#Neklusē un iegūsti rīkus mobinga mazināšanai skolā!

Mobinga problēma Latvijas skolās ir tik izplatīta, ka šobrīd ar atsevišķu kampaņu vai mācību stundu to nebūs iespējams samazināt – nepieciešama sistēmiska pieeja valsts un katras skolas līmenī.

pdf

Abiotiskie faktori. Bioloģijas stunda 10. klase

pdf

Aktivitātes saskarsmes prasmju uzlabošanai.

Aktivitāte "Komunikācijas šķēršļi". Komunikācijas uzdevums, kas paredzēts komunikācijas šķēršļu atpazīšanai, izpratnei un pieredzei. Uzdevums var raisīt diskusiju par to, kas saskarsmē palīdz, kas traucē, ko uzlabot vai izskaust.

pdf

AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI

Mihails Gorskis

pdf

Ampēra spēks, 11.klase

Prezentāciju “Ampēra spēks” pielieto 11. klasē, apgūstot gan spēka jēdzienu, gan nosakot spēka virzienu.

ppt

Analītiskā ķīmija

Katjonu pieradīšanas reakcijas;
Anjonu pieradīšanas reakcijas;
Organisko savienojumu pieradīšanas reakcijas;
Titrēšana.

pdf ×4

Angļu valoda. Lomu spēle. (Vidusskola)

pdf

Āra nodarbība „Bērzi, 11.klase

11 класс Тема: «Берёза» (урок/двойной урок на природе после длительного периода удалённого обучения)

11 класс Рабочий лист

docx ×2

Asociatīvā metode - skolēnu radošuma attīstītāja. 5. -12. klase

Mērķis: aktivizēt skolēnu iztēli, radošā darbībā padziļinot izpratni par tēlainās izteiksmes līdzek- ļiem, to spēju rosināt metaforisko domāšanu.

pdf

ATBALSTA SHĒMA «VIELU KLASIFIKĀCIJA»

Mihails Gorskis

pdf

Atgādne „Глаголы движения”, 8.-12. klase

docx

Atgādne „Основные значение приставок”, 8.-12. klase

doc

Atoma un vielas uzbūve, 10.klase

docx

ATOMA UZBŪVE

Mihails Gorskis

pdf

ATOMA UZBŪVES RAKSTUROJUMA PIEMĒRI

Mihails Gorskis

pdf

ATOMU UN MOLEKULU TEORIJAS PAMATI

Mihails Gorskis

pdf

Attālinātā vēstures stunda, 11. klase.

pdf

Attēli lēcās, 12.klase

Prezentāciju “Lēcas” pielieto 12.klasē, apgūstot attēla konstruēšanu lēcās un raksturojot attēlu. Skolotājs demonstrē situāciju un aicina skolēnus konstruēt attēlu lēcā. Pēc darba izpildīšanas skolotājs demonstrē konstruēšanas gaitu un pareizo atbildi, kā arī attēla raksturojumu.

ppt

Augu ģenētiskā modificēšana

Marta Stradiņa

pdf

Augu mikropavairošana

Marta Stradiņa

pdf

Bāzes

Mihails Gorskis

pdf ×4

Ceplis – jaunā latvieša biznesmeņa prototips Latvijā, 11.klase

pdf

Cikloni un anticikloni reālajā dzīvē – kā tos „ienest” ģeogrāfijas stundās?, 5.-12.klase

pdf

Cilvēka ķermeņa sastāvs

Mihails Gorskis

pdf

CILVĒKA ĶERMEŅA SASTĀVS

Mihails Gorskis

pdf

Dabasvielas, 11.klase

docx

Dabaszinības. "Spice" ietekme uz cilvēka organismu, 11.klase

pdf

Darba lapa "Apgaismes reālisms", 10.klase

Darba lapa literatūrā. G.F.STENDERS “AUGSTAS GUDRĪBAS GRĀMATA”

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "GARLĪBS MERĶELIS “LATVIEŠI”, 10.klase

Sasniedzamais rezultāts: iepazīst Garlība Merķeļa personību un devumu latviešu literatūrā, lasa fragmentus no Merķeļa “Latviešiem” un salīdzina vietējo pamatiedzīvotāju dzīvi tagadējās Latvijas teritorijā un Eiropā.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Renesanse", VILJAMS ŠEKSPĪRS “ROMEO UN DŽULJETA”, 10.klase

