18. novembris. Latviešu valodas mācību materiāli.

pdf

Apraksts, domu karte, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Apzīmējumu skaidrošana, 3.klase

Materiāls veidots kā nodarbību saraksts nedēļai, izmantojot apzīmējumus. Skolēniem ir uzdevums atbildēt uz jautājumiem, izmantojot nodarbību tabulā iekļauto informāciju.

doc

Atgādne - lietvārds.

docx

Atklātā stunda „Rūķi”, 2.klase

Materiālā iekļauts stundas plāns, prezentācija un 2 darba lapas. SR – prot grāmatās atrast nepieciešamo informāciju.

doc ×3 ppt

Berns negrib lasit! Ko darit skolotajam? 1.klase

pdf

Bibliotekārā stunda Grāmatu tārpiņš, 1.klase

pdf

Bibliotekārā stunda par uzziņu literatūru.

Mācību stunda par uzziņu literatūras veidiem – ceļvežiem, rokasgrāmatām,
enciklopēdijām, vārdnīcām – vispiemērotākā vieta ir vai nu grāmatnīca, vai bibliotēka,
kur redzama tās daudzveidība un ir reāla un piemērota vide dzīves prasmju attīstīšanai.

pdf

Citādā latviešu valoda. Klases skatuves runas konkurss.

pdf

Darba lapa "Brēmenes muzikanti"

Darba lapā ir iekļauts neliels teksts no brāļu Grimmu stāsta "Brēmenes muzikanti" un krustvārdu mīkla.

doc

Darba lapa "Diegabiksis"

Darba lapā ir seši uzdevumi par Ž. Grīvas stāstu "Pasaka par Diegabiksi".

doc

Darba lapa "Doktors Dūlitls"

Materiālā ir trīs darba lapas. Tajās ir jautājumi pat būtiskāko, kas noticis katrā H.Loftinga grāmatas "Stāsts par doktoru Dūlitlu" nodaļā. Kopumā ir jautājumi par 21.nodaļu.

doc ×3

Darba lapa "Dželsomīno"

Materiālā ir divas darba lapas, katrā par pusi no grāmatas. Jautājumi paredzēti apzinātas lasītprasmes veicināšanai.

doc ×2

Darba lapa "Ej pie rūķa skoloties"

Lasītprasmes darba lapā ir jautājumi par M. Stārastes stāstu "Ej pie rūķa skoloties".

doc

Darba lapa "Eža kažociņš"

Darba lapā ir uzdevums skaidrot vecvārdus un izteicienu, kā arī krustvārdu mīkla par V. Plūdoņa stāstu "Eža kačociņš".

doc

Darba lapa "Gribulītis"

Darba lapā ir jautājumi par Dz.Rinkules-Zemzares pasaku dzejā "Gribulītis".

doc

Darba lapa "Jērādiņa"

Darba lapā ir krustvārdu mīkla un uzdevums skaidrot dažādus izteicienus, kas sastopami A.Kronenberga darbā "Jērādiņa".

doc

Darba lapa "Makss un Morics"

Darba lapa ir par V.Buša grāmatu "Makss un Morics", bērniem pēc grāmatas izlasīšanas ir jāamin krustvārdu mīkla no 15 jautājumiem.

doc

Darba lapa "Mazā pelēna piedzīvojumi"

Darba lapā ir pieci jautājumi par Dz.Rinkules-Zemzares stāstu "Mazā pelēna piedzīvojumi".

doc

Darba lapa "Meža gulbji"

Darba lapā ir četri uzdevumi par H.K.Andersena pasaku "Meža gulbji".

doc

Darba lapa "Neglītais pīlēns"

Lasīprasmes darba lapā ir deviņi jautājumi par H.K.Andersena pasaku "Neglītais pīlēns".

doc

Darba lapa "Nīnas pasaciņas"

Darba lapā ir uzdevumi, kas bērniem jāaizpilda pēc E.Birznieka-Upīša grāmatas "Nīnas pasaciņas" izlasīšanas.

doc

Darba lapa "No kā visi izbijās"

