18. novembris. Latviešu valodas mācību materiāli.

pdf

2. temata pārbaudes darbs 5.klasei

pdf

2. temata pārbaudes darbs 8.klasei

pdf

5. klašu starpjomu projekts „Iekārto mājokli draugam!” (latviešu valoda, matemātika)

Materiāls ietver sevī kompleksu uzdevumu 5. klases skolēniem – tajā aprakstīti uzdevuma mērķi, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, kompleksie sasniedzamie rezultāti, balstoties uz kompetencēs balstīto izglītības saturu, kā arī skolēniem paredzētā sadaļa “Kas darāms? Soli pa solim”, kas kalpo kā atbalsts skolēnam izvirzīto uzdevumu sasniegšanai un ceļvedis praktiskajā darbībā.

doc docx ×4

A. Čaks dzīvē, dzejā un virtuvē. Literatūras stundas, 9. klase

pdf

Apraksts, domu karte, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Apzīmējumu skaidrošana, 3.klase

Materiāls veidots kā nodarbību saraksts nedēļai, izmantojot apzīmējumus. Skolēniem ir uzdevums atbildēt uz jautājumiem, izmantojot nodarbību tabulā iekļauto informāciju.

doc

Ārpusklases lasīšana "A. Neiburga “Tille un suņu vīrs”, H. K. Andersens “Sniega ķēniņiene”, 5.klase

Sasniedzamais rezultāts: izprot A.Neiburgas “Tille un suņu vīrs” un H. K. Andresena “Sniega ķēniņienes” sižeta pavērsienus un to cēloņus; prot salīdzināt galvenās varones Gerdu un Tilli.

Signe Lūsiņa

pdf

Ārpusklases lasīšana "Puika, kurš redzēja tumsā", 5.-8.klase

Attālināto mācību laikā bibliotēkas bija ciet, tāpēc saviem skolēniem izveidoju iespēju lasīt grāmatu un strādāt ar tekstu elektroniski.

Sigita Lūsiņa

pdf

Atgādne - lietvārds.

docx

Atklātā stunda „Rūķi”, 2.klase

Materiālā iekļauts stundas plāns, prezentācija un 2 darba lapas. SR – prot grāmatās atrast nepieciešamo informāciju.

doc ×3 ppt

Berns negrib lasit! Ko darit skolotajam? 1.klase

pdf

Bibliotekārā stunda Grāmatu tārpiņš, 1.klase

pdf

Bibliotekārā stunda par uzziņu literatūru.

Mācību stunda par uzziņu literatūras veidiem – ceļvežiem, rokasgrāmatām,
enciklopēdijām, vārdnīcām – vispiemērotākā vieta ir vai nu grāmatnīca, vai bibliotēka,
kur redzama tās daudzveidība un ir reāla un piemērota vide dzīves prasmju attīstīšanai.

pdf

Bibliotekārā stunda. 7.klase

Kā izvēlēties grāmatu, kuru lasīt.

pdf

Blokstunda. Apgūstam lietvārdu deklinēšanas sistēmu! 6.klase.

Manuprāt, šī nav no vieglākajām tēmām, kuru skolēni apgūst, tāpēc mans kā skolotājas uzdevums bija – pēc iespējas saprotamākā veidā izstāstīt viņiem to, kas ir lietvārdu deklinēšanas sistēma un kā tie iedalās deklinācijās.

pdf

Ceplis – jaunā latvieša biznesmeņa prototips Latvijā, 11.klase

pdf

Ciemos pie M.Cielēnas. literārās pasakas „Kaķu tramvajs”. 5.-6.klase

Apgūstot un padziļinot zināšanas par literāro pasaku, skolotājam jāizveido pēc iespējas dažādi uzdevumi par tekstu, kuri ietver lasīšanas, runāšanas, rakstīšanas un klausīšanās kompetences.

pdf

Citādā latviešu valoda. Klases skatuves runas konkurss.

pdf

Darba lapa "Apgaismes reālisms", 10.klase

Darba lapa literatūrā. G.F.STENDERS “AUGSTAS GUDRĪBAS GRĀMATA”

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Brēmenes muzikanti"

Darba lapā ir iekļauts neliels teksts no brāļu Grimmu stāsta "Brēmenes muzikanti" un krustvārdu mīkla.

doc

Darba lapa "Darbības vārdu izteiksmes", 7.klase

Izteiksmes repa dziesmu tekstos.
Sasniedzamais rezultāts: atpazīst tekstā darbības vārdus, nosaka to izteiksmi. Analizē darbības vārdu izmantojumu neformālā saziņā.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Diegabiksis"

Darba lapā ir seši uzdevumi par Ž. Grīvas stāstu "Pasaka par Diegabiksi".

doc

Darba lapa "Digitālā vizītkarte", 7.klase

7.4. Sociālie tīkli un tīklošanās. Kāpēc darbības vārdam ir darāmā un ciešamā kārta? Digitālā vizītkarte
Sasniedzamais rezultāts:
• Izvērtē populāru cilvēku digitālās vizītkartes – sociālo tīklu profilus.
• Raksta viedokli par sociālo tīklu lietotāju profiliem.

pdf

Darba lapa "Doktors Dūlitls"

Materiālā ir trīs darba lapas. Tajās ir jautājumi pat būtiskāko, kas noticis katrā H.Loftinga grāmatas "Stāsts par doktoru Dūlitlu" nodaļā. Kopumā ir jautājumi par 21.nodaļu.

doc ×3

Darba lapa "Dramaturģija", 9.klase

Darba lapa literatūrā.
ANŠLAVS EGLĪTIS “SPĒLE AR BRĀĻIEM”.
Sasniedzamais rezultāts: iepazīst Anšlava Eglīša personību, lasa lugu un pievērš uzmanību abām sižeta līnijām. Veido tabulu ar režisora un kritiķa viedokli par labu izrādi, atbild uz jautājumiem.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Dželsomīno"

Materiālā ir divas darba lapas, katrā par pusi no grāmatas. Jautājumi paredzēti apzinātas lasītprasmes veicināšanai.

doc ×2

Darba lapa "Ej pie rūķa skoloties"

Lasītprasmes darba lapā ir jautājumi par M. Stārastes stāstu "Ej pie rūķa skoloties".

doc

Darba lapa "Eža kažociņš"

Darba lapā ir uzdevums skaidrot vecvārdus un izteicienu, kā arī krustvārdu mīkla par V. Plūdoņa stāstu "Eža kačociņš".

doc

Darba lapa "GARLĪBS MERĶELIS “LATVIEŠI”, 10.klase

Sasniedzamais rezultāts: iepazīst Garlība Merķeļa personību un devumu latviešu literatūrā, lasa fragmentus no Merķeļa “Latviešiem” un salīdzina vietējo pamatiedzīvotāju dzīvi tagadējās Latvijas teritorijā un Eiropā.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Gribulītis"

Darba lapā ir jautājumi par Dz.Rinkules-Zemzares pasaku dzejā "Gribulītis".

doc

Darba lapa "Jērādiņa"

Darba lapā ir krustvārdu mīkla un uzdevums skaidrot dažādus izteicienus, kas sastopami A.Kronenberga darbā "Jērādiņa".

doc

Darba lapa "Literārā pasaka un Oskara Vailda “Zvaigznes bērns”", 7.klase

Sasniedzamais rezultāts: definē, kas ir literārā pasaka, nosauc tās pazīmes. Izprot Oskara Vailda pasakas sižetu, tēlu sistēmu, pasakā risinātās problēmas. Prot raksturot Zvaigznes Bērnu un pamatot savu domu ar citātiem.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Makss un Morics"

Darba lapa ir par V.Buša grāmatu "Makss un Morics", bērniem pēc grāmatas izlasīšanas ir jāamin krustvārdu mīkla no 15 jautājumiem.

doc

Darba lapa "Mazā pelēna piedzīvojumi"

