkules-Zemzares pasaku dzejā "Gribulītis".

doc

Darba lapa "Jērādiņa"

Darba lapā ir krustvārdu mīkla un uzdevums skaidrot dažādus izteicienus, kas sastopami A.Kronenberga darbā "Jērādiņa".

doc

Darba lapa "Makss un Morics"

Darba lapa ir par V.Buša grāmatu "Makss un Morics", bērniem pēc grāmatas izlasīšanas ir jāamin krustvārdu mīkla no 15 jautājumiem.

doc

Darba lapa "Mazā pelēna piedzīvojumi"

Darba lapā ir pieci jautājumi par Dz.Rinkules-Zemzares stāstu "Mazā pelēna piedzīvojumi".

doc

Darba lapa "Meža gulbji"

Darba lapā ir četri uzdevumi par H.K.Andersena pasaku "Meža gulbji".

doc

Darba lapa "Neglītais pīlēns"

Lasīprasmes darba lapā ir deviņi jautājumi par H.K.Andersena pasaku "Neglītais pīlēns".

doc

Darba lapa "Nīnas pasaciņas"

Darba lapā ir uzdevumi, kas bērniem jāaizpilda pēc E.Birznieka-Upīša grāmatas "Nīnas pasaciņas" izlasīšanas.

doc

Darba lapa "No kā visi izbijās"

Materiālā ir divas darba lapas par Dz.Rinkules Zemzares stāstu "No kā visi izbijās".

doc

Darba lapa "Pasaka par miedziņu"

Jautājumi par M.Stārastes stāstu "Pasaka par miedziņu".

doc

Darba lapa "Pasakas par ziediem"

Materiālā ir divas darba lapas par A.Sakses grāmatu "Pasakas par ziediem".

doc ×2

Darba lapa "Pīlēns Tims"

Jautājumi lasītprasmes stiprināšanai par E.Blaitona grāmatu "Slavenais pīlēns Tims".

doc

Darba lapa "Ragana Ragnija"

Apjomīga darba lapa ar jautājumiem un uzdevumiem par M.Svīres pasaku "Ragana Ragnija".

doc

Darba lapa "Sārtulis"

Darba lapā ir 15 jautājumiem par M.Stārastes stāstu "Sārtuļa brīnišķais ceļojums".

doc

Darba lapa "Tuntuļu Jurītis"

10 jautājumi par A.Kronenberga piedzīvojumu grāmatu "Tuntuļu Jurītis".

doc

Darba lapa "Vāverēns Toms"

Darba lapa lasīšanas izpratnes veicināšanai pēc M.Kļavas stāsta "Vāverēns Toms un viņa draugi" izlasīšanas.

doc

Darba lapa "Zem zilās debesu bļodas"

Materiālā ir četras darba lapas par V.Belševicas pasaku grāmatas "Zem zilās debesu bļodas" pasakām.

doc ×4

Darba lapa "Zīļuks"

Darba lapa paredzēta lasītprasmes stiprināšanai, lasot M.Stārastes stāstu "Zīļuks".

doc ×2

Darba lapa "Zvaigznes bērns"

Darba lapā ir jautājumi uz uzdevumi par O.Vailda pasaku "Zvaigznes bērns".

doc

Darba lapa lasītprasmei „Dūlitls”

Skolēni lasa Hju Loftinga grāmatu „Stāsts par doktoru Dūlitlu”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 3 darba lapas.

doc ×3

Darba lapa lasītprasmei „Gulivera ceļojumi”

Skolēni lasa Džonatana Svifta grāmatu „Gulivera ceļojumi”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 2 darba lapas.

doc ×2

Darba lapa lasītprasmei „Herbe ar lielo cepuri”

Skolēni lasa Otfrīda Preislera grāmatu „Herbe ar lielo cepuri”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 4 darba lapas.

doc ×4

Darba lapa lasītprasmei „Herbe un viņa draugs Pinkaste”

Skolēni lasa Otfrīda Preislera grāmatu „Herbe un viņa draugs Pinkaste”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 5 darba lapas.

doc ×5

Darba lapa lasītprasmei „Kriksis”

Skolēni lasa Jāņa Širmaņa grāmatu „Kriksis”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 4 darba lapas.

doc ×4

Darba lapa lasītprasmei „Lacītis Rūcītis”

Skolēni lasa Margaritas Stārastes darbu „Lācīša Rūcīša raibā diena”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties tekstā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir teksts un jautājumi par to.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Mazais ūdensvīriņš”

Skolēni lasa Otfrīda Preislera grāmatu „Mazais ūdensvīriņš”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 3 darba lapas.

doc ×3

Darba lapa lasītprasmei „Nenovīdīgie lācēni”

Skolēni izlasa ungāru tautas pasaku „Nenovīdīgie lācēni” un atbild uz darba lapā jautāto.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Pelēkais namiņš”

Skolēni izlasa Margaritas Stārastes stāstu „Zem sēnītes”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Pepija Garzeķe”

Skolēni lasa Astridas Lindgrēnes grāmatu „Grāmata par Pepiju Garzeķi” un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 6 darba lapas.

doc ×6

Darba lapa lasītprasmei „Pie saulītes ciemos”

Skolēni izlasa slovāku tautas pasaku „Pie saulītes ciemos” un uzzīmē darba lapā jautāto.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Pīkstīte”

Skolēni lasa Jāņa Širmaņa grāmatu „Pīkstīte”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 3 darba lapas.

doc ×3

Darba lapa lasītprasmei „Sprunguļmuižā gadatirgus”

Skolēni lasa Alberta Kronenberga grāmatu „Sprunguļmuižā gadatirgus”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Tille un Suņu vīrs”

Skolēni lasa Andra Neiburga grāmatu „Stāsts par Tilli un Suņu vīru”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Vinnijs Pūks”

Skolēni lasa Alana Aleksandra Milna grāmatu „Vinnijs Pūks un viņa draugi” un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 4 darba lapas.

doc ×4

Darba lapa lasītprasmei „Zem sēnītes”

Skolēni izlasa Vladimira Kronenberga stāstu „Zem sēnītes”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Ziemas pasaka”

Skolēni lasa Margaritas Stārastes stāstu „Ziemas pasaka” un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Zīļuks”

Skolēni lasa Margaritas Stārastes stāstu „Zīļuks”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei, 4.-7.klase

Darba lapa literatūrā par Lindas Malelijas Hantas romānu “ZIVS KOKĀ”.
Sasniedzamais rezultāts:
• izprot romāna galveno domu un idejas aktualitāti;
• analizē tēlu savstarpējās attiecības un rīcības iemeslus;
• pārdomā savu attieksmi pret atšķirīgiem cilvēkiem.

Signe Lūsiņa

pdf ×2

Darba lapa nošu ilgumu apgūšanai un nostiprināšanai, 4. klase

Uzdevumu lapa domāta nošu ilgumu apgūšanai un nostiprināšanai 4. klases skolēniem.

Rita Vēberbrante

pdf

Darba lapa par taktsmēru noteikšanu, vadoties pēc dotā ritma, 1.-4.klase

Uzdevumu lapa par taktsmēru noteikšanu, vadoties pēc dotā ritma, mazāko klašu skolēniem.

pdf

Darba lapa par taktsmēru noteikšanu, vadoties pēc dotā ritma, 1.-4.klase

Uzdevumu lapa par taktsmēru noteikšanu, vadoties pēc dotā ritma, mazāko klašu skolēniem.

pdf

Darba lapa „Atņemšanas režģis”

Atņemšana līdz 20. Divi atņemšanas režģi, vieta aprēķiniem, parasto atņešanas darbību pieraksts.

pdf

Darba lapa „Datu nolasīšana”, 1.klase

Datu nolasīšana. Darba lapa.

pdf

Darba lapa „Emocijas”, 1.klase

Emocijas. Darba lapa.

pdf

Darba lapa „Fermeris uz dienu”

Saskaitīšanas un domāšanas uzdevumi. Palīdzi fermerim tikt galā ar mājlopu skaitīšanu!

pdf

Darba lapa „Gaismas un skaņas īpašības”, 4.klase

Sasniedzamais rezultāts: nosaucu skaņas un gaismas īpašības.
Vingrinājumi.

docx

Darba lapa „Kas pazudis?”

