Amerikas dabas ģeogrāfija, 7.klase

pdf

Cikloni un anticikloni reālajā dzīvē – kā tos „ienest” ģeogrāfijas stundās?, 5.-12.klase

pdf

Darba lapas "Latvija".

docx ×2

Macibu stunda dabā, 6.-7.klase

Mācību stundas mērķis ir mācību metožu dažādošana, skolēnu praktisks darbs dabā.

pdf

Mācību stunda ģeogrāfijā „Izmantosim lietderīgi atkritumus!”, 10.-klase

Padziļināt skolēnu zināšanas un prasmes par tapīgu un racionālu resursu izmantošanu.

pdf

Mācību stunda ģeogrāfijā. Izmantosim lietderīgi atkritumus! 10.klase

Padziļināt skolēnu zināšanas un prasmes par attapīgu un racionālu resursu izmantošanu.

pdf

Mēs dabā ģeogrāfijas un dabaszinību stundās jeb kā motivēt skolēnus labāk izprast ģeogrāfijā un dabaszinībās apgūstamās tēmas, 10.-12.klase

pdf

Nodarbības ārā. Metodiskais materiāls ģeogrāfijas mācību priekšmeta apguves papildināšanai pamatizglītības posmā, 5.-9.klase

Mērķis. Mācīt skolēnus saskatīt dabas kompleksa veidojošos dabas komponentus un to savstarpējo saistību, praktiski strādāt ar dažādiem instrumentiem, novērtēt cilvēku darbības pozitīvo un negatīvo ietekmi uz mežu.

pdf

Pētniekam svarīgo prasmju attīstīšana ģeogrāfijas stundās vidusskolas klasēm caur demogrāfijas tēmu prizmu, 10.-12. klase

pdf

Video atbildes ģeogrāfijā, 10.-12.klase

pdf

Zvaigžņu koordinātas. 9.-10.klase

Projektam ir nepieciešamas divas mācību stundas, kurās iespējams integrēt fiziku, matemātiku, ģeogrāfiju, literatūru un vizuālo mākslu.

pdf

“Ceļojums apkārt zemeslodei”. Sadarbības stunda literatūrā, ģeogrāfijā, sociālajās zinībās, 7. klase

Tika izmantoti romāna dažādu laiku izdevumi, to ilustrācijas, kinofilmu un animācijas filmu fragmenti, romānā minēto valstu, pilsētu apraksti, iedzīvotāju, kultūras, tradīciju raksturojumi, ģeogrāfijas kartes, globuss.

pdf