Darba lapā ir pieci jautājumi par Dz.Rinkules-Zemzares stāstu "Mazā pelēna piedzīvojumi".

doc

Darba lapa "Meža gulbji"

Darba lapā ir četri uzdevumi par H.K.Andersena pasaku "Meža gulbji".

doc

Darba lapa "Neglītais pīlēns"

Lasīprasmes darba lapā ir deviņi jautājumi par H.K.Andersena pasaku "Neglītais pīlēns".

doc

Darba lapa "Nīnas pasaciņas"

Darba lapā ir uzdevumi, kas bērniem jāaizpilda pēc E.Birznieka-Upīša grāmatas "Nīnas pasaciņas" izlasīšanas.

doc

Darba lapa "No kā visi izbijās"

Materiālā ir divas darba lapas par Dz.Rinkules Zemzares stāstu "No kā visi izbijās".

doc

Darba lapa "Pasaka par miedziņu"

Jautājumi par M.Stārastes stāstu "Pasaka par miedziņu".

doc

Darba lapa "Pasakas par ziediem"

Materiālā ir divas darba lapas par A.Sakses grāmatu "Pasakas par ziediem".

doc ×2

Darba lapa "Pavēles izteiksme", 7.klase

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Pīlēns Tims"

Jautājumi lasītprasmes stiprināšanai par E.Blaitona grāmatu "Slavenais pīlēns Tims".

doc

Darba lapa "Ragana Ragnija"

Apjomīga darba lapa ar jautājumiem un uzdevumiem par M.Svīres pasaku "Ragana Ragnija".

doc

Darba lapa "Renesanse", VILJAMS ŠEKSPĪRS “ROMEO UN DŽULJETA”, 10.klase

Sasniedzamais rezultāts: izprot sižeta norisi lugā, saprot lugā ietverto domu un Viljama Šekspīra ieceri, prot raksturot lugas tēlus , spēj diskutēt par problēmām un to cēloņiem.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Sārtulis"

Darba lapā ir 15 jautājumiem par M.Stārastes stāstu "Sārtuļa brīnišķais ceļojums".

doc

Darba lapa "Sludinājumi"

Raksti sludinājumus! Atceries, ka sludinājumā ir jānorāda izsmeļoša informācija, taču ir jāizvairās no liekvārdības.

docx

Darba lapa "Teikuma locekļi", 5.klase

Sasniedzamais rezultāts: nosaka visus teikuma locekļus tekstā, papildina teikumus ar norādītajiem teikuma locekļiem.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Teikuma locekļi", 5.klase

ANNA BRIGADERE “DIEVS.DABA.DARBS”.
Sasniedzamais rezultāts: atrod un pasvītro teikumos gramatiskos centrus, nosaka jautājumus, uz kādiem atbild pārējie vārdi teikumā. Atrod uz pasvītro teikumos apzīmētājus, papildinātājus un apstākļus.

Signe Lūsiņa

pdf

DARBA LAPA "TEIKUMA PALĪGLOCEKĻI", 5.klase

Sasniedzamais rezultāts: atpazīst teikumā visus teikuma locekļus, māk uzdot tiem precīzus jautājumus un zina, kā katrs jāpasvītro.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Teikuma palīglocekļi", 5.klase

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Tuntuļu Jurītis"

10 jautājumi par A.Kronenberga piedzīvojumu grāmatu "Tuntuļu Jurītis".

doc

Darba lapa "Vāverēns Toms"

Darba lapa lasīšanas izpratnes veicināšanai pēc M.Kļavas stāsta "Vāverēns Toms un viņa draugi" izlasīšanas.

doc

Darba lapa "Vizītkarte", 7.klase

7.4. Sociālie tīkli un tīklošanās. Kāpēc darbības vārdam ir darāmā un ciešamā kārta?
Sasniedzamais rezultāts:
• Noskaidro vārda vizītkarte leksisko nozīmi.
• Aplūko un vērtē tradicionālās vizītkartes. Secina, kas veido labu vizītkarti, kādas valodas īpatnības raksturīgas šiem tekstiem.
• Veido reāla vai iedomāta jauniešu centra vizītkarti.

pdf

Darba lapa "Zem zilās debesu bļodas"

Materiālā ir četras darba lapas par V.Belševicas pasaku grāmatas "Zem zilās debesu bļodas" pasakām.

doc ×4

Darba lapa "Zīļuks"

Darba lapa paredzēta lasītprasmes stiprināšanai, lasot M.Stārastes stāstu "Zīļuks".

doc ×2

Darba lapa "Zvaigznes bērns"

Darba lapā ir jautājumi uz uzdevumi par O.Vailda pasaku "Zvaigznes bērns".

doc

Darba lapa lasītprasmei „Dūlitls”

Skolēni lasa Hju Loftinga grāmatu „Stāsts par doktoru Dūlitlu”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 3 darba lapas.

doc ×3

Darba lapa lasītprasmei „Gulivera ceļojumi”

Skolēni lasa Džonatana Svifta grāmatu „Gulivera ceļojumi”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 2 darba lapas.

doc ×2

Darba lapa lasītprasmei „Herbe ar lielo cepuri”

Skolēni lasa Otfrīda Preislera grāmatu „Herbe ar lielo cepuri”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 4 darba lapas.

doc ×4

Darba lapa lasītprasmei „Herbe un viņa draugs Pinkaste”

Skolēni lasa Otfrīda Preislera grāmatu „Herbe un viņa draugs Pinkaste”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 5 darba lapas.

doc ×5

Darba lapa lasītprasmei „Kriksis”

Skolēni lasa Jāņa Širmaņa grāmatu „Kriksis”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 4 darba lapas.

doc ×4

Darba lapa lasītprasmei „Lacītis Rūcītis”

Skolēni lasa Margaritas Stārastes darbu „Lācīša Rūcīša raibā diena”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties tekstā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir teksts un jautājumi par to.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Mazais ūdensvīriņš”

Skolēni lasa Otfrīda Preislera grāmatu „Mazais ūdensvīriņš”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 3 darba lapas.

doc ×3

Darba lapa lasītprasmei „Nenovīdīgie lācēni”

Skolēni izlasa ungāru tautas pasaku „Nenovīdīgie lācēni” un atbild uz darba lapā jautāto.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Pelēkais namiņš”

Skolēni izlasa Margaritas Stārastes stāstu „Zem sēnītes”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Pepija Garzeķe”

Skolēni lasa Astridas Lindgrēnes grāmatu „Grāmata par Pepiju Garzeķi” un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 6 darba lapas.

doc ×6

Darba lapa lasītprasmei „Pie saulītes ciemos”

Skolēni izlasa slovāku tautas pasaku „Pie saulītes ciemos” un uzzīmē darba lapā jautāto.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Pīkstīte”

Skolēni lasa Jāņa Širmaņa grāmatu „Pīkstīte”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 3 darba lapas.

doc ×3

Darba lapa lasītprasmei „Sprunguļmuižā gadatirgus”

Skolēni lasa Alberta Kronenberga grāmatu „Sprunguļmuižā gadatirgus”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Tille un Suņu vīrs”

Skolēni lasa Andra Neiburga grāmatu „Stāsts par Tilli un Suņu vīru”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Vinnijs Pūks”

Skolēni lasa Alana Aleksandra Milna grāmatu „Vinnijs Pūks un viņa draugi” un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 4 darba lapas.

doc ×4

Darba lapa lasītprasmei „Zem sēnītes”

Skolēni izlasa Vladimira Kronenberga stāstu „Zem sēnītes”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Ziemas pasaka”

Skolēni lasa Margaritas Stārastes stāstu „Ziemas pasaka” un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Zīļuks”

Skolēni lasa Margaritas Stārastes stāstu „Zīļuks”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei, 4.-7.klase

Darba lapa literatūrā par Lindas Malelijas Hantas romānu “ZIVS KOKĀ”.
Sasniedzamais rezultāts:
• izprot romāna galveno domu un idejas aktualitāti;
• analizē tēlu savstarpējās attiecības un rīcības iemeslus;
• pārdomā savu attieksmi pret atšķirīgiem cilvēkiem.