Materiālā ir divas darba lapas par Dz.Rinkules Zemzares stāstu "No kā visi izbijās".

doc

Darba lapa "Pasaka par miedziņu"

Jautājumi par M.Stārastes stāstu "Pasaka par miedziņu".

doc

Darba lapa "Pasakas par ziediem"

Materiālā ir divas darba lapas par A.Sakses grāmatu "Pasakas par ziediem".

doc ×2

Darba lapa "Pīlēns Tims"

Jautājumi lasītprasmes stiprināšanai par E.Blaitona grāmatu "Slavenais pīlēns Tims".

doc

Darba lapa "Ragana Ragnija"

Apjomīga darba lapa ar jautājumiem un uzdevumiem par M.Svīres pasaku "Ragana Ragnija".

doc

Darba lapa "Sārtulis"

Darba lapā ir 15 jautājumiem par M.Stārastes stāstu "Sārtuļa brīnišķais ceļojums".

doc

Darba lapa "Tuntuļu Jurītis"

10 jautājumi par A.Kronenberga piedzīvojumu grāmatu "Tuntuļu Jurītis".

doc

Darba lapa "Vāverēns Toms"

Darba lapa lasīšanas izpratnes veicināšanai pēc M.Kļavas stāsta "Vāverēns Toms un viņa draugi" izlasīšanas.

doc

Darba lapa "Zem zilās debesu bļodas"

Materiālā ir četras darba lapas par V.Belševicas pasaku grāmatas "Zem zilās debesu bļodas" pasakām.

doc ×4

Darba lapa "Zīļuks"

Darba lapa paredzēta lasītprasmes stiprināšanai, lasot M.Stārastes stāstu "Zīļuks".

doc ×2

Darba lapa "Zvaigznes bērns"

Darba lapā ir jautājumi uz uzdevumi par O.Vailda pasaku "Zvaigznes bērns".

doc

Darba lapa lasītprasmei „Dūlitls”

Skolēni lasa Hju Loftinga grāmatu „Stāsts par doktoru Dūlitlu”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 3 darba lapas.

doc ×3

Darba lapa lasītprasmei „Gulivera ceļojumi”

Skolēni lasa Džonatana Svifta grāmatu „Gulivera ceļojumi”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 2 darba lapas.

doc ×2

Darba lapa lasītprasmei „Herbe ar lielo cepuri”

Skolēni lasa Otfrīda Preislera grāmatu „Herbe ar lielo cepuri”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 4 darba lapas.

doc ×4

Darba lapa lasītprasmei „Herbe un viņa draugs Pinkaste”

Skolēni lasa Otfrīda Preislera grāmatu „Herbe un viņa draugs Pinkaste”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 5 darba lapas.

doc ×5

Darba lapa lasītprasmei „Kriksis”

Skolēni lasa Jāņa Širmaņa grāmatu „Kriksis”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 4 darba lapas.

doc ×4

Darba lapa lasītprasmei „Lacītis Rūcītis”

Skolēni lasa Margaritas Stārastes darbu „Lācīša Rūcīša raibā diena”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties tekstā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir teksts un jautājumi par to.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Mazais ūdensvīriņš”

Skolēni lasa Otfrīda Preislera grāmatu „Mazais ūdensvīriņš”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 3 darba lapas.

doc ×3

Darba lapa lasītprasmei „Nenovīdīgie lācēni”

Skolēni izlasa ungāru tautas pasaku „Nenovīdīgie lācēni” un atbild uz darba lapā jautāto.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Pelēkais namiņš”

Skolēni izlasa Margaritas Stārastes stāstu „Zem sēnītes”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Pepija Garzeķe”

Skolēni lasa Astridas Lindgrēnes grāmatu „Grāmata par Pepiju Garzeķi” un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 6 darba lapas.

doc ×6

Darba lapa lasītprasmei „Pie saulītes ciemos”

Skolēni izlasa slovāku tautas pasaku „Pie saulītes ciemos” un uzzīmē darba lapā jautāto.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Pīkstīte”

Skolēni lasa Jāņa Širmaņa grāmatu „Pīkstīte”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 3 darba lapas.