Sasniedzamais rezultāts: izprot sižeta norisi lugā, saprot lugā ietverto domu un Viljama Šekspīra ieceri, prot raksturot lugas tēlus , spēj diskutēt par problēmām un to cēloņiem.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa „Darbības vārds”, 12.klase

docx

Darba lapa „Darbības vārds”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Darbības vārdu laiki”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Darbības vārdu laiki”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Etanola ražošanas process”, 11.klase

docx

Darba lapa „Kustību izsakoši darbības vārdi”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Глаголы на -чь и –сть, суффикс –ну-”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Совершенный и несовершенный вид глагола”, 8.-12. klase

docx

Darba lapas matemātikā un ģeometrijā vidusskolai, 10.-12.klase

pdf

Darba lapas par Elzas Stērstes dzeju

Dažādas darba lapas par Elzas Stērstes daiļradi. Var izmantot, sākot no 2. klases.
Dažas darba lapas var izmantot papildus pie tēmas "Dzeja" 8.-10.klasei.


Signe Lūsiņa

pdf ×7

Darba lapas, valodas lietojums, 8.-12. klase

docx ×2

Diagnosticējošais darbs 11. klasei

Teksta lapa, diagnosticējošais darbs, vērtēšanas lapa, darba programma.

docx ×2

DISPERSĀS SISTĒMAS

Mihails Gorskis

pdf

Dispersās sistēmas, 10.klase

docx

Dzīvnieku ģenētiskā modificēšana

Marta Stradiņa

pdf

Dzīvnieku klonēšana

Marta Stradiņa

pdf

Elektrolītiskā disociācija, 10.klase

docx

ELEKTROLĪTU DISOCIĀCIJA

Mihails Gorskis

pdf

ELEKTROLĪTU DISOCIĒTSPĒJA

Mihails Gorskis

pdf

ELEKTROLĪZE

Mihails Gorskis

pdf

Es svinu valodu ATV, 10.-11.klase

pdf

Fizika un māksla, 10.-12. klase

Ne visi skolēni ir ieinteresēti eksaktajos priekšmetos, daļa ir mākslinieki dvēselē: kā šiem skolēniem fizikas stundas padarīt patīkamas?

pdf

Fizika. Petniecisko laboratorijas darbu, izmantojot sensorus, datu uzkrajejus un mobilo datorklasi, apraksti skoleniem, 10.-12.klase

pdf

Fizika. Radioviļņu lietojums. 12.klase

Mērķis: Radīt izpratni par radioviļņu praktisko izmantošanu dažādās sakaru jomās, savstarpēji sadarbo- joties informācijas apkopošanā un uzskatāmā izklāstā, izmantojot IT.

pdf

Gēnu inženierija

Marta Stradiņa

pdf

Gēnu terapija un DNS analīze

Marta Stradiņa

pdf

IA grupas elementi

Ūdeņradis (1.)
Ūdeņraža ķīmiskas īpašības
Ūdeņraža iegūšana un uzkrāšana
Ūdens ķīmiskas īpašības

pdf ×4

Iepazīstam emocionālo toņu skalu. 10.klase

Emocionālo toņu skala ir termins, kuru 1954. gadā ieviesa L. R. Habards (Lafayette Ronald Hubbard), lai noteiktu cilvēka precīzu emocionālo stāvokli. Šo skalu var uzskatīt par precīzu metodiku jeb instrumentu cilvēku izprašanai un cilvēka potenciālās aktivitātes novērtēšanai.

pdf

Iespējas karjeras izglītības integrācijai mācību priekšmetu stundās. 10.klase

pdf

Imanta Ziedoņa dzeja. 11.klase.

Mērķis: izveidot mini uzvedumu par I.Ziedoņa dzejoļa krājumā attēloto problēmu.

pdf

Interneta resursu izmantošana mācību procesā 2, 10.-12.klase

Iizglītojamiem būs priekšstats par jauniem ģeogrāfiskiem principiem mūsdienu ražošanas organizācijā. Mācību stundā ir aktualizēta ģeogrāfiskā nomenklatūra, pasaules ekonomikas centru ģeogrāfiskā izvietojuma izpēte.

pdf

Interneta resursu izmantošana mācību procesā, 10.-12.klase

Izpratne par seno civilizāciju rašanās cēloņiem, ģeogrāfiskās vides un ražotājsaimniecības mijiedarbību. Zināšanas par civilizācijas raksturīgākajām pazīmēm.

pdf

Interneta resursu izmantošanas pieredze mācību un audzināšanas darba procesā, 10.-12.klase

