18. novembris. Latviešu valodas mācību materiāli.

pdf

Atraktīva veselības mācības alternatīva – datorspēle "Veselībnieks", 2.-5. klase

pdf

Darba lapa „Emocijas”, 1.klase

Emocijas. Darba lapa.

pdf

Darba lapa „Rīcības sekas”, 1.klase

SR: 1.2. Izvērtē savu uzvedību, skaidro, kādas sekas sev un apkārtējiem var radīt konkrētā rīcība.

pdf

Darba lapa „Vēlmes un vajadzības”, 1.klase

SR: Pauž uzskatus par savām vēlmēm un vajadzībām.

pdf

Darba lapas "Latvija".

docx ×2

Es esmu ceļu satiksmes dalībnieks – velosipēdists, 2.klase

pdf

Gads, gadalaiki, mēneši, dienas.

Griez, krāso un līmē.

pdf

Integrētā sociālo zinību un mūzikas stunda. Unesco: Latvijas dārgumi: mūsu nacionālais dārgums un lepnums – dziesmu svētki, 2.–4. klase.

pdf

Kā interesanti un aizraujoši mācīt par finansēm skolā, 1.-6.klase

pdf

Kā rakstīt sludinājumu (2.klase)

pdf

Kā saistoši un interaktīvi par naudas lietām mācīt sākumskolā, 1.-4.klase

pdf

Kā saliedēt klasi? Cepam kopā piparkūkas! 1.klase

pdf

Klases stunda. Valsts svētki. 3.klase.

pdf

Latvija 1.

pptx

Latvija. Neoficiālie simboli.

pdf

Latvija. Svarīgākā informācija. Tests.

docx

Latvijai svētki. Dziesmas, dzejoļi, runas rotaļas.

docx

Latvijas nacionālie simboli. Apraksti. Darba lapas, uzdevumi.

pdf

Latviskā kultūrvide. Latviešu dievības ornamentos un tautasdziesmās.

pdf

Mārtiņa zīme. Vēro, skaiti un pārzīmē rakstu rūtiņās!

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

SR: Nosauc sava novada/pilsētas simbolus, nozīmīgākos kultūrvēstures objektus, cilvēkus. Stāsta par savu dzimto vietu.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

Stāsta par dažādiem nodarbošanās veidiem un vaļaspriekiem, lai apzinātos savas prasmes un intereses. Izvirza īstermiņa mācību mērķi, plāno tā sasniegšanas soļus un uzrauga tos.

docx

Pārbaudes darbs, 2.klase

Vēlmes un vajadzības. Naudas loma ikdienā.

pdf

Pašvērtējuma grāmatiņa, 1.- 2.klase

Materiālā iekļauti ieteikumi pedagogam, kā izmantot materiālu, skolēna pašvērtējuma grāmatiņa (16 lapas), motivāciju nozīmīšu paraugi.

docx pdf ×2

Prezentācija „Drošs internets”

Izglītojošs materiāls, kurā ir aprakstīti 10 droša interneta lietošanas noteikumi.

pps

Radoši pētniecisko darbu rakstīšanas rokasgrāmata, 2.klase

pdf

Skolas noteikumi.

docx

Sociālo zinību stunda sākumskolā. Mani pienākumi un tiesības, 1.-4.klase

pdf

Spēle emocionālās vardarbības mazināšanai, 1.-4. klase

pdf

Temata plānojums "Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā?", 1.klase

Gunita Žabre

docx