Ārstniecības, indīgie un aizsargājamie augi

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: pazīst izplatītākos ārstniecības, aizsargājamos un indīgos augus, zina, kā pareizi ar tiem rīkoties. Zina, kāpēc augi ir jāaizsargā.

doc ×2 flipchart

Atgādnes.

Gads, mēneši, nedēļas, dienas, kalendārs, laiks.

pdf

Auga daļas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: Zina, no kādām daļām sastāv augs (sakne, stumbrs, lapa, zieds, auglis).

doc ×2 flipchart

Augsne

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: Lieto jēdzienus – augsne, trūdvielas, satrūdēšana. Skaidro augsnes nozīmi.

doc ×2 flipchart

Augu daudzveidība, dabaszinības 1.,2. klase

Materiālā iekļauts stundas plāns un darba lapa. ActivInspire interaktīvā darba lapa.

dat doc ×2

Aukstā josla

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Mērķis: paplašināt skolēnu zināšanas par auksto joslu, tās dabas ainavām.

doc ×2 flipchart

Cilvēka attīstības posmi

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zin jēdzienus un raksturo attīstības posmus: zīdainis, bērns, jaunietis, pieaudzis cilvēks, vecs cilvēks.

doc ×2 flipchart

Cilvēka ķermeņa daļas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundas uzdevums: veidot sākotnēju izpratni cilvēka ķermeni, tā daļām: galva, kakls, rumpis, rokas, kājas.

doc ×2 flipchart

Daba ziemā

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).

doc flipchart

Dabas parādības vasarā

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina, kādas ir biežāk novērojamāsdabas parādības vasarā. Zina drošības noteikumus vasarā.

doc ×2 flipchart

Dabas parādības ziemā, 1.-2.klase

Pētnieciskajā darbā ir ievaddaļa (mīklu minēšana), trīs praktiskie uzdevumi, kuros tiek pārbaudīta skolēnu prasme strādāt ar dotajiem attēliem un pētnieciskais darbs (dabas vērojumu tabula).

pdf

Dabaszinības Termosa modeļa izveidošana. 5. klase

Kāpēc materiāli vai vielas atdziest un kas aizkavē to atdzišanu?

pdf

Dabaszinības. "Spice" ietekme uz cilvēka organismu, 11.klase

pdf

Dabaszinību stunda „Upe”. 1.klase

pdf

Darba lapa „Gaismas un skaņas īpašības”, 4.klase

Sasniedzamais rezultāts: nosaucu skaņas un gaismas īpašības.
Vingrinājumi.

docx

Dārzs

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā skolēni iepazīst izplatītākos dārzeņus, augļus, ogas, grupē tos, veido izpratni par to nozīmi uzturā.

doc ×2 flipchart

Drošība

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Kā rīkoties ugunsgrēka vai gāzes noplūdes situācijās? Drošības noteikumi pie udenstilpēm un uz ielas.

doc ×2 flipchart

Dzīvības pazīmes

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Sākotnējās izpratnes veidošana par dzīvības pazīmēm: augšana, elpošana, barošanās (ēšana), jušana, kustēšanās, vairošanās.

doc ×2 flipchart

Dzīvnieka ķermenis

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Sākotnējās izpratnes veidošana par dzīvnieku ķermeni, tā daļām: galva, kakls, viduklis, kājas, aste, spārni, spuras.

doc ×2 flipchart

Dzīvnieku daudzveidība

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Priekšstatu veidošana par dzīvnieku daudzveidību un saudzīgu attieksmi pret dzīvniekiem.

doc ×2 flipchart

Enerģija

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina enerģijas avotus, biežāk izmantojamo kurināmo. Zina, kā rīkoties gāzes noplūdes gadījumā.

doc ×2 flipchart

Enerģijas pārvērtības, 6. klase

Mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar enerģijas nezūdamības ideju.

pdf

Ezers

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).

doc flipchart

Gadalaiki

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Radīt priekšstatu par katram gadalaikam raksturīgākajām pazīmēm. Mācīt salīdzināt gadalaikus.

doc ×2 flipchart

Gads, gadalaiki, mēneši, dienas.