Kāpēc izmantot interneta resursus mācību darbā? Atbilde ir pavisam vienkārša. Dzīve reālajā pasaulē un dzīve internetā ietekmē viena otru.

pdf

Īsie eksperimentālie uzdevumi fizikas un ķīmijas stundām. 10.-12.klase

Kā palīdzēt skolēnam kļūt par pētnieku ķīmijas un fizikas mācību stundās?

pdf

IVA grupas elementi

Oglekļa alotropisko modifikāciju īpašības un iegūšana
Oglekļa (IV) oksīds

pdf ×2

Jaunais mācību gads Imanta Ziedoņa zīmē. 12. klašu skolēnu epifānijās ielūkojoties, 12.klase

pdf

Jaunu ideju ģenerēšanas metodes – nodarbība 16-19 gadu veciem jauniešiem, 10.-12.klase

Mērķis: domāšanas ierosināšana.

pdf

JONU VIENĀDOJUMI

Mihails Gorskis

pdf

Kā es veidoju stundu, lai attīstītu skolēna domāšanu. Skolēnu produktīvās darbības veicināšana ķīmijas stundās, 10.-12.klase

pdf

Kā interesantāk organizēt grāmatu lasīšanu.

Kā ,,Covid"-19 pandēmijas laikā vairāk laika veltīt lasīšanai un kā organizēt to interesantāk.

pdf

Kā mācīt literatūru sadarbojoties, tā, lai visiem būtu interesanti, 5.-10.klase

pdf

Kādi ir mani mērķi, un kā tos sasniegt? Klases stunda, 10. klase

Mērķis: izvirzīt savas dzīves mērķus un pārdomāt, kā tos sasniegt.

pdf

Karbonskābes un to atvasinājumi, 11.klase

docx

Kā es radu interesi mācīties matemātiku, 10.-12.klase

Vēlos dalīties pieredzē par aktivitātēm, kuras man ir palīdzējušas radīt audzēkņos interesi: signālkartī- tes, QR kods un loterija.

pdf

ĶĪMIJAS PRIEKŠMETS

Mihails Gorskis

pdf

Ķīmijas un vides tehnoloģijas ilgtspējīgā sabiedrībā, 11.klase

docx

ĶĪMISKAIS LĪDZSVARS

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKĀS SAITES

pdf

ĶĪMISKIE ELEMENTI

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKIE ELEMENTI

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA. Apraksts

Mihails Gorskis

pdf

Ķīmisko procesu norise, 10.klase

docx

ĶĪMISKO REAKCIJU IEDALĪJUMS PĒC REAĢĒJOŠO VIELU UN REAKCIJAS PRODUKTU SKAITA UN SASTĀVA

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO REAKCIJU VEIDI

Mihails Gorskis

pdf

Klases audzināšanas stunda "Izteikto vārdu ietekme"

MĒRĶIS: Iezīmēt atšķirības starp prāta diktēto un morālo, jūtu noteikto patiesību.

pdf

Klases audzināšanas stundas "Konflikti, to risināšana" plāns un apraksts, 10. klase

Stundas mērķis: konflikta būtības izprašana, konflikta atpazīšana un risināšanas paņēmienu apgūšana.

pdf

Klases saliedēšana, 10. klase

Kaut kāds apraksts

pdf

Klases stunda „Pašvadīta mācīšanās”, 11. klase

pdf

Klases stunda – labestības stunda, 8.-10.klase

Mērķi: mudināt skolēnus izprast labestības nozīmi cilvēka dzīvē;
attīstīt skolēnos kritisko domāšanu; pilnveidot skolēnu prasmes strādāt grupā, pamatot savu viedokli; veicināt labsajūtu.

pdf

KRISTĀLREŽĢU VEIDI

Mihails Gorskis

pdf

Kritiskās domāšanas stratēģiju izmantošana, lai attīstītu skolēnu domāšanu, 12. klase

Stundas mērķis – Izprast organismu vairošanās veidu būtību, attīstīt prasmi analizēt, salīdzināt, secināt.

pdf

Laboratorijas darbi arī humanitārajos priekšmetos, 10.-12.klase

pdf

Laboratorijas darbu tehnika un drošības noteikumi

Mihails Gorskis

pdf

Lasītprasme un vizualizācija literatūras stundās, 10. klase

Stundas mērķis: iepazīties ar Dantes Aligjēri darba „Dievišķā komēdija” fragmentu un to vizualizēt zīmējumā (paredzētais laiks – 4 mācību stundas).