Esi detektīvs un atrodi pazudušo skaitli, saskaitīšanas vai atņemšanas zīmi, nepāra skaitļus.

pdf

Darba lapa „Matemātikas detektīvs”

Matemātikas detektīvs saskaitīšanā. Atrisini pazudušo skaitļu noslēpumu.

pdf

Darba lapa „Metamkauliņu matemātika”

Metamā kauliņa punktiņu skaitīšana. Divas lapas. Viena lapa ar piemēriem. Otrā lapā skolēns pats uzmet metamo kauliņu, aizpildot saskaitāmo lauciņus un izrēķinot summu.

pdf

Darba lapa „Naudas skaitīšana”

20 saskaitīšanas izteiksmes. Piemēri ar izdomātu naudas vienību saskaitīšanu. Pievienoti arī eiro naudas zīmju paraugi. Naudu izprintējot un ielaminējot var spēlēt spēles, kas saistītas ar naudas skaitīšanu, grupēšanu, mainīšanu, pirkšanu utt.

pdf ×2

Darba lapa „Rīcības sekas”, 1.klase

SR: 1.2. Izvērtē savu uzvedību, skaidro, kādas sekas sev un apkārtējiem var radīt konkrētā rīcība.

pdf

Darba lapa „Saskaitīšana un atņemšana”

Saskaitīšanas un atņemšanas darbību uzdevumi. Teksta uzdevumi. Ieraksti trūkstošo.

pdf

Darba lapa „Saskaitīšanas režģis”

Saskaitīšana līdz 40. Divi saskaitīšanas režģi, vieta aprēķiniem, parasto saskaitīšanas darbību piemēri.

pdf

Darba lapa „Vārdu grupēšana pēc pazīmēm”, 1.klase

Vārdu gupēšana pēc pazīmes. Darba lapa.

pdf

Darba lapa „Vēlmes un vajadzības”, 1.klase

SR: Pauž uzskatus par savām vēlmēm un vajadzībām.

pdf

Darba lapa „Viss par mani”

Darba lapa piemērota skolēnu iepazīšanai, piemēram, 1. septembrī, jaunā mācību priekšmetā, nometnē. Darba lapa iederēsies tādos mācību priekšmetos kā sociālās zinībās, klases stunda vai latviešu valoda. Ļoti labi noderēs atgriežoties no vasaras brīvlaika.

pdf

Darba lapa, 2.klase

Darba lapa paredzēta, lai skolēni trenētos veidot jautājuma teikumus.

pdf

Darba lapa. Do mažors un sešpadsmitdaļnošu ritma grupa. 2.klase

Materiāls noder apgūstot 2.5. temats “Muzicēšana. Kas man jādara, lai,muzicējot kopā, veidotos pozitīva sadarbība?”
SR – prot sacerēt melodiju Do mažorā ar sešpadsmitdaļnošu ritma grupas iekļaušanu.
Materiāls paredzēts izmantot gan attālinātajam mācību procesam,gan klātienē.
Santa Treilība

docx ×2

Darba lapas "Latvija".

docx ×2

Darba lapas mūzikā sākumskolai

13 darba lapas. Muzikālā matemātika, mūzikas intrumentu iepazīšana, nošu atpazīšana, vijoles, basa atslēgas, mūzikas žanri, ritms.

pdf ×2

Darba lapas par Elzas Stērstes dzeju

Dažādas darba lapas par Elzas Stērstes daiļradi. Var izmantot, sākot no 2. klases.
Dažas darba lapas var izmantot papildus pie tēmas "Dzeja" 8.-10.klasei.


Signe Lūsiņa

pdf ×7

Darba lapas „Burtu bingo"

20 lapas ar melnbaltu bingo (katra savādāka). 33 printējami krāsaini vārdi alfabēta secībā, atkārtotai izmantošanai. Skolotāja vai kāds no klases velk no čupiņas pa ”burtam-vārdam”, pārējie meklē šo burtu savās lapās. Uzvar tas, kurš pirmais savāc visus 9 lodziņus!

pdf

Darba lapas „Mācāmies burtus”, angļu valodas alfabēts

Mācies rakstīt pareizi, mācies vārdus, mācies angļu valodu! 26 darba lapas - katram burtam sava.

pdf ×3

Darba lapas „Mācāmies burtus”, latviešu valodas alfabēts

33 darba lapas katram latviešu alfabēta burtam
Rosina iztēli. Māca atpazīt konkrēto burtu arī vārda vidū un beigās, ne tikai kā sākumburtu. Uzmanības treniņš ar līdzīgām skaņām un vaŗdu locījumiem. Ierakstīt trūkstošos vārdus. Trenē rociņu rakstot!

pdf

Darba lapas „Sajauktie teikumi”

12 darba lapas bērniem no 7 gadu vecuma. Stāstījuma, jautājuma, izsaukuma teikumi.

pdf

Darba lapas „Saskaiti un atņem laiku”

Minūšu saskaitīšanas un atņemšanas darba lapas. 12 darbību piemēri.

pdf

Darba lapas „Ziemas stāsti”

9 darba lapas bērniem no 7 gadu vecuma. Lēnām izpēti attēlu, vēro, kas tajā attēlots, un uzraksti novēroto. Pēdējā darba lapā ir jāveido stāsts, iesaistot visus 7 attēlus. Bērni var darboties grupās vai pa vienam, prezentēt savu veikumu, pamatot savu stāstu un tā notikumus, saistībā ar attēlu.

pdf

Darba lapas „Ziemassvētki”, 1. klase

Daudzpusīgas 27 darba lapas ar dažādiem un interesantiem uzdevumiem matemātikā un valodā bērniem no 6, 7 gadu vecuma.

pdf

Darbības vārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Darbību sastādīšana, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Darbs ar intelektuāli apdāvinātiem skolēniem, 2.-klase

pdf

Darbs ar Rasas Bugavičutes-Pēces grāmatu „Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss”. 3.klase

Stundas uzdevumi: Veicināt prasmi prognozēt, analizēt stāstu notikumus un varoņu rīcību. Mudināt skolēnus izteikt un pamatot savu viedokli. Sekmēt skolēnu radošo darbību.

pdf ppt

Darbs ar tekstu, 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Darbs ar tekstu, 2.-3.klase

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Darbs ar tekstu, 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Dārzs

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā skolēni iepazīst izplatītākos dārzeņus, augļus, ogas, grupē tos, veido izpratni par to nozīmi uzturā.

doc ×2 flipchart

Daudzskaitļu darināšana, 1.-4. klase

Prezentācija kalpo kā atgādnes materiāls lietvārda daudzskaitļa formas veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot 2. deklinācijai. Mazākumtautības programma

ppt

Daudzstūra perimetrs, 2. klase

pdf

Daudzstūra perimetrs, 2. klase

pdf

Diagramma, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Diagrammas veidošana, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Divciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Domraksta plāns, uzbūve. 2. klase

doc

Domraksti un jaunrades darbi sākumskolā, 1.-4.klase

pdf

Draudzība

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Draudzības spēks, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Drošība

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Kā rīkoties ugunsgrēka vai gāzes noplūdes situācijās? Drošības noteikumi pie udenstilpēm un uz ielas.

doc ×2 flipchart

Drošība-atceries, zini, dari!