Signe Lūsiņa

pdf ×2

Darba lapa literatūrā ANNA BRIGADERE "SPRĪDĪTIS", 5.klase

Sasniedzamais rezultāts: iepazīst Annas Brigaderes personību; definē lugas pazīmes un saskata tās lugā; lasa A. Brigaderes pasaku lugu; veido galvenā tēla raksturojumu un interesanto vārdu vārdnīcu, veido lugas notikumu laika līniju, vienu ligas epizodi pārvērš komiksā.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa par R.Dž.Palasio grāmatu “Brīnums”, 5.klase

Šis ir materiāls ārpusklases lasīšanai 5.klasei.
Skolēni izlasa vienu grāmatu mēnesī - visa klase vienu grāmatu. Pēc tam 2 mācību stundas kopīgi darbojamies ar izlasīto.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa par teātra izrādi, 5.-7.klase

Darba lapa par Valmieras teātra izrādi “80 dienās apkārt zemeslodei”.
Sasniedzamais rezultāts: noskatās Valmieras teātrī iestudēto Žila Verna “80 dienās apkārt zemeslodei”, izprot sižeta pavērsienus, raksturo galvenos tēlus, veido ceļojuma maršrutu kartē, raksturo četrus pieturas punktus šajā maršrutā, raksta recenziju.

pdf

Darba lapa par vispārinātājvārdu, 5.klase

Materiālu izmantoju, mācot par tēmu vispārinātājvārds plus VTL.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa teksta izpratnei, 9.klase

Teksta izpratne, pārveidošana, salīdzināšana. Darba lapu var izmantot 9. klasei, mācot par latviešu mitoloģiju.

docx

Darba lapa „Darbības vārdu locīšana”,8.klase, latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmā

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti. Kā valodā atklājas savstarpējās attiecības? SR: Aktualizē zināšanas par darbības vārda pazīmēm. Nostiprina prasmi locīt darbības vārdus. Spēj veikt secinājumus par veiksmēm un grūtībām darbā ar darbības vārdiem. Ja rodas grūtības, strādā ar vietni Tēzaurs vai Letonika.

docx

Darba lapa „Intervija ar prezidentu”,8.klase, latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmā

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti. Kā valodā atklājas savstarpējās attiecības? SR: prot uzrunāt prezidentu, spēj noformulēt intervijas mērķi un rezultātus, virza interviju uz sasniedzamo rezultātu, formulē jautājumus tādā veidā, lai iegūtā informācija spētu ieinteresēt lasītāju.

docx

Darba lapa „Jaunvārdi”, 8. klase

Tēma 8.3. Stiprums un vājums. SR: Izmanto latviešu valodas vārddarināšanas paņēmienus atbilstoši sava teksta iecerēm un savam individuālajam stilam, veidojot arī jaunvārdus. Pamato vārddarināšanas nozīmi terminoloģijas apguvē, teksta bagātināšanā un noteikta efekta radīšanā. (VL.9.3.1.5.)

docx

Darba lapa „Kā veidot un lietot darāmās kārtas lokāmo tagadnes divdabi”,8.klase, latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmā

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti. Kā valodā atklājas savstarpējās attiecības? SR: izprot, kā veidot lokāmo divdabi, nostiprina prasmi divdabja veidošanā, spēj izveidot divdabi no citām vārdšķirām.

docx

Darba lapa „Kas ir divdabis?”,8.klase, latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmā

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti. Kā valodā atklājas savstarpējās attiecības? SR: izprot, kas ir divdabis, ar divdabja palīdzību spēj raksturot saziņas dalībniekus, spēj sadzirdēt un saprast galveno, izsaka savu viedokli.

docx

Darba lapa „Nāves ēnā”, 7.klase

Darba lapa literatūrā tematam "7.2. Laiks".
R. Blaumaņa novele “Nāves ēnā”.

docx

Darba lapa „Vārdu grupēšana pēc pazīmēm”, 1.klase

Vārdu gupēšana pēc pazīmes. Darba lapa.

pdf

Darba lapa, 2.klase

Darba lapa paredzēta, lai skolēni trenētos veidot jautājuma teikumus.

pdf

Darba lapa, gatavojoties 9. klases eksāmenam latviešu valodā un literatūrā

SR: 1.Veidojot teikumus un tekstu, ievēro latviešu valodas interpunkcijas normas. (VL.9.3.1.8.) 2.Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. Ja nepieciešams, izmanto vārdu pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas valodas pilnveidei. (VL.9.3.1.4.)

docx

DARBA LAPA, SUDRABU EDŽUS „DULLAIS DAUKA”, 5.klase

Darbs ar tekstu, 6 uzdevumi.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa. Kas ir interesantas sarunas pamatā? Vai ir jāraksta dienasgrāmata? 8.klase

Mazākumtautību programma

docx

Darba lapa. Kas izraisa komunikācijā pārpratumus un to sekas? 8.klase

Mazākumtautību programma

docx

Darba lapa. Komunikācijas process, 8.klase

Mazākumtautību programma

docx

Darba lapa. Leksika Vizmas Belševicas stāstā “Bille” fragmentā “Saulcerīte”, 5., 6.klase

Lasītprasmes darba lapa.
Sasniedzamais rezultāts: atrod fragmentā vecvārdus, vārdus pārnestā nozīmē, atbild uz jautājumiem par tekstu.

pdf

Darba lapa. Par pusaudža personību. Salikts sakārtots teikums. 8.klase

Mazākumtautību programma

docx

Darba lapas "Lieldienu nedēļa", 5.-9.klase

Šo materiālu izmantojām attālināto mācību laikā, visu nedēļu latviešu valodas un literatūras stundas veltot gadskārtu svētku izzināšanai.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapas par Elzas Stērstes dzeju

Dažādas darba lapas par Elzas Stērstes daiļradi. Var izmantot, sākot no 2. klases.
Dažas darba lapas var izmantot papildus pie tēmas "Dzeja" 8.-10.klasei.


Signe Lūsiņa

pdf ×7

Darba lapas „Burtu bingo"

20 lapas ar melnbaltu bingo (katra savādāka). 33 printējami krāsaini vārdi alfabēta secībā, atkārtotai izmantošanai. Skolotāja vai kāds no klases velk no čupiņas pa ”burtam-vārdam”, pārējie meklē šo burtu savās lapās. Uzvar tas, kurš pirmais savāc visus 9 lodziņus!

pdf

Darba lapas „Mācāmies burtus”, latviešu valodas alfabēts

33 darba lapas katram latviešu alfabēta burtam
Rosina iztēli. Māca atpazīt konkrēto burtu arī vārda vidū un beigās, ne tikai kā sākumburtu. Uzmanības treniņš ar līdzīgām skaņām un vaŗdu locījumiem. Ierakstīt trūkstošos vārdus. Trenē rociņu rakstot!

pdf

Darba lapas „Sajauktie teikumi”

12 darba lapas bērniem no 7 gadu vecuma. Stāstījuma, jautājuma, izsaukuma teikumi.

pdf

Darba lapas „Ziemas stāsti”

9 darba lapas bērniem no 7 gadu vecuma. Lēnām izpēti attēlu, vēro, kas tajā attēlots, un uzraksti novēroto. Pēdējā darba lapā ir jāveido stāsts, iesaistot visus 7 attēlus. Bērni var darboties grupās vai pa vienam, prezentēt savu veikumu, pamatot savu stāstu un tā notikumus, saistībā ar attēlu.

pdf

Darbības vārda izteiksmes, 7.klase

pdf

Darbības vārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Darbs ar Rasas Bugavičutes-Pēces grāmatu „Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss”. 3.klase

Stundas uzdevumi: Veicināt prasmi prognozēt, analizēt stāstu notikumus un varoņu rīcību. Mudināt skolēnus izteikt un pamatot savu viedokli. Sekmēt skolēnu radošo darbību.

pdf ppt

Darbs ar tekstu, 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Darbs ar tekstu, 2.-3.klase

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Darbs ar tekstu, 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Daudzskaitļu darināšana, 1.-4. klase

Prezentācija kalpo kā atgādnes materiāls lietvārda daudzskaitļa formas veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot 2. deklinācijai. Mazākumtautības programma

ppt

Diagnosticējošais darbs 11. klasei

Teksta lapa, diagnosticējošais darbs, vērtēšanas lapa, darba programma.

docx ×2

Divdabis un viņa teiciens.

odp

Divdabja teiciens, 7. klase

pdf

Divdabji un divdabja teiciens.