pdf

Latviešu valodas stunda. Diskusiju kultūra plašsaziņas līdzekļos, 10. klase

Mērķis: iepazīstināt skolēnus ar sabiedrībai aktuālām diskusijām medijos, īpaši televīzijā, rosinot sko- lēnus formulēt savu viedokli par latviešu valodas situāciju valstī.

pdf

Lietderīga „Dinamiskā pauze” fizikas stundā, 10.-12.klase

pdf

Lorenca spēks, 11.klase

Prezentāciju “Lorenca spēks” pielieto 11.klasē, apgūstot spēka jēdzienu un risinot kvalitatīvos un kvantitatīvos uzdevumus. Skolotājs uz ekrāna demonstrē situāciju un aicina skolēnus novietot kreiso roku, spēka virziena noteikšanai. Uz ekrāna arī var nodemonstrēt un izskaidrot spēka pielietošanu.

ppt

Mācību stunda ģeogrāfijā „Izmantosim lietderīgi atkritumus!”, 10.-klase

Padziļināt skolēnu zināšanas un prasmes par tapīgu un racionālu resursu izmantošanu.

pdf

Mācību stunda ģeogrāfijā. Izmantosim lietderīgi atkritumus! 10.klase

Padziļināt skolēnu zināšanas un prasmes par attapīgu un racionālu resursu izmantošanu.

pdf

Mācību stunda muzejā,10.-12. klase

Nodarbības mērķis: Iepazīties ar laiku, kad Cēsu pilsmuižā dzīvoja grāfi Zīversi, vācbaltiešu muižnieku dzīvesveidu un viņu lomu vietējā sabiedrībā, kultūras vērtību radīšanā un uzturēšanā.

pdf

Mācību stundas vērošanas lapa

pdf

Mācīšanās ar modeļu palīdzību dabazsinību un bioloģijas stundās, 5.-6.klase, 7.-12.klase

pdf

Magnētiskā lauka indukcija, 11.klase

Prezentāciju “Magnētiskā lauka indukcija“ izmanto 11.klasē ,lai apgūtu magnētiskā lauka indukcijas līniju virzienu. Risinot kvalitatīvos uzdevumus, skolotājs uz ekrāna parāda uzdevumu un aicina skolēnus novietot labo roku, lai noteiktu līniju virzienu. Tad skolotājs demonstrē risinājuma gaitu un pareizo atbildi. Skolēns var patstāvīgi strādāt ar šo prezentāciju un veikt treniņuzdevumus, lai, piemēram, sagatavotos pārbaudes darbam.

ppt

Matemātikas mācīšanas metodikas pilnveidošana vidusskolēniem, izmantojot videolekcijas. 10.-12.klase

Raksta mērķis ir izpētīt iespējas, kā, balstoties uz skolēnu motivāciju, pilnveidot matemātikas mācīšanas metodiku un sekmēt aktī- vas matemātikas studijas.

pdf

Matemātikas stunda „Laukumi”, 11.klase

Stundas mērķis: matemātikas, tehniskās grafikas, ģeogrāfijas un fizikas mācību priekšmetos iegūto zināšanu pielietošana reālu dzīves situāciju praktiskā modelēšanā un analizēšanā.

pdf

Maths and physics are easy! Matemātika un fizika angļu valodā, 10.-12.klase

pdf

Mācīties ar interesi. 10.-12.klase

pdf

Mēs dabā ģeogrāfijas un dabaszinību stundās jeb kā motivēt skolēnus labāk izprast ģeogrāfijā un dabaszinībās apgūstamās tēmas, 10.-12.klase

pdf

Mēs esam dažādi. Klases stundas plāns, 11.klasei

Klasesbiedru iecietības un empātijas veicināšana skolēnos vienam pret otru.

pdf

Metāli

Mihails Gorskis

pdf ×2

Metodisks materiāls - pētījums Ekoloģiskās katastrofas, 10.klase

Darba mērķis – apzināt pasaulē notiekošās dabas ekoloģiskās katastrofas un noskaidrot to ietekmi uz vidi un organismiem.

pdf

Molekulārā kulinārija, 10.-12.klase

Molekulārās kulinārijas izmantošana ķīmijas eksperimentā, sadarbojoties skolēnam, skolotājam un vecā- kiem formālajā, neformālajā un informālajā izglītībā1 atbilstoši laikam (radīt – motivēt – mācīties).