Griez, krāso un līmē.

pdf

Gaiss

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: nosauc gaisa galvenās sastāvdaļas: skābeklis, slāpeklis, ogļskābā gāze. Zina, ka gaiss ir gāzu maisījums.

doc ×2 flipchart

Ieži

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina nosaukt uz pazīst iežus: smiltis, māls, grants. Zina, kas ir derīgie izrakteņi, un kuri ir galvenie derīgie izrakteņi Latvijā.

doc ×2 flipchart

Interaktīvs mācību materiāls dabaszinībās. Dzīvās būtnes un to pazīmes, 3. klase

pdf

Jūra

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Izpratnes veidošana par jūru, tās iemītniekiem, augiem. Drošības noteikumi pie jūras.

doc ×2 flipchart

Kā darbojas spēki, 4.klase

Materiālā ir iekļauts tēmas plānojums 16 mācību stundām, 8 prezentācijas, 2 darba lapas un 1 pārbaudes darbs.

Ginta Jasinska

doc pptx ×8 docx ×3

Kā izmanto materiālus, 5.klase

Materiālā ir iekļauts tēmas plānojums: 11 stundas dabaszinībās un 7 stundas dizainā un tehnoloģijās.
6 prezentācijas
4 darba lapas
1 pārbaudes darbs

Ginta Jasinska

docx ×6 pptx ×6

Kā pētīt dabas teritorijas?

Noslēguma darbs dabaszinības tēmai 1.4. Kā pētīt dabas teritorijas? 10 uzdevumi.

doc

Kā pētīt dzīvos organismus?

Temata noslēguma darbs dabaszinībās tematā 1.1. Kā pētīt dzīvos organismus? 7 uzdevumi.

doc

Kāpēc nepieciešama enerģija?

Temata noslēguma darbs dabaszinībās tematā 2.2. Kāpēc nepieciešama enerģija? 11 uzdevumi.

doc

Kāpēc notiek kustība?

Pārbaudes darbi tematam 2.3. Kāpēc notiek kustība? 1. un 2. darbs.

doc ×2

Karstās joslas dabas ainavas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Skolēni nosauc un parāda kartē karsto joslu. Iepazīstas ar karstajai joslai raksturīgajām dabas ainavām – tropisko tuksnesi, savannu, tropisko mežu u.c.

doc ×2 flipchart

Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?

Tēmas noslēguma darbs tematam 2.1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās? 8 uzdevumi.

doc

Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?

Pārbaudes darbi tematam 2.4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem? 1., 2. un 3. darbs.

doc ×3

Ķermeņa kopšana

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: izprot personīgās higiēnasievērošnaas nepieciešamību. Ievēro tīrību ikdienas dzīvē.

doc ×2 flipchart

Ko es zinu par upēm Latvijā? Integrētā mācību stunda, 3. klase

pdf

Latvijas karte

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: pazīst Latvijas kontūru, veidu, kā kartē attēlo pilsētas, kā sauc Latvijas galvaspilsētu, nosauc un parāda kartē novadus.

doc ×2 flipchart

Latvijas putni - rekordisti.

Latvijas Dabas muzeja veidots mācību materiāls dabaszinību stundām.

pdf

Latvijas tauriņi, 4. klase

pdf

Mācību nodarbība dabaszinībās, 6.klase

Nodarbības mērķis: Ieinteresēt skolēnus vērot un saskatīt dabas procesu norises un parādības Rīgas centrā; Pilnveidot prasmes vērot ūdens darbības radītas izmaiņas pilsētas kanāla krastos.

pdf

Mācīšanās ar modeļu palīdzību dabazsinību un bioloģijas stundās, 5.-6.klase, 7.-12.klase

pdf

Mājdzīvnieki

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart). Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā sniedz priekšstatu par dzīvnieku valsts daudzveidību. Veido izpratni par mājdzīvnieku nozīmi cilvēku dzīvē. Izplatītākie mājdzīvnieki.

doc ×2 flipchart

Maņas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: lieto jēdzienus: redze, dzirde, oža, garša, tauste, acis, ausis, deguns, mēle, āda. Izprot maņu nozīmi apkārtējās pasaules izzināšanā.

doc ×2 flipchart

Metodisks materiāls - pētījums Ekoloģiskās katastrofas, 10.klase

Darba mērķis – apzināt pasaulē notiekošās dabas ekoloģiskās katastrofas un noskaidrot to ietekmi uz vidi un organismiem.

pdf

Mežs

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina, kāds izskatās mežs, pazīst mežā augošus kokus, mēžā dzīvojošus dzīvniekus. Var pastāstīt, ko cilvēks gūst no meža.

doc ×2 flipchart

No sēkas līdz skapim. Koka augšanas un pārstrādes cikls.