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Dzīvības pazīmes

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Sākotnējās izpratnes veidošana par dzīvības pazīmēm: augšana, elpošana, barošanās (ēšana), jušana, kustēšanās, vairošanās.

doc ×2 flipchart

Dzīvnieka ķermenis

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Sākotnējās izpratnes veidošana par dzīvnieku ķermeni, tā daļām: galva, kakls, viduklis, kājas, aste, spārni, spuras.

doc ×2 flipchart

Dzīvnieku daudzveidība

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Priekšstatu veidošana par dzīvnieku daudzveidību un saudzīgu attieksmi pret dzīvniekiem.

doc ×2 flipchart

Ēdienkarte, cenu aprēķināšana. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Enerģija

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina enerģijas avotus, biežāk izmantojamo kurināmo. Zina, kā rīkoties gāzes noplūdes gadījumā.

doc ×2 flipchart

Es esmu ceļu satiksmes dalībnieks – velosipēdists, 2.klase

pdf

Es krāsās un līnijās, 1.klase

Inga Niedra

ppt

Es skolā

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Ezers

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).

doc flipchart

Faktūra, 2.klase

Prezentācija ar uzdevumiem.

pptx

Fonemātiskās uztveres pilnveide. Darba lapa

Lomu spēles – kustības.
Bez vizuāla atbalsta noteikti nevar iztikt mācību vidē. Vizuālā atbalsta līdzekļi ir viena no būtiskākajām palīglīdzekļu kategorijām, kas nepieciešama bērnu mācību procesā. Attēli, piktogrammas, vienkārši zīmējumi veicina bērna izpratni par dažādiem procesiem, parādībām un norisēm.
Cilvēks zīmes vieglāk uzglabā atmiņā. Tik pat svarīgas ir kustības, atdarināšana kustībā.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres pilnveide. Darba lapa

Klausies, raksti vārdu, kurā saklausi garo patskani ā, ē ī, ū.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres, lasītprasmes pilnveide “Mārtiņi”. Darba lapa

Var strādāt individuāli vai grupā.
SR - pilnveido uzmanības noturīgumu, attīsta klausīšanās prasmes, bagātina vārdu krājumu. Prot ritmiski norunāt tautasdziesmu.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres, lasītprasmes pilnveide “Šķ”. Darba lapa

Puškis, puščis vai pušķis ?
Reizēm vecāki nepamana, ka bērns līdzskaņu kopu “ŠĶ” izrunā nepareizi. “ŠĶ” vietā saka - “ŠČ”. Ir bērni , kuri izrunā pareizi, bet saklausa nepareizi. Tad rakstos parādās kļūdas.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres, lasītprasmes pilnveide “Šķ”. Darba lapa

SR – prot strādāt ar tekstu, attīsta klausīšanās prasmes, bagātina vārdu krājumu.

Indra Reisone

docx

Frazeoloģismi, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Gadalaiki

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Radīt priekšstatu par katram gadalaikam raksturīgākajām pazīmēm. Mācīt salīdzināt gadalaikus.

doc ×2 flipchart

Gads, gadalaiki, mēneši, dienas.

Griez, krāso un līmē.

pdf

Gaiss

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: nosauc gaisa galvenās sastāvdaļas: skābeklis, slāpeklis, ogļskābā gāze. Zina, ka gaiss ir gāzu maisījums.

doc ×2 flipchart

Glezniecība

Marta Stradiņa

pdf

Grupu un individuālās logopēdiskās nodarbības.

pdf

Iecietība un empātija – tolerance. Klases stundas plāns, 2. klasei

pdf

Iekšējie orgāni.

pdf

Ielūgums, kalendārs, teksts. 2.-3.klase

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Ieraksti burtu!

pdf

Ieraksti pareizo burtu!

Attēli. Vārdi, kuros jāieraksta trūkstošais burts.

pdf

Ieraksti trūkstošo burtu!

Attēli, nosaukumi, kuros jāieraksta trūkstošais burts.

pdf

Ieži

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina nosaukt uz pazīst iežus: smiltis, māls, grants. Zina, kas ir derīgie izrakteņi, un kuri ir galvenie derīgie izrakteņi Latvijā.

doc ×2 flipchart

Integrētā sociālo zinību un mūzikas stunda. Unesco: Latvijas dārgumi: mūsu nacionālais dārgums un lepnums – dziesmu svētki, 2.–4. klase.

pdf

Interaktīvs mācību materiāls dabaszinībās. Dzīvās būtnes un to pazīmes, 3. klase

pdf

Interesanti fakti par zirnekli.

pdf

Īpašības vārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Īpašvārdi. Salikteņi. 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Jūra

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Izpratnes veidošana par jūru, tās iemītniekiem, augiem. Drošības noteikumi pie jūras.

doc ×2 flipchart

Kā darbojas spēki, 4.klase

Materiālā ir iekļauts tēmas plānojums 16 mācību stundām, 8 prezentācijas, 2 darba lapas un 1 pārbaudes darbs.

Ginta Jasinska

doc pptx ×8 docx ×3

Kā interesanti un aizraujoši mācīt par finansēm skolā, 1.-6.klase

pdf

Kā mācīties matemātiku sākumskolā, 1.-4.klase

pdf

Kā pētīt dabas teritorijas?

Noslēguma darbs dabaszinības tēmai 1.4. Kā pētīt dabas teritorijas? 10 uzdevumi.

doc

Kā pētīt dzīvos organismus?

Temata noslēguma darbs dabaszinībās tematā 1.1. Kā pētīt dzīvos organismus? 7 uzdevumi.

doc

Kā rakstīt sludinājumu (2.klase)

pdf

Kā saistoši un interaktīvi par naudas lietām mācīt sākumskolā, 1.-4.klase

pdf

Kā saliedēt klasi? Cepam kopā piparkūkas! 1.klase

pdf

Kā skolēniem skaidrot veselīga uztura principus?

pdf

Kāpēc nepieciešama enerģija?

Temata noslēguma darbs dabaszinībās tematā 2.2. Kāpēc nepieciešama enerģija? 11 uzdevumi.

doc

Kāpēc notiek kustība?

Pārbaudes darbi tematam 2.3. Kāpēc notiek kustība? 1. un 2. darbs.

doc ×2

Karstās joslas dabas ainavas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Skolēni nosauc un parāda kartē karsto joslu. Iepazīstas ar karstajai joslai raksturīgajām dabas ainavām – tropisko tuksnesi, savannu, tropisko mežu u.c.

doc ×2 flipchart

Kas ir laba klase? Klases stunda, 3.klase

pdf

Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?

Tēmas noslēguma darbs tematam 2.1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās? 8 uzdevumi.

doc

Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?

Pārbaudes darbi tematam 2.4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem? 1., 2. un 3. darbs.

doc ×3

Ķermeņa kopšana

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: izprot personīgās higiēnasievērošnaas nepieciešamību. Ievēro tīrību ikdienas dzīvē.

doc ×2 flipchart

Klases audzināšanas stunda "Mana vieta klasē" 1.– 4. klase

pdf

Klases audzināšanas stunda par draudzību, 4. klase

pdf

Klases kolektīva saliedēšanas pēcpusdiena. Klases stundas apraksts, 4.klase

pdf

Klases stunda Atkal kopā, 2.-4.klase

pdf

Klases stunda Draudzīgas un labsirdīgas vides veicināšana klasē. 3. klase

pdf

Klases stunda Iepazīsti savu pilsētu, 4.klase

pdf

Klases stunda – draudzība, 1.- 4.klase

pdf

Klases stunda „Izjūtas, vajadzības un sadarbošanās” 1.-6. klase

Stundas mērķis: Mācīt piepildīt un apmierināt skolēnu vajadzības, lai skolēniem veidotos laimīga, veselīga un apmierināta dzīve, lai viņi piepildītu savas un citu vajadzības, saprast, ka dažas vajadzības piepildāmas tikai ar citu cilvēku palīdzību.

Sarmīte Zukule

docx ×5

Klases stunda „Mīlestība un rūpes, nepatīkamo izjūtu pārvarēšana” 1.-6. klase

Stundas mērķis: Mācīt skolēniem izvērtēt, kas ir svarīgāks: mīlestība un rūpes vai daudz mantas, lai skolēniem veidotos laimīga, veselīga un apmierināta dzīve. Iemācīt saprast, kāpēc mīlestības un rūpes ir svarīgas par materiālajām lietām, kā iemācīties pārvarēt nepatīkamās izjūtas.

Sarmīte Zukule

docx ×5

Klases stunda „Patiesa draudzība, vajadzības, vēlmes un cienoša komunikācija” 1.-6. klase

Mērķis: Motivēt skolēnus veidot draudzīgu vidi klasē, izmantojot cienošas komunikācijas metodi, kuras mērķis ir, lai skolēni viens otru saprastu, cienītu un atbalstītu, un rūpētos viens par otru.