pdf

Neattaisnoto kavējumu iemesli un to novēršana, 11. klase

Stundas temats: Neattaisnoto kavējumu iemesli un to novēršana.

pdf

Nejaušie atklājumi. Angļu valodas stunda, 10. klase

Stundas mērķis: iepazīt nozīmīgus nejaušos atklājumus, uzzināt, kā tie tika atklāti un noskaidrot to atklājējus.

pdf

Nodarbība „Iepazīsim krievu kino”(«Бриллиантовая рука»), 12.klase

Работа расчитана на 3-4 урока + домашнее задание

docx

Nodarbība „Iepazīsim krievu kino”(«Невероятные приключения итальянцев в России»), 12.klase

Работа рассчитана на 3 урока + домашнее задание.

docx

Ogļūdeņraži

Ogļūdeņražu iedalījums
Alifātisko ogļūdeņražu nomenklatūra
Aromātiskie ogļūdeņraži
Ogļūdeņražu atvasinājumu iedalījums
Atbalsta shēma par alkānu, alkēnu un alkīnu ķīmiskām īpašībām
Atbalsta shēma par diēnu un cikloalkānu ķīmiskām īpašībām
Atbalsta shēma par aromātisko ogļūdeņražu ķīmiskām īpašībām

pdf ×12

Ogļūdeņraži, 11.klase

docx

OKSIDĒŠANĀS PAKĀPE

Mihails Gorskis

pdf

OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS

Mihails Gorskis

pdf

Oksidēšanās-reducēšanās procesi, 10.klase

docx

Oksīdi

Mihails Gorskis

pdf ×5

Organisko savienojumu atpazīšana un pierādīšana

Organisko savienojumu pierādīšanas reakcijas
Plastmasu atpazīšana

pdf ×2

Organisko savienojumu formulu piemēri

Organisko savienojumu formulu piemēri (1.)
Organisko savienojumu formulu piemēri (2.)

pdf ×2

Organisko savienojumu formulu piemēri

Organisko savienojumu formulu piemēri (1.)
Organisko savienojumu formulu piemēri (2.)

pdf ×2

Pārbaudes darbs par nelokāmajām vārdu šķirām un atkārtojums, 10. klase

Pārbaudes darbā ir veicami pieci uzdevumi.

docx

Pārbaudes darbs par vietniekvārdu un apstākļa vārdu, 10. klase

Darbs ar tekstu. Uzdevumi uz vienas A4 lapas. Vērtēšanai ar procentiem.

docx

Pārbaudes darbs „Aldehīdi un ketoni”, 1. variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Aldehīdi un ketoni”, 2. variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Atoma uzbūve, ķīmiskās saites, kristālrežģi” 1. variants, 10.klase

doc

Pārbaudes darbs „Atoma uzbūve, ķīmiskās saites, kristālrežģi” 2. variants, 10.klase

doc

Pārbaudes darbs „Elektrolītiskā disociācija", 2.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Elektrolītiskā disociācija, 1.variants, 10.klase

doc

Pārbaudes darbs „Karbonskābes un to atvasinājumi”, 1.variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Karbonskābes un to atvasinājumi”, 2.variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ķīmisko procesu norise” 1.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ķīmisko procesu norise” 2.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Kustību izsakoši darbības vārdi”, 8.-12. klase

docx

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņraži”, 1.variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņraži”, 2.variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi”, 1.variants, 11.klase

doc

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi”, 2.variants, 11.klase

doc

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi”, 3.variants, 11.klase

doc

Pārbaudes darbs „Oksidēšanās-reducēšanās procesi”, 1.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Oksidēšanās-reducēšanās procesi”, 2.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Šķīdumi un dispersās sistēmas” 2. variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Vietniekvārds, apstākļa vārds, darbības vārds”, 10. klase

Darbs ar tekstu.

docx

Pārbaudes darbs „Visas vārdu šķiras”, 10. klase

Pārbaudes darbam ir pieejami divi varianti, katrā veicami seši uzdevumi.

docx

Pārbaudes darbs„Šķīdumi un dispersās sistēmas” 1. variants, 10.klase

docx

Pavadoņi apkārt Zemei.