doc ×3

Darba lapa lasītprasmei „Sprunguļmuižā gadatirgus”

Skolēni lasa Alberta Kronenberga grāmatu „Sprunguļmuižā gadatirgus”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Tille un Suņu vīrs”

Skolēni lasa Andra Neiburga grāmatu „Stāsts par Tilli un Suņu vīru”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Vinnijs Pūks”

Skolēni lasa Alana Aleksandra Milna grāmatu „Vinnijs Pūks un viņa draugi” un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 4 darba lapas.

doc ×4

Darba lapa lasītprasmei „Zem sēnītes”

Skolēni izlasa Vladimira Kronenberga stāstu „Zem sēnītes”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Ziemas pasaka”

Skolēni lasa Margaritas Stārastes stāstu „Ziemas pasaka” un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Zīļuks”

Skolēni lasa Margaritas Stārastes stāstu „Zīļuks”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei, 4.-7.klase

Darba lapa literatūrā par Lindas Malelijas Hantas romānu “ZIVS KOKĀ”.
Sasniedzamais rezultāts:
• izprot romāna galveno domu un idejas aktualitāti;
• analizē tēlu savstarpējās attiecības un rīcības iemeslus;
• pārdomā savu attieksmi pret atšķirīgiem cilvēkiem.

Signe Lūsiņa

pdf ×2

Darba lapa „Vārdu grupēšana pēc pazīmēm”, 1.klase

Vārdu gupēšana pēc pazīmes. Darba lapa.

pdf

Darba lapa, 2.klase

Darba lapa paredzēta, lai skolēni trenētos veidot jautājuma teikumus.

pdf

Darba lapas par Elzas Stērstes dzeju

Dažādas darba lapas par Elzas Stērstes daiļradi. Var izmantot, sākot no 2. klases.
Dažas darba lapas var izmantot papildus pie tēmas "Dzeja" 8.-10.klasei.


Signe Lūsiņa

pdf ×7

Darba lapas „Burtu bingo"

20 lapas ar melnbaltu bingo (katra savādāka). 33 printējami krāsaini vārdi alfabēta secībā, atkārtotai izmantošanai. Skolotāja vai kāds no klases velk no čupiņas pa ”burtam-vārdam”, pārējie meklē šo burtu savās lapās. Uzvar tas, kurš pirmais savāc visus 9 lodziņus!

pdf

Darba lapas „Mācāmies burtus”, latviešu valodas alfabēts

33 darba lapas katram latviešu alfabēta burtam
Rosina iztēli. Māca atpazīt konkrēto burtu arī vārda vidū un beigās, ne tikai kā sākumburtu. Uzmanības treniņš ar līdzīgām skaņām un vaŗdu locījumiem. Ierakstīt trūkstošos vārdus. Trenē rociņu rakstot!

pdf

Darba lapas „Sajauktie teikumi”

12 darba lapas bērniem no 7 gadu vecuma. Stāstījuma, jautājuma, izsaukuma teikumi.

pdf

Darba lapas „Ziemas stāsti”

9 darba lapas bērniem no 7 gadu vecuma. Lēnām izpēti attēlu, vēro, kas tajā attēlots, un uzraksti novēroto. Pēdējā darba lapā ir jāveido stāsts, iesaistot visus 7 attēlus. Bērni var darboties grupās vai pa vienam, prezentēt savu veikumu, pamatot savu stāstu un tā notikumus, saistībā ar attēlu.

pdf

Darbības vārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Darbs ar Rasas Bugavičutes-Pēces grāmatu „Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss”. 3.klase

Stundas uzdevumi: Veicināt prasmi prognozēt, analizēt stāstu notikumus un varoņu rīcību. Mudināt skolēnus izteikt un pamatot savu viedokli. Sekmēt skolēnu radošo darbību.

pdf ppt

Darbs ar tekstu, 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Darbs ar tekstu, 2.-3.klase

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Darbs ar tekstu, 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Daudzskaitļu darināšana, 1.-4. klase