Sarmīte Zukule

docx ×7

Klases stunda „Veselīgs dzīvesveids – Ēd, kusties, smaidi!”, 3. klase

pdf

Klases stunda, 2.–4. klase. Savstarpējās attiecības. Mans viedoklis.

pdf

Klases stunda. Cienīt un rūpēties par citiem. 3.-klase

pdf

Klases stunda. Es un tu = MĒS!, 3. klase

pdf

Klases stunda. Ir labi būt labam. 1.-klase

pdf

Klases stunda. Mēs esam stipri! Mobings/vardarbība. 3. klase

pdf

Klases stunda. Valsts svētki. 3.klase.

pdf

Klases stundas plāns. Mana klase – draudzīgākā klase, 3 klase

pdf

Klases stundas Redze un tās saudzēšana metodiskās izstrādnes, 3.klase

pdf

Klausīšanās, teksta izpratne, rakstītprasme. 2.-3.klase

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Klusums pēc jautājuma uzdošanas? Neuztraucos – bērni domā! 4.-klase

pdf

Ko es zinu par upēm Latvijā? Integrētā mācību stunda, 3. klase

pdf

Kodu game lab - spēle mācībām un atpūtai. 3.klase

pdf

Komandas darbs klases stundā, 4.klase

pdf

Krāsa

Marta Stradiņa

pdf ×2

Kukaiņu pasaule, 1.klase

Inga Niedra

ppt

Labas rīcības izvēle ikdienas situācijās. Audzināšanas stunda, 1. klase

pdf

Lasi un krāso.

Īsi stāsti, ko papildina atbilstoši attēli, kas jāizkrāso.

pdf

Lasi, raksti, domā! 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Lasīprasmes darba lapas

Materiālā ir vairāki neliela apjoma teksti ar dažādiem uzdevumiem.

doc ×10

Lasīprasmes darba lapas

Materiālā ir dažādas latviešu tautas pasakas un teikas, un uzdevumi par izlasīto.

doc ×6

Lasīptrasmes darba lapas

Materiālā ir rakstnieka Vitālija Bianki divi teksti un uzdevumi izlasītā izpratnei.

doc ×2

Lasīšanas grafiks. Darba lapa

Lasīšanas termometrs bērniem ar lasīšanas grūtībām vai lasīšanas traucējumu.
Motivēt lasīšanai palīdz lasīšanas termometrs.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes darba lapa

Materiālā ir darbs ar afišu. Darba lapas uzdevums ir apkopot datus, ko var iegūt, lasot afišu.

doc

Lasītprasmes darba lapa

Burtu šrifts. Atrodi šifrētos burtus un uzzini par rakstnieces Astridas Lindgrēnes dzīvi un darbiem.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Kādēļ Ruņģu ezers rūcis”, 2.,3. klase

Materiālā iekļauta teika „Kādēļ Ruņģu ezers rūcis”, atbilstošo apgalvojumu izvēlēšanās, jautājumi par tekstu, sakāmvārdu veidošana, vārdšķiru atpazīšana.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Mārītes ceļojums”, 2.,3. klase

Materiālā iekļauts lasīšanas teksts „Mārītes ceļojums”un jautājumi par tekstu.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Nenovīdīgie lācēni”, 2.klase

Materiālā iekļauta ungāru tautas pasaka „Nenovīdīgie lācēni”, jautājumi par tekstu, vārdu un izteicienu paplašinātā skaidrošana.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Nešķiramie draugi”, 1.klase

Materiālā iekļauts teksts un jautājumi par to.

doc

Lasītprasmes darba lapa „R.Blaumaņa „Velniņi””,3.,4.klase

Darba lapā ir jautājumi par grāmatas saturu, sakāmvārdu skaidrošana, sinonīmu un antonīmu veidošana, morālā vēstījuma saskatīšana.

doc ×2

Lasītprasmes darba lapa „Varde un vērsis”,1.klase

Darba lapā ir teksts „Varde un vērsis”, uzdevums izvēlēties atbilstošo apgalvojumu par tekstā izlasīto, teksta norakstīšana, pasakas varoņu atpazīšana, vārdu veidošana burtu jūklī.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Vārna un gulbis”, 1.klase

Materiālā ir pasaka „Vārna un gulbis”, uzdevums ar pareizā apgalvojuma izvēli, jautājuma teikumu atpazīšana, mīklu minēšana, trūkstošā burta ierakstīšana.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Zaķīša ļipa”, 2.klase

Materiālā ir teksts „Zaķīša ļipa”, uzdevums ar pareizā apgalvojuma izvēli, teikumu pasvītrošana, teikumu pabeigšana, vārdu skaidrošana.

doc

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir teksts un divi varianti ar uzdevumiem, kas jāaizpilda pēc teksta izlasīšanas.

doc ×2

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir āfrikāņu, tibetiešu un autrumu tautas pasakas ar uzdevumiem par izlasīto, lai stiprinātu apzinātu lasīprasmi.

doc ×4

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir neliels teksts no igauņu rakstnieces Silvijas Rannamā grāmatas "Kadrija", un seši uzdevumi par izlasīto.

doc

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir darba lapas ar garākiem tekstiem un lielāku uzdevumu skaitu par izlasīto.

doc ×3

Lasītprasmes mērinstruments, 4.-6. klase

pdf

Lasītprasmes pilnveide “Formas teksti”. Darba lapa

Lasīšanu var padarīt interesantu, ja tekstu ieliek kādā “formā”. No lēnas līdz ātrai lasīšanai. Acu kustības treniņš. Lasi pa rindām!Ar zīmuli var apvilkt kontūras.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide “Īso vārdu stāsti”. Darba lapa

Lasīt ar prieku sākuma posmā var tad, kad esi drošs, kad teksts ir vienkāršs. Lasītprasmes pilnveidei svarīgi ir pielāgotie teksti – īsi vārdi, vārdi atkārtojas, īsi teikumi, pietiekami lieli burti, ātri uztverams un saprotams teksts, radošs darba turpinājums.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide “Latvija”. Darba lapa

Atsevišķi uzdevumi lasītprasmes, fonemātiskās uztveres, rakstīt prasmes pilnveidei, atmiņas treniņam.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide “Vārdu-teikumu tabulas”. Darba lapa

Uzdevums - vingrinājums lasītprasmes pilnveidei, vingrinājums acīm, uzmanības fokusēšana.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Gliemezīša diena”. Darba lapa

Darba plānošana labi noder arī bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, bērniem ar UDS. Nodarbības plānu var sadalīt vairākām dienām. Padarītais darbs (plāna punkts) noteikti jāatzīmē vai jāiekrāso.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Īso vārdu stāsti”. Darba lapa

Lasīt ar prieku sākuma posmā var tad, kad esi drošs, ka teksts ir vienkāršs. Lasītprasmes pilnveidei svarīgi ir pielāgotie teksti – īsi vārdi, vārdi atkārtojas, īsi teikumi, pietiekami lieli burti, ātri uztverams un saprotams teksts.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Jocīgie lasītāji”. Darba lapa

Kā pārvarēt bailes no lasīšanas balsī?
Kā motivēt lasīt, ja ir grūti?
Te palīdzēs lomu spēles.
Bērns tiek iepazīstināts ar visiem jocīgajiem lasītājiem un lasīšanas manierēm.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Mazā grāmatiņa par zaķi”. Darba lapa

Nodarbība lasītprasmes pilnveidei, acu vingrināšanai, uzmanības fokusēšanai. Vajadzēs šķēres, zīmuļus, materiālu grāmatas stiprināšanai.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide, lielo un mazo drukāto burtu atpazīšana „Burtu slidotava”. Darba lapa

Katru nodarbību var pārvērst par rotaļu. Lai bērns piedalās spēlē, kuru pieaugušie sauc par “Lasīšanu.” Mēs to nosauksim “Pastaiga ziemā!” Iespēja piedāvāt bērniem vienu vai otru tekstu, atbilstošu lasītprasmes līmenim.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un asociatīvās domāšanas pilnveide „Aprīlis”. Darba lapa