Atkārtojuma uzdevumi.

pdf

Domraksta plāns, uzbūve. 2. klase

doc

Domraksti un jaunrades darbi sākumskolā, 1.-4.klase

pdf

Draudzības spēks, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Es svinu valodu ATV, 10.-11.klase

pdf

Folkloras žanri

Teika, pasaka, mīkla, tautasdziesma, sakāmvārds, anekdote, ticējums.
Lasi folkloras tekstu un raksti tā žanru!

docx

Fonemātiskās uztveres pilnveide. Darba lapa

Lomu spēles – kustības.
Bez vizuāla atbalsta noteikti nevar iztikt mācību vidē. Vizuālā atbalsta līdzekļi ir viena no būtiskākajām palīglīdzekļu kategorijām, kas nepieciešama bērnu mācību procesā. Attēli, piktogrammas, vienkārši zīmējumi veicina bērna izpratni par dažādiem procesiem, parādībām un norisēm.
Cilvēks zīmes vieglāk uzglabā atmiņā. Tik pat svarīgas ir kustības, atdarināšana kustībā.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres pilnveide. Darba lapa

Klausies, raksti vārdu, kurā saklausi garo patskani ā, ē ī, ū.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres, lasītprasmes pilnveide “Mārtiņi”. Darba lapa

Var strādāt individuāli vai grupā.
SR - pilnveido uzmanības noturīgumu, attīsta klausīšanās prasmes, bagātina vārdu krājumu. Prot ritmiski norunāt tautasdziesmu.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres, lasītprasmes pilnveide “Šķ”. Darba lapa

Puškis, puščis vai pušķis ?
Reizēm vecāki nepamana, ka bērns līdzskaņu kopu “ŠĶ” izrunā nepareizi. “ŠĶ” vietā saka - “ŠČ”. Ir bērni , kuri izrunā pareizi, bet saklausa nepareizi. Tad rakstos parādās kļūdas.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres, lasītprasmes pilnveide “Šķ”. Darba lapa

SR – prot strādāt ar tekstu, attīsta klausīšanās prasmes, bagātina vārdu krājumu.

Indra Reisone

docx

Frazeoloģismi, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Gatavošanās 9. klases eksāmenam. Veido teikumus, ievērojot nosacījumus! 9.-klase

pdf

Ielūgums, kalendārs, teksts. 2.-3.klase

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Ieraksti pareizo burtu!

Attēli. Vārdi, kuros jāieraksta trūkstošais burts.

pdf

Imanta Ziedoņa dzeja. 11.klase.

Mērķis: izveidot mini uzvedumu par I.Ziedoņa dzejoļa krājumā attēloto problēmu.

pdf

Imants Ziedonis. Plakāts. 9. klase

Materiāls darbam pāros, veidojot plakātu par Imantu Ziedoni. Pievienots arī satura snieguma līmeņu apraksts.

docx

Informatīvā runa, 7.klase

Latviešu valodas materiāli 7. klasei, mācot pēc programmas nodaļu 7.5. Mēs sabiedrībā. Kā top pasākums? Saziņa kontekstā • Interpretē informāciju, atšķir viedokli no fakta. • Plāno un veido monoloģisku runu, uzstājas ar to.
Publiskā runa ir svarīga jebkurā klasē,tāpēc to var izmantot skolotāji, kas strādā 7.-9. klasē. Ar cieņu, Ineta Jakovele, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs.

docx

Īpašības vārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Īpašvārdi. Salikteņi. 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Jaunais mācību gads Imanta Ziedoņa zīmē. 12. klašu skolēnu epifānijās ielūkojoties, 12.klase

pdf

Kā es mācīju kas ir pārspriedums, 5. klase

pdf

Kā interesantāk organizēt grāmatu lasīšanu.

Kā ,,Covid"-19 pandēmijas laikā vairāk laika veltīt lasīšanai un kā organizēt to interesantāk.

pdf

Kā mācīt literatūru sadarbojoties, tā, lai visiem būtu interesanti, 5.-10.klase

pdf

Kā rakstīt sludinājumu (2.klase)

pdf

Klausīšanās, teksta izpratne, rakstītprasme. 2.-3.klase

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Ko es zinu par upēm Latvijā? Integrētā mācību stunda, 3. klase

pdf

Laboratorijas darbi arī humanitārajos priekšmetos, 10.-12.klase

pdf

Lasi ar prieku un izproti lasīto! Lasīt mācīšanās Latvijas skolās dažādos laikos. 6.klase

pdf

Lasi un krāso.

Īsi stāsti, ko papildina atbilstoši attēli, kas jāizkrāso.

pdf

Lasi! Nosaki valodas funkcionālo stilu!

Darba lapa

docx

Lasi, raksti, domā! 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Lasīprasmes darba lapas

Materiālā ir vairāki neliela apjoma teksti ar dažādiem uzdevumiem.

doc ×10

Lasīprasmes darba lapas

Materiālā ir dažādas latviešu tautas pasakas un teikas, un uzdevumi par izlasīto.

doc ×6

Lasīptrasmes darba lapas

Materiālā ir rakstnieka Vitālija Bianki divi teksti un uzdevumi izlasītā izpratnei.

doc ×2

Lasīšanas grafiks. Darba lapa

Lasīšanas termometrs bērniem ar lasīšanas grūtībām vai lasīšanas traucējumu.
Motivēt lasīšanai palīdz lasīšanas termometrs.

Indra Reisone

docx

Lasītprasme un vizualizācija literatūras stundās, 10. klase

Stundas mērķis: iepazīties ar Dantes Aligjēri darba „Dievišķā komēdija” fragmentu un to vizualizēt zīmējumā (paredzētais laiks – 4 mācību stundas).

pdf

Lasītprasmes darba lapa

Materiālā ir darbs ar afišu. Darba lapas uzdevums ir apkopot datus, ko var iegūt, lasot afišu.

doc

Lasītprasmes darba lapa

Burtu šrifts. Atrodi šifrētos burtus un uzzini par rakstnieces Astridas Lindgrēnes dzīvi un darbiem.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Kādēļ Ruņģu ezers rūcis”, 2.,3. klase

Materiālā iekļauta teika „Kādēļ Ruņģu ezers rūcis”, atbilstošo apgalvojumu izvēlēšanās, jautājumi par tekstu, sakāmvārdu veidošana, vārdšķiru atpazīšana.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Mārītes ceļojums”, 2.,3. klase

Materiālā iekļauts lasīšanas teksts „Mārītes ceļojums”un jautājumi par tekstu.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Nenovīdīgie lācēni”, 2.klase

Materiālā iekļauta ungāru tautas pasaka „Nenovīdīgie lācēni”, jautājumi par tekstu, vārdu un izteicienu paplašinātā skaidrošana.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Nešķiramie draugi”, 1.klase

Materiālā iekļauts teksts un jautājumi par to.