pdf

Pavasarī mācāmies bioloģiju purvā. Materiāls 7.klase, 10. klase

pdf

Pētniecība klasē. 12.-klase

pdf

Pētniekam svarīgo prasmju attīstīšana ģeogrāfijas stundās vidusskolas klasēm caur demogrāfijas tēmu prizmu, 10.-12. klase

pdf

Pirmseksāmena darbs latviešu valodā 11. klasei

Pirmseksāmena darbs 1. daļai, kas veidota pēc eksāmena darba parauga. 8 uzdevumi. Komplektā arī teksta lapa (intervija ar valodnieku un profesoru Andreju Veisbergu) un labotāja lapa.

docx ×2

Praktisks audzināšanas stundas apraksts, 10.-klase

Mērķis: iepazīties ar klātesošajiem, veidot piederības sajūtu savai dzimtajai vietai.

pdf

Prezentācija “Annotating a Poem”, 10.-12.klase

SR: Analizē un novērtē literārā darbā kompozīciju un izteiksmes veidu, izsaka viedokli par literārā darba mākslinieciskā kvalitāti, daiļdarbā atrod māksliniecisks izteiksmes līdzekļus.

pptx

Prezentācija “Arhetipi eposā «Lāčplēsis»” 10.-12. klase

Prezentācija sastāv no 13 slaidiem un praktiski veicamajiem uzdevumiem. 7.-9. slaidā skolotājiem ir doti arhetipu piemēri un to skaidrojoši citāti. Veicamie uzdevumi, grupu darbi un pāru darbs.
Mazākumtautību programma

pptx

Prezentācija “Caur krāsu logu”, 5.-12.klase

Prezentācijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar zinātnisko literatūru un krāsu nosaukumiem latviešu valodā, tā var kalpot skolēnu vārdu krājuma paplašināšanai vai dažādu projektu ietvaros.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx

Prezentācija “Model verb +have + past participant” 11. klase

Prezentācija paredzēta divām mācību stundām. Padziļinātāk mācās modālo verbu negatīvās formas. Apgūst jaunas gramatiskas formas "model verb +have + past participant", izmanto tās dažādos uzdevumos, veido savus piemērus.

pptx

Prezentācija “Passive and Active voice” 10. klase

Prezentācija sastāv no 14 slaidiem un 13 uzdevumiem. Pirmie pieci slaidi ir veltīti vārdu krājuma atkārtošanai. Pārējie uzdevumi veicina skolēnu izpratni par tēmu - Passive and active voice. Pēdējos divos slaidos skolēni paši veido savus piemērus, dalās ar tiem klasē.

pptx

Prezentācija “Sonnet 147”, 10.-12. klase

Skolēni klausās un nosaka dzejoļa noskaņu, pamato savu viedokli, meklē mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, izraksta citātus, skaidro soneta pazīmes, salīdzina un nosaka mūsdienu angļu valodas atšķirības, veido tulkojumu, salīdzina to ar klasesbiedriem, pēc soneta pazīmēm var veidot savu sonetu.

pptx

Prezentācija „Aldehīdi un ketoni”, 11.klase

pptx

Prezentācija „Darbības vārds”, 8.-12.klase

pptx

Prezentācija „Darbības vārdu veidi”, 8.-12.klase

pptx

Prezentācija „Karbonskābes un to reakcijas”, 11.klase

pptx

Prezentācija „Kustību izsakoši darbības vārdi”, 8.-12.klase

pptx

Prezentācija „Нет ли лишнего билета?”, 12.klase

Prezentāciju izmantoju kā ievadstundu tēmai "Teātris".

pptx

Programmēšana. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 10. klase

docx

Programmēšana. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 11. klase

docx

Pusvadītāji, 11.klase

Prezentācija ar animācijām "Pusvadītāji", kura palīdzēs 11. klases skolēniem veidot izpratni par pusvadītājiem.
Arnolds Šablovskis, Liepājas Valsts1.ģimnāzijas fizikas skolotājs

ppt

Rakstīt radoši, 10.-12.klase

Piedāvāju ieskatu savā šī brīža skolotājas pieredzē, kā soli pa solim mudināt skolēnus rakstīt radoši, strādājot ar jauniešiem no 10. līdz 12.klasei. Uzdevumu piemēri.