Prezentācija kalpo kā atgādnes materiāls lietvārda daudzskaitļa formas veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot 2. deklinācijai. Mazākumtautības programma

ppt

Domraksta plāns, uzbūve. 2. klase

doc

Domraksti un jaunrades darbi sākumskolā, 1.-4.klase

pdf

Draudzības spēks, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Fonemātiskās uztveres pilnveide. Darba lapa

Lomu spēles – kustības.
Bez vizuāla atbalsta noteikti nevar iztikt mācību vidē. Vizuālā atbalsta līdzekļi ir viena no būtiskākajām palīglīdzekļu kategorijām, kas nepieciešama bērnu mācību procesā. Attēli, piktogrammas, vienkārši zīmējumi veicina bērna izpratni par dažādiem procesiem, parādībām un norisēm.
Cilvēks zīmes vieglāk uzglabā atmiņā. Tik pat svarīgas ir kustības, atdarināšana kustībā.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres pilnveide. Darba lapa

Klausies, raksti vārdu, kurā saklausi garo patskani ā, ē ī, ū.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres, lasītprasmes pilnveide “Mārtiņi”. Darba lapa

Var strādāt individuāli vai grupā.
SR - pilnveido uzmanības noturīgumu, attīsta klausīšanās prasmes, bagātina vārdu krājumu. Prot ritmiski norunāt tautasdziesmu.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres, lasītprasmes pilnveide “Šķ”. Darba lapa

Puškis, puščis vai pušķis ?
Reizēm vecāki nepamana, ka bērns līdzskaņu kopu “ŠĶ” izrunā nepareizi. “ŠĶ” vietā saka - “ŠČ”. Ir bērni , kuri izrunā pareizi, bet saklausa nepareizi. Tad rakstos parādās kļūdas.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres, lasītprasmes pilnveide “Šķ”. Darba lapa

SR – prot strādāt ar tekstu, attīsta klausīšanās prasmes, bagātina vārdu krājumu.

Indra Reisone

docx

Frazeoloģismi, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Ielūgums, kalendārs, teksts. 2.-3.klase

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Ieraksti pareizo burtu!

Attēli. Vārdi, kuros jāieraksta trūkstošais burts.

pdf

Īpašības vārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Īpašvārdi. Salikteņi. 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Kā rakstīt sludinājumu (2.klase)

pdf

Klausīšanās, teksta izpratne, rakstītprasme. 2.-3.klase

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Ko es zinu par upēm Latvijā? Integrētā mācību stunda, 3. klase

pdf

Lasi un krāso.

Īsi stāsti, ko papildina atbilstoši attēli, kas jāizkrāso.

pdf

Lasi, raksti, domā! 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Lasīprasmes darba lapas

Materiālā ir vairāki neliela apjoma teksti ar dažādiem uzdevumiem.

doc ×10

Lasīprasmes darba lapas

Materiālā ir dažādas latviešu tautas pasakas un teikas, un uzdevumi par izlasīto.

doc ×6

Lasīptrasmes darba lapas

Materiālā ir rakstnieka Vitālija Bianki divi teksti un uzdevumi izlasītā izpratnei.

doc ×2

Lasīšanas grafiks. Darba lapa

Lasīšanas termometrs bērniem ar lasīšanas grūtībām vai lasīšanas traucējumu.
Motivēt lasīšanai palīdz lasīšanas termometrs.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes darba lapa

Materiālā ir darbs ar afišu. Darba lapas uzdevums ir apkopot datus, ko var iegūt, lasot afišu.

doc

Lasītprasmes darba lapa

Burtu šrifts. Atrodi šifrētos burtus un uzzini par rakstnieces Astridas Lindgrēnes dzīvi un darbiem.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Kādēļ Ruņģu ezers rūcis”, 2.,3. klase

Materiālā iekļauta teika „Kādēļ Ruņģu ezers rūcis”, atbilstošo apgalvojumu izvēlēšanās, jautājumi par tekstu, sakāmvārdu veidošana, vārdšķiru atpazīšana.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Mārītes ceļojums”, 2.,3. klase

Materiālā iekļauts lasīšanas teksts „Mārītes ceļojums”un jautājumi par tekstu.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Nenovīdīgie lācēni”, 2.klase