Darbs paredzēts klātienes, arī attālinātās mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvadīta mācīšanās, izpildu, kā sapratu. Konkrētā DL ir attālinātam darbam. Klātienei noder mutisks skaidrojums, kur rezultāts atbilstošs darbam klasē.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un radošās domāšanas pilnveide “Domu spēle”. Darba lapa

Darbs paredzēts klātienes, arī attālinātās mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvadīta mācīšanās, izpildu, kā sapratu. Konkrētā DL ir attālinātam darbam. Krāsas DL skaidrojumam izmantoju, lai skolēni pievērstu uzmanību detaļām.Klātienei noder mutisks skaidrojums, kur rezultāts atbilstošs darbam klasē.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un radošās domāšanas pilnveide “Jocīgā ola”. Darba lapa

Darbs paredzēts klātienes, arī attālinātās mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvadīta mācīšanās, izpildu, kā sapratu. Konkrētā DL ir attālinātam darbam. Krāsas DL skaidrojumam izmantoju, lai skolēni pievērstu uzmanību detaļām.Klātienei noder mutisks skaidrojums, kur rezultāts atbilstošs darbam klasē.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un stāstītprasmes pilnveide. Darba lapa

SR– attīsta fonemātisko dzirdi, bagātina vārdu krājumu, prot strādāt ar atslēgas vārdiem. Prot sadomāt teikumu.

Indra Reisone

docx

Latviešu valoda 1.klasei.

docx

Latviešu valoda 4.klasei.

pdf

Latviešu valodas stunda mežā, 4. klase.

pdf

Latvija 1.

pptx

Latvija. Neoficiālie simboli.

pdf

Latvija. Svarīgākā informācija. Tests.

docx

Latvijai svētki. Dziesmas, dzejoļi, runas rotaļas.

docx

Latvijas karte

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: pazīst Latvijas kontūru, veidu, kā kartē attēlo pilsētas, kā sauc Latvijas galvaspilsētu, nosauc un parāda kartē novadus.

doc ×2 flipchart

Latvijas nacionālie simboli. Apraksti. Darba lapas, uzdevumi.

pdf

Latvijas putni - rekordisti.

Latvijas Dabas muzeja veidots mācību materiāls dabaszinību stundām.

pdf

Latvijas tauriņi, 4. klase

pdf

Latviskā kultūrvide. Latviešu dievības ornamentos un tautasdziesmās.

pdf

Lietvārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Līnija

Marta Stradiņa

pdf ×2

Mācību darba izvērtējuma stunda, 1.-4.klase

pdf

Mācību stundas vērošanas lapa

pdf

Mājdzīvnieki

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart). Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā sniedz priekšstatu par dzīvnieku valsts daudzveidību. Veido izpratni par mājdzīvnieku nozīmi cilvēku dzīvē. Izplatītākie mājdzīvnieki.

doc ×2 flipchart

Mākslas valodas elementi, 1.klase

Inga Niedra

ppt

Mana ideja emocionālās vardarbības mazināšanai skolā, 4.-9. klase

pdf

Mana interesantā stunda. 3.klase

Stundas ietvaros apvienoju sporta, dabaszinību, matemātikas un sociālo zinību elementus.

pdf

Maņas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: lieto jēdzienus: redze, dzirde, oža, garša, tauste, acis, ausis, deguns, mēle, āda. Izprot maņu nozīmi apkārtējās pasaules izzināšanā.

doc ×2 flipchart

Mans vērtību koks

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Mārtiņa zīme. Vēro, skaiti un pārzīmē rakstu rūtiņās!

pdf

Mārtiņdiena, 2. klase.

pdf

Matemātika 3.klase.

pdf

Matemātika un spēle Ceļojums naudas pasaulē, 1. – 4.klase

pdf

Matemātika, 2.klase. Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?

pdf

Matemātika/Angļu valoda sākumskolā, 2.-3.klase

pdf

Metodiskais materiāls mājturībā un tehnoloģijās. Darbs ar tekstilmateriāliem mājturības un tehnoloģijas stundās, 2. klase

pdf

Metodiskais materiāls mājturībā un tehnoloģijās. Mīksto rotaļlietu pagatavošana. Lellīšu adīšana, 3.–4. klase

pdf

Mežs

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina, kāds izskatās mežs, pazīst mežā augošus kokus, mēžā dzīvojošus dzīvniekus. Var pastāstīt, ko cilvēks gūst no meža.

doc ×2 flipchart

Mīklas, īpašības vārdi, skaitļa vārdi. 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Modeļu izmantošana matemātikā, 1.-2.klase

pdf

Mūsu klases vērtības. Klases stunda 3. klasē kopā ar vecākiem. 3 klase

pdf

Mūzikas stundās varam parūpēties par bērnu emocionālo labsajūtu. 1.–4. klase

Manuprāt, mūzikā iespējams veidot patīkamus, interesantus un nebūt ne sarežģītus uzdevumus, kas sniedz pozitīvas emocijas un ļauj izpausties bērnu radošumam. Idejas šādiem uzdevumiem var aizgūt daudzās vietnēs un platformās, piemēram, sekojot citu mūzikas skolotāju Facebook lapām.

pdf

Nezināmā aprēķināšana, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

No sēkas līdz skapim. Koka augšanas un pārstrādes cikls.

Attēli, nosaukumi, kas parāda koka augšanas un pārstrādes procesu.

pdf

Noslēguma darbs dabaszinībās

I pusgada noslēguma darbs dabaszinībās 1.klasē. 13 uzdevumi. Sasniedzamie rezultāti

doc

Noslēguma darbs. Latviešu valoda I pusgads, 1. klase

Pārbaudes darbā iekļauti klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas uzdevumi, kā arī sasniedzamo rezultātu apraksts.

doc

Nošu ilgumu atgādne.

pdf

Nošu ilgumu atgādne. Aplis.

pdf

Nošu ilgumu puzle

Printējama un laminējama atgādne par nošu ilgumiem.

pdf

Nošu kartītes

Printējama un laminējama atgādne. Nošu ilgumi, diēzs, bemols, atslēgu veidi, paužu veidi.

pdf

Noteikumi klasē

Plakāts


Signe Kušnire

pdf

Opera, 4., 8.klase

4.6 temats “Opera”.
Prezentācijā ir padziļināts ieskats par operu. Integrēti mūzika, literatūra, vizuālā māksla, teātra māksla.
Apskatīts, no kā sastāv, veidojas opera. Kādu profesiju cilvēki strādā operā. Latviešu operas vēsture. Latviešu operas solisti, pasaules operas solisti. Īsumā apskatīta J. Lūsēna “Putnu opera” un V.A. Mocarta “Burvju flauta”. Viss papildināts ar muzikālajiem video piemēriem.
Prezentācija noder arī apgūstot 8.2 tematu.