doc

Lasītprasmes darba lapa „R.Blaumaņa „Velniņi””,3.,4.klase

Darba lapā ir jautājumi par grāmatas saturu, sakāmvārdu skaidrošana, sinonīmu un antonīmu veidošana, morālā vēstījuma saskatīšana.

doc ×2

Lasītprasmes darba lapa „Varde un vērsis”,1.klase

Darba lapā ir teksts „Varde un vērsis”, uzdevums izvēlēties atbilstošo apgalvojumu par tekstā izlasīto, teksta norakstīšana, pasakas varoņu atpazīšana, vārdu veidošana burtu jūklī.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Vārna un gulbis”, 1.klase

Materiālā ir pasaka „Vārna un gulbis”, uzdevums ar pareizā apgalvojuma izvēli, jautājuma teikumu atpazīšana, mīklu minēšana, trūkstošā burta ierakstīšana.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Zaķīša ļipa”, 2.klase

Materiālā ir teksts „Zaķīša ļipa”, uzdevums ar pareizā apgalvojuma izvēli, teikumu pasvītrošana, teikumu pabeigšana, vārdu skaidrošana.

doc

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir teksts un divi varianti ar uzdevumiem, kas jāaizpilda pēc teksta izlasīšanas.

doc ×2

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir āfrikāņu, tibetiešu un autrumu tautas pasakas ar uzdevumiem par izlasīto, lai stiprinātu apzinātu lasīprasmi.

doc ×4

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir neliels teksts no igauņu rakstnieces Silvijas Rannamā grāmatas "Kadrija", un seši uzdevumi par izlasīto.

doc

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir darba lapas ar garākiem tekstiem un lielāku uzdevumu skaitu par izlasīto.

doc ×3

Lasītprasmes mērinstruments, 4.-6. klase

pdf

Lasītprasmes pilnveide “Formas teksti”. Darba lapa

Lasīšanu var padarīt interesantu, ja tekstu ieliek kādā “formā”. No lēnas līdz ātrai lasīšanai. Acu kustības treniņš. Lasi pa rindām!Ar zīmuli var apvilkt kontūras.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide “Īso vārdu stāsti”. Darba lapa

Lasīt ar prieku sākuma posmā var tad, kad esi drošs, kad teksts ir vienkāršs. Lasītprasmes pilnveidei svarīgi ir pielāgotie teksti – īsi vārdi, vārdi atkārtojas, īsi teikumi, pietiekami lieli burti, ātri uztverams un saprotams teksts, radošs darba turpinājums.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide “Latvija”. Darba lapa

Atsevišķi uzdevumi lasītprasmes, fonemātiskās uztveres, rakstīt prasmes pilnveidei, atmiņas treniņam.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide “Vārdu-teikumu tabulas”. Darba lapa

Uzdevums - vingrinājums lasītprasmes pilnveidei, vingrinājums acīm, uzmanības fokusēšana.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Gliemezīša diena”. Darba lapa

Darba plānošana labi noder arī bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, bērniem ar UDS. Nodarbības plānu var sadalīt vairākām dienām. Padarītais darbs (plāna punkts) noteikti jāatzīmē vai jāiekrāso.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Īso vārdu stāsti”. Darba lapa

Lasīt ar prieku sākuma posmā var tad, kad esi drošs, ka teksts ir vienkāršs. Lasītprasmes pilnveidei svarīgi ir pielāgotie teksti – īsi vārdi, vārdi atkārtojas, īsi teikumi, pietiekami lieli burti, ātri uztverams un saprotams teksts.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Jocīgie lasītāji”. Darba lapa

Kā pārvarēt bailes no lasīšanas balsī?
Kā motivēt lasīt, ja ir grūti?
Te palīdzēs lomu spēles.
Bērns tiek iepazīstināts ar visiem jocīgajiem lasītājiem un lasīšanas manierēm.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Mazā grāmatiņa par zaķi”. Darba lapa

Nodarbība lasītprasmes pilnveidei, acu vingrināšanai, uzmanības fokusēšanai. Vajadzēs šķēres, zīmuļus, materiālu grāmatas stiprināšanai.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide, lielo un mazo drukāto burtu atpazīšana „Burtu slidotava”. Darba lapa

Katru nodarbību var pārvērst par rotaļu. Lai bērns piedalās spēlē, kuru pieaugušie sauc par “Lasīšanu.” Mēs to nosauksim “Pastaiga ziemā!” Iespēja piedāvāt bērniem vienu vai otru tekstu, atbilstošu lasītprasmes līmenim.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un asociatīvās domāšanas pilnveide „Aprīlis”. Darba lapa

Darbs paredzēts klātienes, arī attālinātās mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvadīta mācīšanās, izpildu, kā sapratu. Konkrētā DL ir attālinātam darbam. Klātienei noder mutisks skaidrojums, kur rezultāts atbilstošs darbam klasē.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un radošās domāšanas pilnveide “Domu spēle”. Darba lapa

Darbs paredzēts klātienes, arī attālinātās mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvadīta mācīšanās, izpildu, kā sapratu. Konkrētā DL ir attālinātam darbam. Krāsas DL skaidrojumam izmantoju, lai skolēni pievērstu uzmanību detaļām.Klātienei noder mutisks skaidrojums, kur rezultāts atbilstošs darbam klasē.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un radošās domāšanas pilnveide “Jocīgā ola”. Darba lapa

Darbs paredzēts klātienes, arī attālinātās mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvadīta mācīšanās, izpildu, kā sapratu. Konkrētā DL ir attālinātam darbam. Krāsas DL skaidrojumam izmantoju, lai skolēni pievērstu uzmanību detaļām.Klātienei noder mutisks skaidrojums, kur rezultāts atbilstošs darbam klasē.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un stāstītprasmes pilnveide. Darba lapa

SR– attīsta fonemātisko dzirdi, bagātina vārdu krājumu, prot strādāt ar atslēgas vārdiem. Prot sadomāt teikumu.

Indra Reisone

docx

Latviešu dzejnieku lirika dziesmās, 6. klase

Materiāls satur prezentāciju un 1 skolēna veicamo uzdevumu kritēriju lapu, kas nepieciešama noslēguma prezentācijas veidošanai, kā arī 1 pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma lapu atgriezeniskās saites iegūšanai. Temata apguves ilgums: 3 mācību stundas (1 literatūra, 1 mūzika, 1 mūzika+literatūra).

pdf ×3 docx

Latviešu mitoloģiskās būtnes. Literatūra, 9.klase

pdf

Latviešu valoda 1.klasei.

docx

Latviešu valoda 4.klasei.

pdf

Latviešu valoda un literatūra. Uzdevumi aktualizējot starptautisko ūdens dienu, 5.-klase

pdf

Latviešu valoda. Tēma - Skaitļa vārds. Tiek veidots Skaitļu žurnāls, 6. klase

pdf

Latviešu valodas dialekti, 9. klase

Teorētiskā informācija par dialektu atšķirībām. Darbs ar tekstu. Ouizizz tests.

docx

Latviešu valodas stunda mežā, 4. klase.

pdf

Latviešu valodas stunda. Alfabēts un tā praktiskā pielietošana, 5.klase

pdf

Latviešu valodas stunda. Diskusiju kultūra plašsaziņas līdzekļos, 10. klase

Mērķis: iepazīstināt skolēnus ar sabiedrībai aktuālām diskusijām medijos, īpaši televīzijā, rosinot sko- lēnus formulēt savu viedokli par latviešu valodas situāciju valstī.

pdf

Latviešu valodas stundu plāni, 6. klase

6. klases latviešu valodas stundas plāns par tematu „Teikuma locekļi. Apstāklis”

pdf

Latviešu valodas uzdevumi bērniem ar grūtībām mācībās. 5. un 6.klase.

pdf

Latviskā kultūrvide. Latviešu dievības ornamentos un tautasdziesmās.

pdf

Lietvārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Literārā pasaka "Alnis un Tulpe"

Lasi Signes Lūsiņas sarakstīto pasaku “Alnis un Tulpe” un atbildi uz jautājumiem!

pdf

Literārā pasaka "Tējas namiņa gariņš atrod draugu".