Materiālā iekļauta ungāru tautas pasaka „Nenovīdīgie lācēni”, jautājumi par tekstu, vārdu un izteicienu paplašinātā skaidrošana.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Nešķiramie draugi”, 1.klase

Materiālā iekļauts teksts un jautājumi par to.

doc

Lasītprasmes darba lapa „R.Blaumaņa „Velniņi””,3.,4.klase

Darba lapā ir jautājumi par grāmatas saturu, sakāmvārdu skaidrošana, sinonīmu un antonīmu veidošana, morālā vēstījuma saskatīšana.

doc ×2

Lasītprasmes darba lapa „Varde un vērsis”,1.klase

Darba lapā ir teksts „Varde un vērsis”, uzdevums izvēlēties atbilstošo apgalvojumu par tekstā izlasīto, teksta norakstīšana, pasakas varoņu atpazīšana, vārdu veidošana burtu jūklī.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Vārna un gulbis”, 1.klase

Materiālā ir pasaka „Vārna un gulbis”, uzdevums ar pareizā apgalvojuma izvēli, jautājuma teikumu atpazīšana, mīklu minēšana, trūkstošā burta ierakstīšana.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Zaķīša ļipa”, 2.klase

Materiālā ir teksts „Zaķīša ļipa”, uzdevums ar pareizā apgalvojuma izvēli, teikumu pasvītrošana, teikumu pabeigšana, vārdu skaidrošana.

doc

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir teksts un divi varianti ar uzdevumiem, kas jāaizpilda pēc teksta izlasīšanas.

doc ×2

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir āfrikāņu, tibetiešu un autrumu tautas pasakas ar uzdevumiem par izlasīto, lai stiprinātu apzinātu lasīprasmi.

doc ×4

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir neliels teksts no igauņu rakstnieces Silvijas Rannamā grāmatas "Kadrija", un seši uzdevumi par izlasīto.

doc

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir darba lapas ar garākiem tekstiem un lielāku uzdevumu skaitu par izlasīto.

doc ×3

Lasītprasmes mērinstruments, 4.-6. klase

pdf

Lasītprasmes pilnveide “Formas teksti”. Darba lapa

Lasīšanu var padarīt interesantu, ja tekstu ieliek kādā “formā”. No lēnas līdz ātrai lasīšanai. Acu kustības treniņš. Lasi pa rindām!Ar zīmuli var apvilkt kontūras.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide “Īso vārdu stāsti”. Darba lapa

Lasīt ar prieku sākuma posmā var tad, kad esi drošs, kad teksts ir vienkāršs. Lasītprasmes pilnveidei svarīgi ir pielāgotie teksti – īsi vārdi, vārdi atkārtojas, īsi teikumi, pietiekami lieli burti, ātri uztverams un saprotams teksts, radošs darba turpinājums.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide “Latvija”. Darba lapa

Atsevišķi uzdevumi lasītprasmes, fonemātiskās uztveres, rakstīt prasmes pilnveidei, atmiņas treniņam.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide “Vārdu-teikumu tabulas”. Darba lapa

Uzdevums - vingrinājums lasītprasmes pilnveidei, vingrinājums acīm, uzmanības fokusēšana.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Gliemezīša diena”. Darba lapa

Darba plānošana labi noder arī bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, bērniem ar UDS. Nodarbības plānu var sadalīt vairākām dienām. Padarītais darbs (plāna punkts) noteikti jāatzīmē vai jāiekrāso.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Īso vārdu stāsti”. Darba lapa

Lasīt ar prieku sākuma posmā var tad, kad esi drošs, ka teksts ir vienkāršs. Lasītprasmes pilnveidei svarīgi ir pielāgotie teksti – īsi vārdi, vārdi atkārtojas, īsi teikumi, pietiekami lieli burti, ātri uztverams un saprotams teksts.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Jocīgie lasītāji”. Darba lapa