docx

Runājot par alkoholu, 10.-12.klase

pdf

Sāļi

Mihails Gorskis

pdf ×7

SĀĻU HIDROLĪZE

Mihails Gorskis

pdf

Selekcija

Marta Stradiņa

pdf

Skābekli saturošie organiskie savienojumi

Spirti
Fenoli
Aldehīdi
Karbonskābes
Esteri. Tauki
Ogļhidrāti

pdf ×6

Skābes

Mihails Gorskis

pdf ×8

SKĀBJU, BĀZU UN SĀĻU ŠĶĪDĪBA ŪDENĪ

Mihails Gorskis

pdf

Skaidrojošs materiāls “Daiļrades tips, virziens, stils” 9. -12.klase

Word dokuments kalpo kā uzskates materiāls skolotājiem, gan kā izdales materiāls skolēniem, strādājot ar dažādiem daiļdarbiem.
Izmantoju sarptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

docx

ŠĶĪDUMI

Mihails Gorskis

pdf

ŠĶĪDUMU KOLIGATĪVĀS ĪPAŠĪBAS

Mihails Gorskis

pdf

Slāpekli saturošie organiskie savienojumi

Amīni
Aminoskābes
Olbaltumvielas

pdf ×3

Spēle “Powerful adjectives” 9. klase

Katram skolēnam iedala vienu no 10 “kastītēm”. Katrā kastītē ir 4 vārdi, kurus skolēnam ir jāizmanto savā runā. Spēlētājs ar kastīti nr. 1 sāk veidot stāstu, kuru turpina pārējo kastīšu īpašnieki, tādējādi visiem kopā izveidojot vienu stāstu. Stāstam jābūt loģiskam, secīgam un neatrautam no iepriekšējo kastīšu īpašnieku stāstītā konteksta. Ieteikums: pirmo un pēdējo kastīti dot skolēniem ar stiprākām valodas zināšanām.

pdf

Spirti un aldehīdi, 11.klase

docx

Starptautiskā Labestības stunda Jēkabpils vakara vidusskolā, 10.-12. klase

Stundas mērķis: pilnveidot jauniešus labestības un patriotisma garā.

pdf

Stehiometrija

Etīdes par stehiometriju. Atklātā lekcija Latvijas ķīmijas skolotāju konferences ietvāros.

pdf ×17

Stereotipu ietekme uz mani. Audzināšanas stunda, 10. klasē

Stundas mērķi: Iepazīstināt audzēkņus ar stereotipu un aizspriedumu jēdzienu. Izprast savu attieksmi pret nepazīstamo, svešo, nepieņemamo. Nostiprināt pārliecību par cilvēku tiesībām būt atšķirīgiem un saprastiem. Dot iespēju audzēkņiem izteikt savu viedokli un strādāt grupās.

pdf

Stundas kā kino, 11.-klase

pdf

Tekstpratības uzdevumi „Latviešu valoda I”, (Vidusskola)

Var izmantot arī klases stundās. Tēma – Pilsoniskā audzināšana.

pdf

Tēma „Imaginary situations”, 10. klase

Materiālā ir iekļauts stundas plāns un prezentācija. Mērķis: Atkārtot un praktizēties lietot gramatiskās konstrukcijas If + V2, would +V1;
I wish I + V2; If only+ V2

docx pptx

Tematiskais pāns "Vide un organismu evolucionārās pārmaiņas", 10.klase

pdf

Tematiskais plāns "DNS noslēpumi", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Organisma imunitāte", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Pazīmju iedzimšana", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Šūnas un organisma darbība", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Šūnu vairošanās", 10.klase

pdf

Tiesa. Produktīva metode mācību procesā, 7.-12.klase

Kā izmantot tiesvedības metodi vēstures stundā?

pdf

TĪRAS VIELAS UN MAISĪJUMI. MAISĪJUMU VEIDI

Mihails Gorskis

pdf

ŪDEŅRAŽA EKSPONENTS pH

Mihails Gorskis

pdf

Uzdevumu kopa „Līnija”

1.uzdevums. Līnija “Dabas asociācija”, 1.-4. klase.
2.uzdevums. Līnija “Dabas ritms”, 4.-7. klase.
3.uzdevums. Līnija “Dabas kompozīcija”, 7.-12. klase.

pdf

Uzņēmējdarbības lomu spēles. Mācību stunda – spēle Iekārtošanās darbā, 10.-12.klase

Mērķis: Iemācīties izmantot prasmes un īpašības, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi iekārtotos darbā izvēlētajā profesijā

pdf

VA grupas elementi

Slāpekļa īpašības un iegūšana
Slāpekļskābes oksidējošās īpašības

pdf ×2

Vērtīborientējoša Rūdolfa Blaumaņa personības iepazīšana, 10. klase

Stundas mērķi: Palīdzēt skolēniem padziļināt priekšstatu par R. Blaumaņa personību, iepazīstot rakstnieka dzīves vērtības. Palīdzēt skolēniem apzināties savas un sabiedrībā pastāvošās vērtības.