Lasi Signes Lūsiņas sarakstīto pasaku “Tējas namiņa gariņš atrod draugu” un
atbildi uz jautājumiem!

pdf

Literārās pasakas sacerēšana, tās papildināšana ar muzikālo noformējumu un prezentēšana, 6.klase

Prezentācija “Literārās pasakas sacerēšana, tās papildināšana ar muzikālo noformējumu un prezentēšana” ir veidota, integrējot mūzikas un literatūras stundu tematus: mūzikā - “6.5. Kinomūzika. Kāda nozīme mūzikai, skaņām filmu veidošanā?” un literatūrā – “6.2. Kā literārajās pasakās, raksturojot laiku, telpu un tēlus, saskaras fantāzija un realitāte?”

pdf ×6

Literatūras stunda ar medijpratības uzdevumu izmantošanu, 7. klase

pdf

Mārtiņdiena, 2. klase.

pdf

Mīklas, īpašības vārdi, skaitļa vārdi. 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Miniatūra. Literatūra, 7.klase

Sasniedzamais rezultāts: salīdzinot un analizējot dažādu autoru darbus, apgūst
miniatūras žanra pazīmes; saskata autora individuālo izteiksmi. Saskata tēlainās izteiksmes līdzekļus un izprot to lietojuma nozīmi satura atklāsmē.

pdf

Mūzika. Opera, 7.klase

pdf

Neformāla vēstule, 7. klase

Sasniedzamais rezultāts: 1) atkārtot vēstules rakstīšanas noteikumus; 2) noskaidrot, kas raksturīgs neformālai un formālai vēstulei; 3) rakstīt neformālu vēstuli.

pdf

Noslēguma darbs. Latviešu valoda I pusgads, 1. klase

Pārbaudes darbā iekļauti klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas uzdevumi, kā arī sasniedzamo rezultātu apraksts.

doc

Opera, 4., 8.klase

4.6 temats “Opera”.
Prezentācijā ir padziļināts ieskats par operu. Integrēti mūzika, literatūra, vizuālā māksla, teātra māksla.
Apskatīts, no kā sastāv, veidojas opera. Kādu profesiju cilvēki strādā operā. Latviešu operas vēsture. Latviešu operas solisti, pasaules operas solisti. Īsumā apskatīta J. Lūsēna “Putnu opera” un V.A. Mocarta “Burvju flauta”. Viss papildināts ar muzikālajiem video piemēriem.
Prezentācija noder arī apgūstot 8.2 tematu.

Rita Vēverbrante

pdf

Pārbaudes darbs "Vārdi manā ģimenē", 5.klase

Pārbaudes darbs latviešu valodas priekšmetā tematam "5.3.Vārdi manā ģimenē". Pievienotas tabulas skolēnu pašvērtējumam, kā arī skolotāja kritēriji darba vērtēšanai.

docx

Pārbaudes darbs latviešu valodā I semestra noslēgumā, 2. klase

Pārbaudes darbā ir norādīts, kura prasme (SR) katrā uzdevumā jāpārbauda. Vērtējums STAP. SR liecībām, atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem Vērtējumu izlikšana 1.–3. klasē. Pievienota uzskatāma SLA (snieguma līmeņu apraksta) tabula, katrai prasmei atsevišķi.
Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs

docx

Pārbaudes darbs literatūrā “Rudens – ziemas gadskārtu tradīcijas. Ziemas gadskārta – Ziemassvētki”. 7.klase

Pārbaudes darbs un tā metodiskais komentārs veidots, ievērojot izglītības platformā Skola 2030 piedāvāto mācību satura tematisko plānojumu, lai nodrošinātu kompetenču pieeju mācību saturā.
Pārbaudes darbu iespējams izmantot 7.klasē, noslēdzot temata “Tradīcijas” sadaļu “Rudens un ziemas gadskārtu tradīcijas latviešu folklorā un literārajos darbos”.

docx ×2

Pārbaudes darbs par nelokāmajām vārdu šķirām un atkārtojums, 10. klase

Pārbaudes darbā ir veicami pieci uzdevumi.

docx

Pārbaudes darbs par vietniekvārdu un apstākļa vārdu, 10. klase

Darbs ar tekstu. Uzdevumi uz vienas A4 lapas. Vērtēšanai ar procentiem.

docx

Pārbaudes darbs “Lietvārds” 3. klase

Darba lapa paredzēta 2. deklinācijas daudzskaitļa formas izpratnes nostiprināšanā, īstenojot mazākumtautības programmu.

docx

Pārbaudes darbs „Burti”, 1.klase

SR: Atpazīst un nosauc latviešu alfabēta burtus. Rakstot pareizi savieno burtus. SR: Vārdā atšķir un nosauc līdzskaņus, patskaņus un divskaņus. SR: Raksta vienkāršus teikumus. Personvārdus raksta ar lielo sākumburtu, teikumu sāk ar lielo burtu, lieto beigu pieturzīmes. Pievienota arī kritēriju lapa.

pdf

Pārbaudes darbs „Ko zinu par darbības vārdu”, 8.klase

Ieskaite veidota no pieciem uzdevumiem.

docx

Pārbaudes darbs „Vietniekvārds, apstākļa vārds, darbības vārds”, 10. klase

Darbs ar tekstu.

docx

Pārbaudes darbs „Visas vārdu šķiras”, 10. klase

Pārbaudes darbam ir pieejami divi varianti, katrā veicami seši uzdevumi.

docx

Pārbaudes darbs, 2.-3.klase

Signe Kušnire

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

Uzdod jautājumus, lai iegūtu, informāciju. Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par dzirdēto paplašinātos/ izvērstos teikumos.

pdf

Pārliecināšanas runa, 7.klase

Latviešu valodas materiāli 7. klasei, mācot pēc programmas nodaļu 7.5. Mēs sabiedrībā. Kā top pasākums? Saziņa kontekstā • Interpretē informāciju, atšķir viedokli no fakta. • Plāno un veido monoloģisku runu, uzstājas ar to.
Publiskā runa ir svarīga jebkurā klasē,tāpēc to var izmantot skolotāji, kas strādā 7.-9. klasē.
Ineta Jakovele, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs.

docx

Pašvērtējuma grāmatiņa, 1.- 2.klase

Materiālā iekļauti ieteikumi pedagogam, kā izmantot materiālu, skolēna pašvērtējuma grāmatiņa (16 lapas), motivāciju nozīmīšu paraugi.

docx pdf ×2

Patskaņu diferencēšana vārda sākumā un vidū.

pdf

Pavadoņi apkārt Zemei.

pdf

Pirmseksāmena darbs latviešu valodā 11. klasei

Pirmseksāmena darbs 1. daļai, kas veidota pēc eksāmena darba parauga. 8 uzdevumi. Komplektā arī teksta lapa (intervija ar valodnieku un profesoru Andreju Veisbergu) un labotāja lapa.

docx ×2

Praktisks saliktu teikumu izmantojums dažādu tekstu rakstīšanā, 7.-8. klase

Stundas mērķis. Praktisks saliktu teikumu izmantojums dažādu tekstu rakstīšanā. (5 min.).

pdf

Prezentācija ar uzdevumiem „Mājas”, 7.klase

Temats "7.1. Mājas".
Kā literāros darbos tiek parādīta mājas un tur sastapto cilvēku nozīme personības veidošanā?