Kā pārvarēt bailes no lasīšanas balsī?
Kā motivēt lasīt, ja ir grūti?
Te palīdzēs lomu spēles.
Bērns tiek iepazīstināts ar visiem jocīgajiem lasītājiem un lasīšanas manierēm.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Mazā grāmatiņa par zaķi”. Darba lapa

Nodarbība lasītprasmes pilnveidei, acu vingrināšanai, uzmanības fokusēšanai. Vajadzēs šķēres, zīmuļus, materiālu grāmatas stiprināšanai.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide, lielo un mazo drukāto burtu atpazīšana „Burtu slidotava”. Darba lapa

Katru nodarbību var pārvērst par rotaļu. Lai bērns piedalās spēlē, kuru pieaugušie sauc par “Lasīšanu.” Mēs to nosauksim “Pastaiga ziemā!” Iespēja piedāvāt bērniem vienu vai otru tekstu, atbilstošu lasītprasmes līmenim.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un asociatīvās domāšanas pilnveide „Aprīlis”. Darba lapa

Darbs paredzēts klātienes, arī attālinātās mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvadīta mācīšanās, izpildu, kā sapratu. Konkrētā DL ir attālinātam darbam. Klātienei noder mutisks skaidrojums, kur rezultāts atbilstošs darbam klasē.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un radošās domāšanas pilnveide “Domu spēle”. Darba lapa

Darbs paredzēts klātienes, arī attālinātās mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvadīta mācīšanās, izpildu, kā sapratu. Konkrētā DL ir attālinātam darbam. Krāsas DL skaidrojumam izmantoju, lai skolēni pievērstu uzmanību detaļām.Klātienei noder mutisks skaidrojums, kur rezultāts atbilstošs darbam klasē.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un radošās domāšanas pilnveide “Jocīgā ola”. Darba lapa

Darbs paredzēts klātienes, arī attālinātās mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvadīta mācīšanās, izpildu, kā sapratu. Konkrētā DL ir attālinātam darbam. Krāsas DL skaidrojumam izmantoju, lai skolēni pievērstu uzmanību detaļām.Klātienei noder mutisks skaidrojums, kur rezultāts atbilstošs darbam klasē.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un stāstītprasmes pilnveide. Darba lapa

SR– attīsta fonemātisko dzirdi, bagātina vārdu krājumu, prot strādāt ar atslēgas vārdiem. Prot sadomāt teikumu.

Indra Reisone

docx

Latviešu valoda 1.klasei.

docx

Latviešu valoda 4.klasei.

pdf

Latviešu valodas stunda mežā, 4. klase.

pdf

Latviskā kultūrvide. Latviešu dievības ornamentos un tautasdziesmās.

pdf

Lietvārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Mārtiņdiena, 2. klase.

pdf

Mīklas, īpašības vārdi, skaitļa vārdi. 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Noslēguma darbs. Latviešu valoda I pusgads, 1. klase

Pārbaudes darbā iekļauti klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas uzdevumi, kā arī sasniedzamo rezultātu apraksts.

doc

Opera, 4., 8.klase

4.6 temats “Opera”.
Prezentācijā ir padziļināts ieskats par operu. Integrēti mūzika, literatūra, vizuālā māksla, teātra māksla.
Apskatīts, no kā sastāv, veidojas opera. Kādu profesiju cilvēki strādā operā. Latviešu operas vēsture. Latviešu operas solisti, pasaules operas solisti. Īsumā apskatīta J. Lūsēna “Putnu opera” un V.A. Mocarta “Burvju flauta”. Viss papildināts ar muzikālajiem video piemēriem.
Prezentācija noder arī apgūstot 8.2 tematu.