pdf

VIA grupas elementi

Skābeklis (1.)
Skābeklis (2.) Skābekļa ķīmiskas īpašības
Skābeklis (3.) Skābekļa iegūšana un uzkrāšana
Sēra īpašības un iegūšana
Sēra (-2) savienojumi
Koncentrētas sērskābes oksidējošās īpašības

pdf ×6

Video atbildes ģeogrāfijā, 10.-12.klase

pdf

VIELAS ĶĪMISKĀ FORMULA

Mihails Gorskis

pdf

VIELU IEDALĪJUMS

Mihails Gorskis

pdf

VIELU ĪPAŠĪBAS

Mihails Gorskis

pdf

VIELU IZDALĪŠANA NO NEVIENDABĪGIEM UN VIENDABĪGIEM MAISĪJUMIEM

Mihails Gorskis

pdf

VIELU ĶĪMISKO FORMULU PIEMĒRI

Mihails Gorskis

pdf

Vielu vispārīgās ķīmiskās īpašības

Mihails Gorskis

pdf ×2

Vienmērīga ķermeņu kustība, 10.klase

Prezentāciju “Vienmērīga ķermeņu kustība“ pielieto 10.klasē,
1) Apgūstot pārvietojuma vektora parametru apgūšanu.
2) Pielieto vienmērīgās kustības vienādojuma apgūšanai.
3) Pielieto stroboskopisko uzdevumu risināšanai.

ppt

Vietniekvārds, apstākļa vārds, darbības vārds. Kontroldarbs, 11.klase.

docx

VIIA grupas elementi

Hlora īpašības un iegūšana
Hlorūdeņraža īpašības un iegūšana
Sālsskābes īpašības un iegūšana
Hlorīdu īpašības un iegūšana

pdf ×4

Virtuālās laboratorijas iespējas fizikā, 10. klase

Mērķis: Padziļināt izpratni par horizontāli pret horizontu izsviesta ķermeņa kustību, apstrādājot un analizējot iegūtos datus.

pdf

WebQuest projektu metodes pielietojums bioloģijas stundās. 7.-10.klase

WebQuest projekts dod iespēju dažādot mācību metodes, padarot mācības jauniešiem interesantākas un daudzpusīgākas ar informācijas tehnoloģiju un interneta resursu izmantošanu.

pdf

Zinību diena, 10. klase

Stundas mērķis: Pozitīvi noskaņoties uz jauno mācību gadu. Iepazīties ar jaunizveidoto klasi. Radīt pozitīvus priekšstatus par saskarsmes principiem.

pdf

Zvaigžņu koordinātas. 9.-10.klase

Projektam ir nepieciešamas divas mācību stundas, kurās iespējams integrēt fiziku, matemātiku, ģeogrāfiju, literatūru un vizuālo mākslu.

pdf

Диалог культур «О Фаберже и его шедеврах» , 11. klase

Удалённый урок + домашнее задание

docx

Тема „ Знакомимся с русскими кинофильмами” , 10., 11. klase

Работа рассчитана на 3-4 урока. Кинокомедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница».

docx

Тема „Дом, семья” , 10. klase

2 удалённых урока + домашнее задание.
Просмотрите кукольный мульфильм «Дом для Кузьки» из сборника «Дом для Кузьки и дядюшки Ау»(1984). Золотая коллекция.

docx

Тема „О чае и чаепитии” , 10.-12. klase

Работа расчитана на 3 урока

docx

Тема „Путешествия” , 11., 12. klase

Удалённый урок + домашнее задание
Достигаемый результат: получение новой информации, проверка навыков самостоятельной организации своей учебной деятельности.

docx

Тема „Стиль и мода, этикет” , 11. klase

"Школьные формы в разных странах мира". Удалённый урок + домашнее задание.Просмотрите визуальный ряд и текст, выполните задания.

docx

“Pavadoņi apkārt Zemei”, 10. klase

Stundas mērķis: uzzināt par pavadoņiem, to izmantošanas iespējām un ar tiem saistītām problēmām

pdf

“Romeo un Džuljeta” uzdevumu krājums, 10. klase

Uzdevumu krājums sastāv no 6 prezentācijām un 4 darba lapām. Pievienots arī materiāla pietošanas apraksts.

docx ×3 pptx ×6 doc