Rita Vēverbrante

pdf

Pārbaudes darbs "Deja - valsis", 2.klase

Prezentācija – “Deja- Valsis”. Darbs paredzēts 1- 2 mācību stundām.
Prezentācija noder apgūstot 2.4. temata “Deja. Kā es, klausoties mūziku, varu atpazīt deju – valsi, kā es to varu raksturot?” beigu posmā.
SR – saklausa un atšķir dejas – valsi, polku.
Materiāls paredzēts izmantot gan attālinātajam mācību procesam, gan klātienē.
Santa Treilība

docx ×2

Pārbaudes darbs latviešu valodā I semestra noslēgumā, 2. klase

Pārbaudes darbā ir norādīts, kura prasme (SR) katrā uzdevumā jāpārbauda. Vērtējums STAP. SR liecībām, atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem Vērtējumu izlikšana 1.–3. klasē. Pievienota uzskatāma SLA (snieguma līmeņu apraksta) tabula, katrai prasmei atsevišķi.
Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs

docx

Pārbaudes darbs “Lietvārds” 3. klase

Darba lapa paredzēta 2. deklinācijas daudzskaitļa formas izpratnes nostiprināšanā, īstenojot mazākumtautības programmu.

docx

Pārbaudes darbs „Burti”, 1.klase

SR: Atpazīst un nosauc latviešu alfabēta burtus. Rakstot pareizi savieno burtus. SR: Vārdā atšķir un nosauc līdzskaņus, patskaņus un divskaņus. SR: Raksta vienkāršus teikumus. Personvārdus raksta ar lielo sākumburtu, teikumu sāk ar lielo burtu, lieto beigu pieturzīmes. Pievienota arī kritēriju lapa.

pdf

Pārbaudes darbs „Cikliski un sazaroti algoritmi”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.4. Atšķir cikliskus un zarotus algoritmus.

pdf

Pārbaudes darbs „Enerģija, tās veidi un pielietojums”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.7. Konkrētā piemērā apraksta, kā viena veida enerģija var pārvērsties cita veida enerģijā (kustības enerģijā, siltuma enerģijā, elektroenerģijā, saspiestas atsperes enerģijā). 2.10. Saviem vārdiem konkrētā piemērā skaidro, ka, lai veiktu darbu, vajadzīga enerģija.

pdf

Pārbaudes darbs „Gaisma un skaņa”, 4.klase

docx

Pārbaudes darbs „Garumu mērīšana, simetrija”, 1.klase

Garumu mērīšana, simetrija - temata noslēguma darbs.

pdf

Pārbaudes darbs „Grupēšana”, 2.klase

Temata noslēguma darbs - grupēšana, Venna diagramma. SR: 2.12. Nosaka objektu kopīgās un atšķirīgās īpašības, salīdzina objektu īpašības, grupē objektus Venna diagrammā pēc dotas vai paša izvēlētas pazīmes un pamato izvēli.

pdf

Pārbaudes darbs „Kāpēc notiek kustība”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. 2.3. Kāpēc nepieciešama kustība? 2.11. Skaidro, ka ķermenis kustas spēka iedarbībā tajā virzienā, kurā darbojas spēks, pamatojoties uz eksperimentā novēroto. 2.12. Piemēros salīdzina, ka ķermeņa kustība var notikt ātrāk, lēnāk; ar lielāku vai mazāku ātrumu.

pdf

Pārbaudes darbs „Kas ir Visums?”, 1.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 1.19. Skaidro, dienas un nakts maiņu, modelējot Saules un Zemes novietojumu un Zemes griešanos ap savu asi. SR: Izprot laika ritējumu un jēdzienus: diena, nedēļa, mēnesis un gads.

pdf

Pārbaudes darbs „Mērvienības”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.7. Izvēlas piemērotu mērinstrumentu garuma mērīšanai, atbilstošas mērvienības, mērīšanas precizitāti, mēra garumu (cm, dm, mm, m) un zīmē dota garuma nogriezni, ja tā garums dots (cm, mm).

pdf

Pārbaudes darbs „Ūdens agregātstāvokļi”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.1. Skaidro, ka ūdens var atrasties trīs stāvokļos un pāriet no viena stāvokļa citā (mainoties temperatūrai), pamatojoties uz novēroto.

pdf

Pārbaudes darbs, 1.klase

Marta Stradiņa

pdf

Pārbaudes darbs, 2. klase

SR: Saskaita un atņem skaitļus, t. sk. nosauktos skaitļus, 100 apjomā ar pāreju jaunā desmitā, nosaka darbību secību un aprēķina izteiksmes (2 darbības, iekavas, “+”, “–”) vērtību.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.-3.klase

Signe Kušnire

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

SR: Nosauc sava novada/pilsētas simbolus, nozīmīgākos kultūrvēstures objektus, cilvēkus. Stāsta par savu dzimto vietu.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

Uzdod jautājumus, lai iegūtu, informāciju. Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par dzirdēto paplašinātos/ izvērstos teikumos.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

Pamato ar piemēriem nosacījumus dzīvības uzturēšanai.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

Stāsta par dažādiem nodarbošanās veidiem un vaļaspriekiem, lai apzinātos savas prasmes un intereses. Izvirza īstermiņa mācību mērķi, plāno tā sasniegšanas soļus un uzrauga tos.

docx

Pārbaudes darbs, 2.klase

Vēlmes un vajadzības. Naudas loma ikdienā.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

SR: Formulē likumsakarības skaitļu virknē, kurā katrs nākamais skaitlis ir 2 reizes lielāks/mazāks nekā iepriekšējais; pēta darbības ar pāra/nepāra skaitļiem.

pdf

Pasākums "Čību balle"

Skolēniem mājas uzdevums Čību ballei – izstādei ir atnest paš- gatavotas čības. Kā arī šajā dienā visi skolēni staigā čībās.

pdf

Pašvērtējuma grāmatiņa, 1.- 2.klase

Materiālā iekļauti ieteikumi pedagogam, kā izmantot materiālu, skolēna pašvērtējuma grāmatiņa (16 lapas), motivāciju nozīmīšu paraugi.

docx pdf ×2

Pašvērtējuma grāmatiņas Mani sasniegumi, 2.-3. klase

pdf

Patskaņu diferencēšana vārda sākumā un vidū.

pdf

Pazīsti savu temperamentu! 4.klase

pdf

Perimetrs, 2. klase

pdf

Pēti, domā, risini! 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Pļava

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zin, kā izskatās pļava, pļavas augus, pļavā sastopamos dzīvniekus. Var pastāstīt, ko cilvēks gūst no pļavas.

doc ×2 flipchart

Portrets

Marta Stradiņa

pdf

Prasme klausīties. Kāpēc mums ir dotas divas ausis, bet tikai viena mute? 1.-4.klase

pdf

Prezentācija "Do mažors", 2.klase

Prezentācija– “Do mažora gammas un sešpadsmitdaļnošu ritma grupas nostiprināšana”. Darbs paredzēts 2 mācību stundām.
Prezentācija noder apgūstot 2.5. temats “Muzicēšana. Kas man jādara, lai,muzicējot kopā, veidotos pozitīva sadarbība?”
SR – prot sacerēt melodiju Do mažorā ar sešpadsmitdaļnošu ritma grupas iekļaušanu.
Materiāls paredzēts izmantot gan attālinātajam mācību procesam,gan klātienē.
Santa Treilība

pdf docx

Prezentācija "Valsis", 2.klase

Prezentācija – “Deja- Valsis”. Darbs paredzēts 1- 2 mācību stundām.
Prezentācija noder apgūstot 2.4. temata “Deja. Kā es, klausoties mūziku, varu atpazīt deju – valsi, kā es to varu raksturot?” beigu posmā.
SR – saklausa un atšķir dejas – valsi, polku.
Materiāls paredzēts izmantot gan attālinātajam mācību procesam, gan klātienē.
Santa Treilība

pdf docx

Prezentācija par sajūtu gleznām, 4.-6.klase

pdf

Prezentācija par tēlainās izteiksmes līdzekļiem, 4.-6. klase

pdf

Prezentācija “Darbības vārds nākotnē + lietvārds pareizā locījumā” 2. klase

Piecos slaidos ir “slēptās bildītes”. Skolēnam, kurš atpazinis un nosaucis lietvārdu pirmais, dod iespēju pateikt savu piemēru– Rīt es+ darbības vārds+lietvārds pareizajā locījumā. Materiāls paredzēts mazākumtautības programmas īstenošanā.

pptx

Prezentācija “Izskaņa –šana”, 4. klase

Prezentācija sastāv no 7 slaidiem, tās mērķis ir nostiprināt skolēnu izpratni par lietvārdiem ar izskaņu -šana. Prezentācija paredz divus patstāvīgi veicamos uzdevumus.

pptx

Prezentācija “Ko es redzu (Halovīns)”, 1.-4.klase

Prezentācija ar 35 slaidiem kalpo kā tematiskā spēle, var izmantot vārdu krājumu paplašināšanai mazākumtautības programmā.