Attēli, nosaukumi, kas parāda koka augšanas un pārstrādes procesu.

pdf

Noslēguma darbs dabaszinībās

I pusgada noslēguma darbs dabaszinībās 1.klasē. 13 uzdevumi. Sasniedzamie rezultāti

doc

Pārbaudes darbs „Enerģija, tās veidi un pielietojums”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.7. Konkrētā piemērā apraksta, kā viena veida enerģija var pārvērsties cita veida enerģijā (kustības enerģijā, siltuma enerģijā, elektroenerģijā, saspiestas atsperes enerģijā). 2.10. Saviem vārdiem konkrētā piemērā skaidro, ka, lai veiktu darbu, vajadzīga enerģija.

pdf

Pārbaudes darbs „Gaisma un skaņa”, 4.klase

docx

Pārbaudes darbs „Kāpēc notiek kustība”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. 2.3. Kāpēc nepieciešama kustība? 2.11. Skaidro, ka ķermenis kustas spēka iedarbībā tajā virzienā, kurā darbojas spēks, pamatojoties uz eksperimentā novēroto. 2.12. Piemēros salīdzina, ka ķermeņa kustība var notikt ātrāk, lēnāk; ar lielāku vai mazāku ātrumu.

pdf

Pārbaudes darbs „Kas ir elektroenerģija?”, 5.klase

docx

Pārbaudes darbs „Kas ir Visums?”, 1.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 1.19. Skaidro, dienas un nakts maiņu, modelējot Saules un Zemes novietojumu un Zemes griešanos ap savu asi. SR: Izprot laika ritējumu un jēdzienus: diena, nedēļa, mēnesis un gads.

pdf

Pārbaudes darbs „Ūdens agregātstāvokļi”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.1. Skaidro, ka ūdens var atrasties trīs stāvokļos un pāriet no viena stāvokļa citā (mainoties temperatūrai), pamatojoties uz novēroto.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

Pamato ar piemēriem nosacījumus dzīvības uzturēšanai.

pdf

Pasaka. Ko zvēri cilvēkiem iemācīja, 5.-9.klase

Pasaku var izmantot kā palīglīdzekli audzināšanas darbā par vides sakopšanu un saudzēšanu vai iestu- dēt kopā ar dzejoli Trīs draugi konteineri vecāku dienām.

pdf

Pašvērtējuma grāmatiņa, 1.- 2.klase

Materiālā iekļauti ieteikumi pedagogam, kā izmantot materiālu, skolēna pašvērtējuma grāmatiņa (16 lapas), motivāciju nozīmīšu paraugi.

docx pdf ×2

Pļava

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zin, kā izskatās pļava, pļavas augus, pļavā sastopamos dzīvniekus. Var pastāstīt, ko cilvēks gūst no pļavas.

doc ×2 flipchart

Prezentācija „Augi”, 1.-4. klase

pdf

Prezentācija „Augu daudzveidība”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Cilvēka maņu orgāni un maņas”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Dzīvie organismi un nedzīvie dabas objekti”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Dzīvnieku pasaule”, 1.-3. klase

Materiāls dabaszinību stundai. Prezentācijā iekļautas dzīvnieku raksturīgākās pazīmes, dzīvnieku un sēņu atpazīšana pēc fotogrāfijām, grupēšana pēc pazīmēm.

ppsx

Prezentācija „Elektrodrošība”, 5.klase

SR - skaidroju, kādi drošības noteikumi ir jāievēro, darbojoties ar elektroierīcēm un elektrību.

pptx

Prezentācija „Gaismas avoti”, 4.klase

SR – skaidroju, kas nepieciešams, lai saskatītu apkārtnē esošos priekšmetus; izprotu jēdzienu «gaismas avots».

pptx

Prezentācija „Kā rodas ēna?”, 4.klase

SR - pratīšu izskaidrot, kā rodas ēna un kāpēc mainās tās izmēri.

pptx

Prezentācija „Kā rodas skaņa?”, 4.klase

SR - skaidro, ka skaņa ir svārstības; nosauc skaņas avotus.

pptx

Prezentācija „Kāpēc skaņas ir dažādas?”, 4.klase

SR – skaidro, ka skaņām ir dažāds augstums un skaļums.

pptx

Prezentācija „Lēcas”, 4.klase

SR - skaidro, ka lēcas maina staru gaitu; nosauc dažādus ikdienā lietojamus priekšmetus, kuru izgatavošanā izmanto lēcas.