Rita Vēverbrante

pdf

Pārbaudes darbs latviešu valodā I semestra noslēgumā, 2. klase

Pārbaudes darbā ir norādīts, kura prasme (SR) katrā uzdevumā jāpārbauda. Vērtējums STAP. SR liecībām, atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem Vērtējumu izlikšana 1.–3. klasē. Pievienota uzskatāma SLA (snieguma līmeņu apraksta) tabula, katrai prasmei atsevišķi.
Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs

docx

Pārbaudes darbs “Lietvārds” 3. klase

Darba lapa paredzēta 2. deklinācijas daudzskaitļa formas izpratnes nostiprināšanā, īstenojot mazākumtautības programmu.

docx

Pārbaudes darbs „Burti”, 1.klase

SR: Atpazīst un nosauc latviešu alfabēta burtus. Rakstot pareizi savieno burtus. SR: Vārdā atšķir un nosauc līdzskaņus, patskaņus un divskaņus. SR: Raksta vienkāršus teikumus. Personvārdus raksta ar lielo sākumburtu, teikumu sāk ar lielo burtu, lieto beigu pieturzīmes. Pievienota arī kritēriju lapa.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.-3.klase

Signe Kušnire

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

Uzdod jautājumus, lai iegūtu, informāciju. Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par dzirdēto paplašinātos/ izvērstos teikumos.

pdf

Pašvērtējuma grāmatiņa, 1.- 2.klase

Materiālā iekļauti ieteikumi pedagogam, kā izmantot materiālu, skolēna pašvērtējuma grāmatiņa (16 lapas), motivāciju nozīmīšu paraugi.

docx pdf ×2

Patskaņu diferencēšana vārda sākumā un vidū.

pdf

Prezentācija par sajūtu gleznām, 4.-6.klase

pdf

Prezentācija par tēlainās izteiksmes līdzekļiem, 4.-6. klase

pdf

Prezentācija “Darbības vārds nākotnē + lietvārds pareizā locījumā” 2. klase

Piecos slaidos ir “slēptās bildītes”. Skolēnam, kurš atpazinis un nosaucis lietvārdu pirmais, dod iespēju pateikt savu piemēru– Rīt es+ darbības vārds+lietvārds pareizajā locījumā. Materiāls paredzēts mazākumtautības programmas īstenošanā.

pptx

Prezentācija “Izskaņa –šana”, 4. klase

Prezentācija sastāv no 7 slaidiem, tās mērķis ir nostiprināt skolēnu izpratni par lietvārdiem ar izskaņu -šana. Prezentācija paredz divus patstāvīgi veicamos uzdevumus.

pptx

Prezentācija “Ko es redzu (Halovīns)”, 1.-4.klase

Prezentācija ar 35 slaidiem kalpo kā tematiskā spēle, var izmantot vārdu krājumu paplašināšanai mazākumtautības programmā.

pptx

Prezentācija “Pavasaris” 2. klase

Prezentācijā ir 10 slaidi, tajā skaitā divi uzdevumu slaidi. Prezentācija kalpo kā ievadstunda, saskaņojot skaitļa vārdu un lietvārdu skaitlī un dzimtē. Mazākumtautību programma

pptx

Prezentācija “Prievārdi” 2. klase

Spēle/prezentācija paredzēta prievārdu un ģenitīva lietojuma apguves procesā, īstenojot mazākumtautības programmu. Izmanto temata apguves pirmajā mācību stundā.

ppt

Prezentācija „Dubultotie līdzskaņi”, 2.klase

Dubultoto līdzskaņu apgūšanai izvēlēta kaķu tēma „Kaķu skola”. SR- Skolēni prot rakstīt vārdus ar dubultotajiem līdzskaņiem.

ppt doc

Prezentācija „Rūdolfs Blaumanis” 3. klase

Prezentācijas 1.daļā skolēni klausās informāciju par rakstnieku, dalās pieredzē par lasīto, dzirdēto. Tad seko apgalvojumu spēle, ja skolēns pasaka pareizu atbildi, tā parādās zaļa, ja nē - sarkana. Veic uzdevumu: raksta e-pastu kādam no R. Blaumaņa muzejā esošajiem priekšmetiem, ievērojot rakstītāja kultūru.

pptx

Prezentācija „Vai dzīvniekiem ir valoda”ar uzdevumiem. 4.klase

docx pptx

Prezentācijas “Dzīvnieki”, 1.-4. klase

Materiāls sastāv no divām prezentācijām, to mērķis ir paplašināt vārdu krājumu, veidot izpratni par gaļēdājiem, visēdājiem un zālēdājiem.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx ×2