Maltas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Skaidrīte Babre

pptx

Prezentācija par sajūtu gleznām, 4.-6.klase

pdf

Prezentācija par tēlainās izteiksmes līdzekļiem, 4.-6. klase

pdf

Prezentācija “Arhetipi eposā «Lāčplēsis»” 10.-12. klase

Prezentācija sastāv no 13 slaidiem un praktiski veicamajiem uzdevumiem. 7.-9. slaidā skolotājiem ir doti arhetipu piemēri un to skaidrojoši citāti. Veicamie uzdevumi, grupu darbi un pāru darbs.
Mazākumtautību programma

pptx

Prezentācija “Caur krāsu logu”, 5.-12.klase

Prezentācijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar zinātnisko literatūru un krāsu nosaukumiem latviešu valodā, tā var kalpot skolēnu vārdu krājuma paplašināšanai vai dažādu projektu ietvaros.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx

Prezentācija “Darbības vārds nākotnē + lietvārds pareizā locījumā” 2. klase

Piecos slaidos ir “slēptās bildītes”. Skolēnam, kurš atpazinis un nosaucis lietvārdu pirmais, dod iespēju pateikt savu piemēru– Rīt es+ darbības vārds+lietvārds pareizajā locījumā. Materiāls paredzēts mazākumtautības programmas īstenošanā.

pptx

Prezentācija “Izskaņa –šana”, 4. klase

Prezentācija sastāv no 7 slaidiem, tās mērķis ir nostiprināt skolēnu izpratni par lietvārdiem ar izskaņu -šana. Prezentācija paredz divus patstāvīgi veicamos uzdevumus.

pptx

Prezentācija “Ko es redzu (Halovīns)”, 1.-4.klase

Prezentācija ar 35 slaidiem kalpo kā tematiskā spēle, var izmantot vārdu krājumu paplašināšanai mazākumtautības programmā.

pptx

Prezentācija “Pavasaris” 2. klase

Prezentācijā ir 10 slaidi, tajā skaitā divi uzdevumu slaidi. Prezentācija kalpo kā ievadstunda, saskaņojot skaitļa vārdu un lietvārdu skaitlī un dzimtē. Mazākumtautību programma

pptx

Prezentācija “Prievārdi” 2. klase

Spēle/prezentācija paredzēta prievārdu un ģenitīva lietojuma apguves procesā, īstenojot mazākumtautības programmu. Izmanto temata apguves pirmajā mācību stundā.

ppt

Prezentācija “Salikts sakārtots teikums”, 6. klase

Prezentācija ietver sevī teorētisko informāciju un dažādus uzdevumus, lai nostiprinātu izpratni par salikta sakārtota teikuma pazīmēm un lietojumu.

ppt

Prezentācija “Svešvārds”, 8. klase

Prezentācija sastāv no 34 slaidiem, tās mērķis ir nostiprināt skolēnu izpratni par svešvārdiem un slengiem, diskutēt un paust savu viedokli.

pptx

Prezentācija “Tiešā runa”, 6. klase

Prezentācijas mērķis ir nostiprināt skolēnu izpratni par tiešo runu un tiešās runas pieturzīmju lietojumu. Prezentācija sastāv no teorētiskās un patstāvīgi veicamo uzdevumu daļas.

pptx

Prezentācija „Dubultotie līdzskaņi”, 2.klase

Dubultoto līdzskaņu apgūšanai izvēlēta kaķu tēma „Kaķu skola”. SR- Skolēni prot rakstīt vārdus ar dubultotajiem līdzskaņiem.

ppt doc

Prezentācija „Rūdolfs Blaumanis” 3. klase

Prezentācijas 1.daļā skolēni klausās informāciju par rakstnieku, dalās pieredzē par lasīto, dzirdēto. Tad seko apgalvojumu spēle, ja skolēns pasaka pareizu atbildi, tā parādās zaļa, ja nē - sarkana. Veic uzdevumu: raksta e-pastu kādam no R. Blaumaņa muzejā esošajiem priekšmetiem, ievērojot rakstītāja kultūru.

pptx

Prezentācija „Vai dzīvniekiem ir valoda”ar uzdevumiem. 4.klase

docx pptx

Prezentācijas “Dzīvnieki”, 1.-4. klase

Materiāls sastāv no divām prezentācijām, to mērķis ir paplašināt vārdu krājumu, veidot izpratni par gaļēdājiem, visēdājiem un zālēdājiem.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx ×2

Projekts “Turaidas roze”, 8. klase

Projekta mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar latviešu rakstnieku Raini un viņa lugu “Mīla stiprāka par nāvi”. Salīdzināt lugas, leģendas un operas interpretācijas atšķirības.
Latviešu valoda, angļu valoda, mūzika.

docx ×2

Projekts „Svece” literatūrā, 6. klase

Mērķis: veidot skolēniem projekta darba iemaņas.

pdf

Radniecīgie vārdi, vārdu darināšana. 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Radoši pētniecisko darbu rakstīšanas rokasgrāmata, 2.klase

pdf

Radošs darbs dzejas pasaulē. Latviešu valodas un literarūras stundas, 5.–9. klase

Šajā procesā skolēni iepazina mākslinieciskās formas savdabību, dzejoļu autoru emocionālos pārdzīvojumus, jaunrades procesa norisi un bija iespēja aktualizēt estētisko vērtību nozīmi, pievēršot uzmanību dažādiem mākslinieciskās jaunrades veidiem – literārajai, muzikālajai, lietišķās mākslas jaunradei.

pdf

Radošs izziņas process latviešu valodas stundās, 6.-klase

Stundas mērķis. Nostiprināt zināšanas par lietvārdu deklinācijām, prast tās pareizi lietot.

pdf

Rakstīt radoši, 10.-12.klase

Piedāvāju ieskatu savā šī brīža skolotājas pieredzē, kā soli pa solim mudināt skolēnus rakstīt radoši, strādājot ar jauniešiem no 10. līdz 12.klasei. Uzdevumu piemēri.

docx

Resursu pasakas. 1.-6.klase

Resursu pasakas bērniem labāk palīdz izprast sevi un kļūst par tiltu ceļā uz labāka ,,es” veidošanu, tās palīdz dzīvē atrast savu ceļu.

pdf

Sagatavošanās process patstāvīgai lasīšanai “Mācos lasīt”. Darba lapa

Sagatavošanās process patstāvīgai lasīšanai. Rotaļu elementi, spēle ar vārdiem. Radoši var darboties. Piemēram: Ar šķērēm sagriež 1. tekstu, salīdzina ar otro un sakārto pareizā secībā. Netiešā lasīšana.

Indra Reisone

docx

Salīdzinājumi, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Sinonīmi, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Sinonīmi. Mācību vielas atkārtojums un nostiprināšana, 4.-klase

pdf

Skaidrojošs materiāls “Daiļrades tips, virziens, stils” 9. -12.klase

Word dokuments kalpo kā uzskates materiāls skolotājiem, gan kā izdales materiāls skolēniem, strādājot ar dažādiem daiļdarbiem.
Izmantoju sarptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

docx

Skaitļa vārds, 7. klase

pdf

Skaitļu pasaule ir aizraujoša, 6.klase

Stundas mērķis – veidot izpratni par skaitļa vārdu.

pdf

Skolēnu lasītprasmes veicināšana pamatskolā, 1.-4.klase

pdf

Spēle latviešu valodas stundās, 5.-9.klase

Mērķis: aktivizēt skolēnu valodā temata Lietvārds jēdzienus, sekmēt skolēnu runas prasmi, izvēloties sazi- ņas situācijai atbilstošu leksiku.


pdf

Spēle – konkurss. Spēlē visi. Gudrinieks latviešu valodā un literatūrā. 5., 6.klase

pdf

Spēle “Vārdu meklēšana „Ziemassvētki”” 1. klase

Darba lapa paredzēta jaunapgūto vārdu nostiprināšanai skolās, kurās īsteno mazākumtautības programmu.
Atrod informāciju vārdu juceklī.

docx

Staciju darbs tēmai „Divdabju grupas”, 7.klase

SR: Nosaka divdabjus, raksturo divdabja formas, to nozīmi tekstā, novērtē to lietojumu; veido divdabjusun izmanto tos atbilstoši nolūkam.