pptx

Prezentācija “Pavasaris” 2. klase

Prezentācijā ir 10 slaidi, tajā skaitā divi uzdevumu slaidi. Prezentācija kalpo kā ievadstunda, saskaņojot skaitļa vārdu un lietvārdu skaitlī un dzimtē. Mazākumtautību programma

pptx

Prezentācija “Prievārdi” 2. klase

Spēle/prezentācija paredzēta prievārdu un ģenitīva lietojuma apguves procesā, īstenojot mazākumtautības programmu. Izmanto temata apguves pirmajā mācību stundā.

ppt

Prezentācija “Select the Correct Personal Pronoun” 2. klase

Prezentācija sastāv no 18 slaidiem, lai veiktu nākamos uzdevumus, pirmajos 9 slaidos skolēni atkārto vietniekvārdus angļu valodā. Prezentācija kalpo kā vizuāls materiāls skolēnu vārdu krājuma paplašināšanā un jaunu gramatikas konstrukciju veidošanā, aizstājot burtu izlaidumu ar apostrofu. Iekļauts viens patstāvīgais uzdevums.

pptx

Prezentācija „Augi”, 1.-4. klase

pdf

Prezentācija „Augu daudzveidība”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Cilvēka maņu orgāni un maņas”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Drošs internets”

Izglītojošs materiāls, kurā ir aprakstīti 10 droša interneta lietošanas noteikumi.

pps

Prezentācija „Dubultotie līdzskaņi”, 2.klase

Dubultoto līdzskaņu apgūšanai izvēlēta kaķu tēma „Kaķu skola”. SR- Skolēni prot rakstīt vārdus ar dubultotajiem līdzskaņiem.

ppt doc

Prezentācija „Dzīvie organismi un nedzīvie dabas objekti”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Dzīvnieku pasaule”, 1.-3. klase

Materiāls dabaszinību stundai. Prezentācijā iekļautas dzīvnieku raksturīgākās pazīmes, dzīvnieku un sēņu atpazīšana pēc fotogrāfijām, grupēšana pēc pazīmēm.

ppsx

Prezentācija „Forma”

Prezentācija par vienu no viz.m. izteiksmes līdzekļiem – FORMA (organiska/ģeometriska, pozitīva/negatīva). Iekļauti 2 praktiski uzdevumi vizuālajā mākslā par tēmu – FORMA (katrs uzdevums divām mācību stundām).

pdf

Prezentācija „Gaismas avoti”, 4.klase

SR – skaidroju, kas nepieciešams, lai saskatītu apkārtnē esošos priekšmetus; izprotu jēdzienu «gaismas avots».

pptx

Prezentācija „Kā rodas ēna?”, 4.klase

SR - pratīšu izskaidrot, kā rodas ēna un kāpēc mainās tās izmēri.

pptx

Prezentācija „Kā rodas skaņa?”, 4.klase

SR - skaidro, ka skaņa ir svārstības; nosauc skaņas avotus.

pptx

Prezentācija „Kāpēc skaņas ir dažādas?”, 4.klase

SR – skaidro, ka skaņām ir dažāds augstums un skaļums.

pptx

Prezentācija „Lēcas”, 4.klase

SR - skaidro, ka lēcas maina staru gaitu; nosauc dažādus ikdienā lietojamus priekšmetus, kuru izgatavošanā izmanto lēcas.

pptx

Prezentācija „Mājdzīvnieki”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Novērojumi dabā”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Ritms”, tēmas atkārtošanai visām klasēm

Prezentācija "Ritms" noderēs visu klašu skolēniem, apgūstot, atkārtojot vai nostiprinot zināšanas par ritmu, nošu un paužu ilgumiem. Tā tika veidota 7.1. tēmas aktualizēšanai.

ppsx

Prezentācija „Rondo forma”, 4. klase

Prezentācija noderēs 4. klases skolēniem, apgūstot šo tēmu, kā arī citu klašu skolēniem, lai atsvaidzinātu vai nostiprinātu zināšanas par rondo formu.

ppsx

Prezentācija „Rūdolfs Blaumanis” 3. klase

Prezentācijas 1.daļā skolēni klausās informāciju par rakstnieku, dalās pieredzē par lasīto, dzirdēto. Tad seko apgalvojumu spēle, ja skolēns pasaka pareizu atbildi, tā parādās zaļa, ja nē - sarkana. Veic uzdevumu: raksta e-pastu kādam no R. Blaumaņa muzejā esošajiem priekšmetiem, ievērojot rakstītāja kultūru.

pptx

Prezentācija „Savvaļas dzīvnieki”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Simetrija”, 1.klase

Pirmais priekšstats par simetriju.

ppt

Prezentācija „Skaitlis un cipars”, 1.klase

Materiāls matemātikas stundai, mācoties atšķirības starp ciparu un skaitli. Uzdevumi skaitļu veidošanai no cipariem.

ppt

Prezentācija „Skaņas izplatīšanās”, 4.klase

SR – zina, ka skaņa neizplatās vakuumā; skaidro, kā veidojas atbalss.

pptx

Prezentācija „Skaņas uztveršana”, 4.klase

SR – zina auss uzbūvi; skaidro, kā troksnis ietekmē dzirdi.

pptx

Prezentācija „Vai dzīvniekiem ir valoda”ar uzdevumiem. 4.klase

docx pptx

Prezentācija „Varavīksne”, 4.klase

SR - skaidro varavīksnes veidošanos.

pptx

Prezentācijas interaktīvā režīmā sākumskolā jeb aizraujoši mācīties un mācīt ar Microsoft rīku vMouse Mischief,

pdf

Prezentācijas “Body parts” 1. klase

Materiālā ir 2 prezentācijas. Vienā prezentācijā ir 16 slaidi, tā kalpo kā fonētisks vizuālais materiāls ķermeņu daļu apgūšanas procesā angļu valodā. Skolēni redz ķermeņa daļu, klausās izrunu. Skolotājs var iesaistīt skolēnus “show and tell” aktivitātē, kur skolēns norāda uz ķermeņa daļu un atkārto vārdu, praktizējot izrunu. Otrajā prezentācijā, kura sastāv no 18 slaidiem, skolēni noklausās ķermeņa daļas nosaukumu un zīmē to attiecīgajā krāsā, kuru krāsu rats ir uzgriezis.

pptx ×2

Prezentācijas “Dzīvnieki”, 1.-4. klase

Materiāls sastāv no divām prezentācijām, to mērķis ir paplašināt vārdu krājumu, veidot izpratni par gaļēdājiem, visēdājiem un zālēdājiem.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx ×2

Projektu diena. Nauda. 1.-klase

pdf

Projektu nedēļa – ar prieku! 3.-klase

pdf

Putni manā pagalmā.

Putnu attēli, nosaukumi, apraksti.

pdf

Putras diena, 3.klase

pdf

QR koda izmantošana matemātikā, 1.-4. klase

pdf

Radīt skolēnos prieku par atkal satikšanos. Klases stunda Atkal skolā! 2.–4. klase

pdf

Radniecīgie vārdi, vārdu darināšana. 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Radoši pētniecisko darbu rakstīšanas rokasgrāmata, 2.klase

pdf

Reizināšana. Lieldienas. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Reizināšanas spēle „Pikojamies”, 3.klase

pps

Rēķini galvā

Materiālā ir19 nelielas prezentācijas ar uzdevumiem sākumskolēniem, trenējoties saskaitīt un atņemt galvā gan apjomā līdz 10, gan līdz 100.

ppsx ×15 pps ×3 ppt

Resursu pasakas. 1.-6.klase

Resursu pasakas bērniem labāk palīdz izprast sevi un kļūst par tiltu ceļā uz labāka ,,es” veidošanu, tās palīdz dzīvē atrast savu ceļu.

pdf

Rīta sveicieni attālināto mācību laikā.

pdf

Ritms

Marta Stradiņa

pdf ×2

Sagatavošanās process patstāvīgai lasīšanai “Mācos lasīt”. Darba lapa

Sagatavošanās process patstāvīgai lasīšanai. Rotaļu elementi, spēle ar vārdiem. Radoši var darboties. Piemēram: Ar šķērēm sagriež 1. tekstu, salīdzina ar otro un sakārto pareizā secībā. Netiešā lasīšana.