Radniecīgie vārdi, vārdu darināšana. 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Radoši pētniecisko darbu rakstīšanas rokasgrāmata, 2.klase

pdf

Resursu pasakas. 1.-6.klase

Resursu pasakas bērniem labāk palīdz izprast sevi un kļūst par tiltu ceļā uz labāka ,,es” veidošanu, tās palīdz dzīvē atrast savu ceļu.

pdf

Sagatavošanās process patstāvīgai lasīšanai “Mācos lasīt”. Darba lapa

Sagatavošanās process patstāvīgai lasīšanai. Rotaļu elementi, spēle ar vārdiem. Radoši var darboties. Piemēram: Ar šķērēm sagriež 1. tekstu, salīdzina ar otro un sakārto pareizā secībā. Netiešā lasīšana.

Indra Reisone

docx

Salīdzinājumi, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Sinonīmi, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Sinonīmi. Mācību vielas atkārtojums un nostiprināšana, 4.-klase

pdf

Skolēnu lasītprasmes veicināšana pamatskolā, 1.-4.klase

pdf

Spēle “Vārdu meklēšana „Ziemassvētki”” 1. klase

Darba lapa paredzēta jaunapgūto vārdu nostiprināšanai skolās, kurās īsteno mazākumtautības programmu.
Atrod informāciju vārdu juceklī.

docx

Šūpuļdziesmas, 4.klase

4. 1 temats “Šūpuļdziesmas. Muzicēšana ģimenē”. Integrēti mūzika, vizuālā māksla, teātra māksla, literatūra
Prezentācija – ieinteresēšana, kopīga SR izvirzīšana, saruna par tēmu.
Darba lapa – soļi grupu darbam – kopīgi darbojoties, pēc dotajām frāzēm atpazīt latviešu tautas dziesmu, pabeigt melodijas tukšās vietas, atcerēties 1. panta vārdus, sacerēt savus vārdus turpmākajiem pantiem. Izveidot kopīgu zīmējumu. Savu sniegumu nodemonstrēt (kā priekšnesumu) klasei. Darbs paredzēts 2 mācību stundām.
Rita Vēverbrante

pdf ppt

Tas ir moderni – mīlēt grāmatas. Kā ieinteresēt bērnus lasīt? 4.-klase

pdf

Teikums, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Teksts saziņā, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Tematiskie uzdevumi „Valentīndiena”, 2.klase

Krājumā ir uzdevumi matemātikā un latviešu valodā Valentīndienas tematikā.

pdf

Uzraksti par attēlu.

Darba lapa.

pdf

Uzruna, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Valoda un sazināšanās, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārda nedēļa skolā, 2.-4klase, 5.-9.klase

pdf

Vārda nozīme. Sinonīmi.Antonīmi, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārds. Teikums, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārdšķiras, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vārdšķiras. Lieldienas. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vārdu nozīme, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vēstule, iesniegums, ielūgums, apsveikums, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Viktorīna „Ciemos pie pasakas”, 3.,4.klase

Darbā ir jautājumi par Margaritas Stārastes, Annas Sakses, Imanta Ziedoņa, Hansa Kristiana Andersena pasakām.

ppsx

Ziemassvētku pasaku rulete.

Spēle.

pdf

Zilbes. Darba lapa.

Nosaki zilbju skaitu vārdā! Sadali vārdus pārnešanai jaunā rindā!

pdf

“Es reportieris” 3. klase

Darba lapu var izmantot dažādu projektu un mērķu sasniegšanai. Tā izmantota mazākumtautības programmas īstenošanā, veicinot izpratni par skaitļa vārda lietojumu iepirkšanās procesā. (Cik, kas maksā?). Skolēns prezentē savu žurnālu, praktizējot runas prasmes latviešu valodā.

docx

“Mājas, ēkas, istabas, mēbeles un stāvi” 2. klase

Materiāls sastāv no prezentācijas un darba lapas, darbs paredzēts vairāku stundu ietvaros. Pievienots prezentācijas izmantošanas apraksts. Mazākumtautību programma

pptx docx ×2