pptx

Prezentācija „Mājdzīvnieki”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Novērojumi dabā”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Savvaļas dzīvnieki”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Skaņas izplatīšanās”, 4.klase

SR – zina, ka skaņa neizplatās vakuumā; skaidro, kā veidojas atbalss.

pptx

Prezentācija „Skaņas uztveršana”, 4.klase

SR – zina auss uzbūvi; skaidro, kā troksnis ietekmē dzirdi.

pptx

Prezentācija „Varavīksne”, 4.klase

SR - skaidro varavīksnes veidošanos.

pptx

Putni manā pagalmā.

Putnu attēli, nosaukumi, apraksti.

pdf

Savvaļas dzīvnieki

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina, kuri ir savvaļas dzīvnieki. Atšķir savvaļas dzīvniekus no mājdzīvniekiem. Pazīst Latvijā biežāk sastopamos savvaļas dzīvniekus.

doc ×2 flipchart

Sēnes

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: atšķir ēdamās no indīgajām sēnēm, prot parādīt sēņu daļas, salīdzina sēnes pēc to augšanas apstākļiem.

doc ×2 flipchart

Spēle „Atrodi lieko”, 3.klase

Zina dzīvnieka ārējās pazīmes (forma, krāsa, barības iegūšanas veids, ķermeņa daļas), lai piemēros parādītu dzīvnieku pielāgotību videi. Atpazīst raksturīgākos tuvākajā apkārtnē esošos augus un dzīvniekus.

pps

Temata plānojums „Kā rodas un izplatās gaisma un skaņa?”, 4.klase

Temata plānojums 16 mācību stundām.

docx

Temata plānojums „Kas ir elektroenerģija?”, 5.klase

Tematiskais plāns 18 mācību stundām.

docx

Ūdens pārvērtības

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā skolēni nostiprina zināšanas par ūdens agregātstāvokļiem, mācās novērot tos dabā. Mācās drošības noteikumus saistībā ar karstiem šķidrumiem.

doc ×2 flipchart

Ūdens riņķojums

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā skolēni iepazīstas ar ūdens ceļojumu dabā, mācās parādīt ūdens ceļojuma trīs posmus.

doc ×2 flipchart

Upe

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina upes plūšanas virzienu, izteku, ieteku, drošības noteikumus pie upes.

doc ×2 flipchart

Veselīgs dzīvesveids

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina, kas ir veselīgs dzīvesveids, prot to raksturot, apzinās veselīga dzīvesveida nozīmi.

doc ×2 flipchart

Vielas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina jēdzienu „vielas”, un kuras izmanto pārtikā. Zina, ka vielām ir krāsa, garša (uzturā lietojamām), smarža.

doc ×2 flipchart

Zemes virsma

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā skolēni mācās atšķirt līdzenu no nelīdzenas virsmas. Iepazīstas ar paugura daļu nosaukumiem.

doc ×2 flipchart

„Elektrības vadītāji un izolatori”, 5.klase

Materiāls sastāv no prezentācijas, darba lapas un praktiskā darba.

pptx docx ×2

„Elektriskie slēgumi”, 5.klase

Materiālā ir prezentācija un praktiskais darbs.

pptx docx

„Elektroenerģijas patēriņš”, 5.klase

Materiālā ir prezentācija un praktiskais darbs „Elektroenerģijas patēriņš mājsaimniecībā”.

pptx docx

„Gaismas laušana”, 4.klase

Materiālā iekļauta prezentācija un laboratorijas darbs „Gaismas laušana”, kā arī pētnieciskais darbs „Atstarotāji".

pptx docx ×2

„Kā var taupīt elektroenerģiju?”, 5.klase

Materiāls sastāv no prezentācijas un praktiskā darba „Elektroenerģijas taupīšana”.

pptx docx

„Kāpēc redzam priekšmetus?”, 4.klase

Materiālā iekļauta prezentācija un pētnieciskais darbs „Objekta un tā spoguļattēla īpašības.

pptx docx

„Kas ir elektriskā ķēde?” 5.klase

Materiālā ir prezentācija un praktiskais darbs „Elektriskās ķēdes”.

pptx docx

„Kur rodas elektroenerģija?”, 5.klase

Materiālā ietilpst prezentācija un darba lapa „Kur rodas elektroenerģija?”.

pptx docx