docx

Šūpuļdziesmas, 4.klase

4. 1 temats “Šūpuļdziesmas. Muzicēšana ģimenē”. Integrēti mūzika, vizuālā māksla, teātra māksla, literatūra
Prezentācija – ieinteresēšana, kopīga SR izvirzīšana, saruna par tēmu.
Darba lapa – soļi grupu darbam – kopīgi darbojoties, pēc dotajām frāzēm atpazīt latviešu tautas dziesmu, pabeigt melodijas tukšās vietas, atcerēties 1. panta vārdus, sacerēt savus vārdus turpmākajiem pantiem. Izveidot kopīgu zīmējumu. Savu sniegumu nodemonstrēt (kā priekšnesumu) klasei. Darbs paredzēts 2 mācību stundām.
Rita Vēverbrante

pdf ppt

Svētku runa, 7.klase

Latviešu valodas materiāli 7. klasei, mācot pēc programmas nodaļu 7.5. Mēs sabiedrībā. Kā top pasākums? Saziņa kontekstā • Interpretē informāciju, atšķir viedokli no fakta. • Plāno un veido monoloģisku runu, uzstājas ar to.
Publiskā runa ir svarīga jebkurā klasē,tāpēc to var izmantot skolotāji, kas strādā 7.-9. klasē.
Ineta Jakovele, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs.

docx ×2 mp3

Tas ir moderni – mīlēt grāmatas. Kā ieinteresēt bērnus lasīt? 4.-klase

pdf

Teikas par Latviju.

Sasniedzamie rezultāti: 1. Lasa teikas, saskata to pazīmes; 2. Grupē teikas pēc satura.

pdf

Teikuma gramatiskās pazīmes ar klausīšanās uzdevumu, 5.klase

Darba lapa 5. klasei.

pdf

Teikums, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Tekstpratības uzdevumi „Latviešu valoda I”, (Vidusskola)

Var izmantot arī klases stundās. Tēma – Pilsoniskā audzināšana.

pdf

Teksts saziņā, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Tematiskie uzdevumi „Valentīndiena”, 2.klase

Krājumā ir uzdevumi matemātikā un latviešu valodā Valentīndienas tematikā.

pdf

Tikumu medības latviešu sakāmvārdos un parunās. 6.klase.

Mērķis: izveidot savu sakāmvārdu un parunu krājumu ar nosaukumu „Tikumu medības latviešu sakāmvārdos un parunās”.

pdf

Uzraksti par attēlu.

Darba lapa.

pdf

Uzruna, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Uzruna. Uzrunas grupa. Tiešā runa.

Darba lapa. Liec pieturzīmes, lai atdalītu uzrunu vai uzrunas grupu! Pasvītro to!

pdf

Valoda un sazināšanās, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārda nedēļa skolā, 2.-4klase, 5.-9.klase

pdf

Vārda nozīme. Sinonīmi.Antonīmi, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārdi manā ģimenē, 5. klase

Sasniedzamais rezulāts: 1. Pēta, no kā sastāv vārds un kā darina jaunus vārdus. 2. Raksta stāstu par notikumu ģimenē.Darbs 3x2 stundām. Otrā "blokstunda" ir savienota kopā ar literatūru.

pdf

Vārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārds. Teikums, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārdšķiras, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vārdšķiras. Lieldienas. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vārdu nozīme, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vērtīborientējoša Rūdolfa Blaumaņa personības iepazīšana, 10. klase

Stundas mērķi: Palīdzēt skolēniem padziļināt priekšstatu par R. Blaumaņa personību, iepazīstot rakstnieka dzīves vērtības. Palīdzēt skolēniem apzināties savas un sabiedrībā pastāvošās vērtības.

pdf

Vēstule, iesniegums, ielūgums, apsveikums, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu.

pdf

Vietniekvārds, apstākļa vārds, darbības vārds. Kontroldarbs, 11.klase.

docx

Viktorīna „Ciemos pie pasakas”, 3.,4.klase

Darbā ir jautājumi par Margaritas Stārastes, Annas Sakses, Imanta Ziedoņa, Hansa Kristiana Andersena pasakām.

ppsx

Ziemassvētku pasaku rulete.

Spēle.

pdf

Zilbes. Darba lapa.

Nosaki zilbju skaitu vārdā! Sadali vārdus pārnešanai jaunā rindā!

pdf

Zvaigžņu koordinātas. 9.-10.klase

Projektam ir nepieciešamas divas mācību stundas, kurās iespējams integrēt fiziku, matemātiku, ģeogrāfiju, literatūru un vizuālo mākslu.

pdf

“Ceļojums apkārt zemeslodei”. Sadarbības stunda literatūrā, ģeogrāfijā, sociālajās zinībās, 7. klase

Tika izmantoti romāna dažādu laiku izdevumi, to ilustrācijas, kinofilmu un animācijas filmu fragmenti, romānā minēto valstu, pilsētu apraksti, iedzīvotāju, kultūras, tradīciju raksturojumi, ģeogrāfijas kartes, globuss.

pdf

“Es reportieris” 3. klase

Darba lapu var izmantot dažādu projektu un mērķu sasniegšanai. Tā izmantota mazākumtautības programmas īstenošanā, veicinot izpratni par skaitļa vārda lietojumu iepirkšanās procesā. (Cik, kas maksā?). Skolēns prezentē savu žurnālu, praktizējot runas prasmes latviešu valodā.

docx

“J. Poruks „Kauja pie Knipskas” 5. klase

Materiālā ietilpst stundas plāns, darba lapas un problēmuzdevumu krājums. Pilnveido skolēnu prasmi meklēt informāciju tekstā, pamatot savu izvēli, rosināt skolēnus atklāt savas pārdomas un attieksmi pret galvenajiem varoņiem.

doc docx

“Literārā pasaka un K. Skalbes pasakas” 5. klase

Darba lapās ir 7 uzdevumi, kuru mērķis ir pilnveidot priekštatu 5. klases skolēniem par K. Skalbes personību un pasakā par vērdiņu paustajām vērtības.

docx

“Mājas, ēkas, istabas, mēbeles un stāvi” 2. klase

Materiāls sastāv no prezentācijas un darba lapas, darbs paredzēts vairāku stundu ietvaros. Pievienots prezentācijas izmantošanas apraksts. Mazākumtautību programma

pptx docx ×2

“Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi” 7., 8. klase

Prezentācijas 1.daļa sastāv no skaidrojumiem un piemēriem, paškontroles jautājumiem, 2.daļa no dažādu noskaņu veidojošām bildēm uz kuru pamatu skolēni veido paši savus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, pieraksta to darba lapā.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx docx

“Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi” 7., 8. klase

Prezentācijas 1.daļa sastāv no skaidrojumiem un piemēriem, paškontroles jautājumiem, 2.daļa no dažādu noskaņu veidojošām bildēm, uz kuru pamatu skolēni veido paši savus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, pieraksta to darba lapā.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx docx

“Pavadoņi apkārt Zemei”, 10. klase

Stundas mērķis: uzzināt par pavadoņiem, to izmantošanas iespējām un ar tiem saistītām problēmām

pdf

“Romeo un Džuljeta” uzdevumu krājums, 10. klase

Uzdevumu krājums sastāv no 6 prezentācijām un 4 darba lapām. Pievienots arī materiāla pietošanas apraksts.

docx ×3 pptx ×6 doc

„Kinomūzika”, 6.klase

Prezentācija “Kinomūzika”. Darbs paredzēts 2 mācību stundām.
Prezentācija noder apgūstot tematu “6.5. Kinomūzika. Kāda nozīme mūzikai, skaņām filmu veidošanā. SR: Skolēns izprot kā mūzika ietekmē filmas darbību un noskaņu. Kā arī nosaka un analizē mūzikas izteiksmes līdzekļus dotajos kino fragmentos.

pdf docx ×2