Ampēra spēks, 11.klase

Prezentāciju “Ampēra spēks” pielieto 11. klasē, apgūstot gan spēka jēdzienu, gan nosakot spēka virzienu.

ppt

Attēli lēcās, 12.klase

Prezentāciju “Lēcas” pielieto 12.klasē, apgūstot attēla konstruēšanu lēcās un raksturojot attēlu. Skolotājs demonstrē situāciju un aicina skolēnus konstruēt attēlu lēcā. Pēc darba izpildīšanas skolotājs demonstrē konstruēšanas gaitu un pareizo atbildi, kā arī attēla raksturojumu.

ppt

Fizika un māksla, 10.-12. klase

Ne visi skolēni ir ieinteresēti eksaktajos priekšmetos, daļa ir mākslinieki dvēselē: kā šiem skolēniem fizikas stundas padarīt patīkamas?

pdf

Fizika. Petniecisko laboratorijas darbu, izmantojot sensorus, datu uzkrajejus un mobilo datorklasi, apraksti skoleniem, 10.-12.klase

pdf

Fizika. Radioviļņu lietojums. 12.klase

Mērķis: Radīt izpratni par radioviļņu praktisko izmantošanu dažādās sakaru jomās, savstarpēji sadarbo- joties informācijas apkopošanā un uzskatāmā izklāstā, izmantojot IT.

pdf

Īsie eksperimentālie uzdevumi fizikas un ķīmijas stundām. 10.-12.klase

Kā palīdzēt skolēnam kļūt par pētnieku ķīmijas un fizikas mācību stundās?

pdf

Lietderīga „Dinamiskā pauze” fizikas stundā, 10.-12.klase

pdf

Lorenca spēks, 11.klase

Prezentāciju “Lorenca spēks” pielieto 11.klasē, apgūstot spēka jēdzienu un risinot kvalitatīvos un kvantitatīvos uzdevumus. Skolotājs uz ekrāna demonstrē situāciju un aicina skolēnus novietot kreiso roku, spēka virziena noteikšanai. Uz ekrāna arī var nodemonstrēt un izskaidrot spēka pielietošanu.

ppt

Magnētiskā lauka indukcija, 11.klase

Prezentāciju “Magnētiskā lauka indukcija“ izmanto 11.klasē ,lai apgūtu magnētiskā lauka indukcijas līniju virzienu. Risinot kvalitatīvos uzdevumus, skolotājs uz ekrāna parāda uzdevumu un aicina skolēnus novietot labo roku, lai noteiktu līniju virzienu. Tad skolotājs demonstrē risinājuma gaitu un pareizo atbildi. Skolēns var patstāvīgi strādāt ar šo prezentāciju un veikt treniņuzdevumus, lai, piemēram, sagatavotos pārbaudes darbam.

ppt

Maths and physics are easy! Matemātika un fizika angļu valodā, 10.-12.klase

pdf

Mācīties ar interesi. 10.-12.klase

pdf

Pavadoņi apkārt Zemei.

pdf

Pētniecība klasē. 12.-klase

pdf

Pusvadītāji, 11.klase

Prezentācija ar animācijām "Pusvadītāji", kura palīdzēs 11. klases skolēniem veidot izpratni par pusvadītājiem.
Arnolds Šablovskis, Liepājas Valsts1.ģimnāzijas fizikas skolotājs

ppt

Stundas kā kino, 11.-klase

pdf

Vienmērīga ķermeņu kustība, 10.klase

Prezentāciju “Vienmērīga ķermeņu kustība“ pielieto 10.klasē,
1) Apgūstot pārvietojuma vektora parametru apgūšanu.
2) Pielieto vienmērīgās kustības vienādojuma apgūšanai.
3) Pielieto stroboskopisko uzdevumu risināšanai.

ppt

Virtuālās laboratorijas iespējas fizikā, 10. klase

Mērķis: Padziļināt izpratni par horizontāli pret horizontu izsviesta ķermeņa kustību, apstrādājot un analizējot iegūtos datus.

pdf

Zvaigžņu koordinātas. 9.-10.klase

Projektam ir nepieciešamas divas mācību stundas, kurās iespējams integrēt fiziku, matemātiku, ģeogrāfiju, literatūru un vizuālo mākslu.

pdf

“Pavadoņi apkārt Zemei”, 10. klase

Stundas mērķis: uzzināt par pavadoņiem, to izmantošanas iespējām un ar tiem saistītām problēmām

pdf