Indra Reisone

docx

Salīdzinājumi, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Saskaitīšana ar pāreju citā desmitā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Saskaitīšana un atņemšana ar pāreju citā desmitā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Savvaļas dzīvnieki

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina, kuri ir savvaļas dzīvnieki. Atšķir savvaļas dzīvniekus no mājdzīvniekiem. Pazīst Latvijā biežāk sastopamos savvaļas dzīvniekus.

doc ×2 flipchart

Sēnes

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: atšķir ēdamās no indīgajām sēnēm, prot parādīt sēņu daļas, salīdzina sēnes pēc to augšanas apstākļiem.

doc ×2 flipchart

Siluets

Marta Stradiņa

pdf ×2

Sinonīmi, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Sinonīmi. Mācību vielas atkārtojums un nostiprināšana, 4.-klase

pdf

Skolas noteikumi.

docx

Skolēnu lasītprasmes veicināšana pamatskolā, 1.-4.klase

pdf

Smaids

Plakāts


Signe Kušnire

pdf

Sociālo zinību stunda sākumskolā. Mani pienākumi un tiesības, 1.-4.klase

pdf

Spēle emocionālās vardarbības mazināšanai, 1.-4. klase

pdf

Spēle kā mācīšanās metode apgūstot angļu valodu, 1.-4.klase

pdf

Spēle “Vārdu meklēšana „Ziemassvētki”” 1. klase

Darba lapa paredzēta jaunapgūto vārdu nostiprināšanai skolās, kurās īsteno mazākumtautības programmu.
Atrod informāciju vārdu juceklī.

docx

Spēle „Atrodi lieko”, 3.klase

Zina dzīvnieka ārējās pazīmes (forma, krāsa, barības iegūšanas veids, ķermeņa daļas), lai piemēros parādītu dzīvnieku pielāgotību videi. Atpazīst raksturīgākos tuvākajā apkārtnē esošos augus un dzīvniekus.

pps

Spēle „Mērvienību un figūru domino”, 2.klase

Spēle zināšanu nostiprināšanai un atkārtošanai par mērvienību pārveidojumiem.

pdf

Spēle „Mūzikas bingo”

16 „Mūzikas bingo” spēles kartītes. Nošu apgūšana. Bingo speļējams tā: izprintē un katram bērnam iedod savu 3×3 nošu laukumiņu. Skolotāja sauc notis (specificējot - vijoles vai basa atslēga), un kuram pirmajam izsvītrotas visas 9, tas uzvarējis!

pdf

Stunda klases saliedēšanai, 4. klase

pdf

Šūpuļdziesmas, 4.klase

4. 1 temats “Šūpuļdziesmas. Muzicēšana ģimenē”. Integrēti mūzika, vizuālā māksla, teātra māksla, literatūra
Prezentācija – ieinteresēšana, kopīga SR izvirzīšana, saruna par tēmu.
Darba lapa – soļi grupu darbam – kopīgi darbojoties, pēc dotajām frāzēm atpazīt latviešu tautas dziesmu, pabeigt melodijas tukšās vietas, atcerēties 1. panta vārdus, sacerēt savus vārdus turpmākajiem pantiem. Izveidot kopīgu zīmējumu. Savu sniegumu nodemonstrēt (kā priekšnesumu) klasei. Darbs paredzēts 2 mācību stundām.
Rita Vēverbrante

pdf ppt

Taisns leņķis, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Tas ir moderni – mīlēt grāmatas. Kā ieinteresēt bērnus lasīt? 4.-klase

pdf

Teikums, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Teksts saziņā, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Temata plānojums "Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā?", 1.klase

Gunita Žabre

docx

Temata plānojums „Kā rodas un izplatās gaisma un skaņa?”, 4.klase

Temata plānojums 16 mācību stundām.

docx

Temata plānojums „Kas ir elektroenerģija?”, 5.klase

Tematiskais plāns 18 mācību stundām.

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 1.klase, I semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 1.klase, II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 2. klase, I un II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 2.klase

Santa Treilība

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 3.klase, I un II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 4.klase, I semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 4.klase, II semestris

docx

Tematiskie uzdevumi „Valentīndiena”, 2.klase

Krājumā ir uzdevumi matemātikā un latviešu valodā Valentīndienas tematikā.

pdf

Tests, 2.-3.klase

Pārbaudes darbs

Signe Kušnire

pdf

Tēva diena

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Trīsciparu skaitļi, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Trīsciparu skaitļi. Teksts. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Ūdens pārvērtības

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā skolēni nostiprina zināšanas par ūdens agregātstāvokļiem, mācās novērot tos dabā. Mācās drošības noteikumus saistībā ar karstiem šķidrumiem.

doc ×2 flipchart

Ūdens riņķojums

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā skolēni iepazīstas ar ūdens ceļojumu dabā, mācās parādīt ūdens ceļojuma trīs posmus.

doc ×2 flipchart

Upe

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina upes plūšanas virzienu, izteku, ieteku, drošības noteikumus pie upes.

doc ×2 flipchart

Uzdevumu kopa „Līnija”

1.uzdevums. Līnija “Dabas asociācija”, 1.-4. klase.
2.uzdevums. Līnija “Dabas ritms”, 4.-7. klase.
3.uzdevums. Līnija “Dabas kompozīcija”, 7.-12. klase.

pdf

Uzraksti par attēlu.

Darba lapa.

pdf

Uzruna, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Valoda un sazināšanās, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārda nedēļa skolā, 2.-4klase, 5.-9.klase

pdf

Vārda nozīme. Sinonīmi.Antonīmi, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārdiskais tests, 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Vārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārds. Teikums, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārdšķiras, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vārdšķiras. Lieldienas. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vārdu nozīme, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Veikalā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Veselīgs dzīvesveids

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina, kas ir veselīgs dzīvesveids, prot to raksturot, apzinās veselīga dzīvesveida nozīmi.

doc ×2 flipchart

Vēstule, iesniegums, ielūgums, apsveikums, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vielas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina jēdzienu „vielas”, un kuras izmanto pārtikā. Zina, ka vielām ir krāsa, garša (uzturā lietojamām), smarža.

doc ×2 flipchart

Viktorīna „Ciemos pie pasakas”, 3.,4.klase

Darbā ir jautājumi par Margaritas Stārastes, Annas Sakses, Imanta Ziedoņa, Hansa Kristiana Andersena pasakām.

ppsx

Viss par mani

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Zemes virsma

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā skolēni mācās atšķirt līdzenu no nelīdzenas virsmas. Iepazīstas ar paugura daļu nosaukumiem.

doc ×2 flipchart

Ziema. Ieraksti trūkstošo burtu.

Darba lapas.

pdf

Ziemassvētku pasaku rulete.

Spēle.

pdf

Zilbes, vārdi. Darba lapas.

pdf

Zilbes. Darba lapa.

Nosaki zilbju skaitu vārdā! Sadali vārdus pārnešanai jaunā rindā!

pdf

“Es reportieris” 3. klase

Darba lapu var izmantot dažādu projektu un mērķu sasniegšanai. Tā izmantota mazākumtautības programmas īstenošanā, veicinot izpratni par skaitļa vārda lietojumu iepirkšanās procesā. (Cik, kas maksā?). Skolēns prezentē savu žurnālu, praktizējot runas prasmes latviešu valodā.

docx

“Mājas, ēkas, istabas, mēbeles un stāvi” 2. klase

Materiāls sastāv no prezentācijas un darba lapas, darbs paredzēts vairāku stundu ietvaros. Pievienots prezentācijas izmantošanas apraksts. Mazākumtautību programma

pptx docx ×2

„Elektriskie slēgumi”, 5.klase

Materiālā ir prezentācija un praktiskais darbs.

pptx docx

„Gaismas laušana”, 4.klase

Materiālā iekļauta prezentācija un laboratorijas darbs „Gaismas laušana”, kā arī pētnieciskais darbs „Atstarotāji".

pptx docx ×2

„Kāpēc redzam priekšmetus?”, 4.klase

Materiālā iekļauta prezentācija un pētnieciskais darbs „Objekta un tā spoguļattēla īpašības.

pptx docx