18. novembris. Latviešu valodas mācību materiāli.

pdf

Aktivitāte “Dzimšanas datuma spirāle”, apgūstot simetriju. Kā matemātikas mācību stundas padarīt interesantas?, 5.-9. klase

Šajā stundā skolēniem piedāvāju iespēju ne tikai uzzināt jauno, nostiprināt zināšanas par simetrija vei- diem, bet, pastrādājot grupās, papētīt.

pdf

Atraktīva veselības mācības alternatīva – datorspēle "Veselībnieks", 2.-5. klase

pdf

Ceplis – jaunā latvieša biznesmeņa prototips Latvijā, 11.klase

pdf

Cienošas komunikācijas – lūgumu rokasgrāmatas veidošana. 5.klase

pdf

Darba lapa "Digitālā vizītkarte", 7.klase

7.4. Sociālie tīkli un tīklošanās. Kāpēc darbības vārdam ir darāmā un ciešamā kārta? Digitālā vizītkarte
Sasniedzamais rezultāts:
• Izvērtē populāru cilvēku digitālās vizītkartes – sociālo tīklu profilus.
• Raksta viedokli par sociālo tīklu lietotāju profiliem.

pdf

Darba lapa "Sludinājumi"

Raksti sludinājumus! Atceries, ka sludinājumā ir jānorāda izsmeļoša informācija, taču ir jāizvairās no liekvārdības.

docx

Darba lapa „Emocijas”, 1.klase

Emocijas. Darba lapa.

pdf

Darba lapa „Rīcības sekas”, 1.klase

SR: 1.2. Izvērtē savu uzvedību, skaidro, kādas sekas sev un apkārtējiem var radīt konkrētā rīcība.

pdf

Darba lapa „Vēlmes un vajadzības”, 1.klase

SR: Pauž uzskatus par savām vēlmēm un vajadzībām.

pdf

Darba lapas "Latvija".

docx ×2

Es esmu ceļu satiksmes dalībnieks – velosipēdists, 2.klase

pdf

Gads, gadalaiki, mēneši, dienas.

Griez, krāso un līmē.

pdf

Integrētā sociālo zinību un mūzikas stunda. Unesco: Latvijas dārgumi: mūsu nacionālais dārgums un lepnums – dziesmu svētki, 2.–4. klase.

pdf

Kā interesanti un aizraujoši mācīt par finansēm skolā, 1.-6.klase

pdf

Kā rakstīt sludinājumu (2.klase)

pdf

Kā saistoši un interaktīvi par naudas lietām mācīt sākumskolā, 1.-4.klase

pdf

Kā saliedēt klasi? Cepam kopā piparkūkas! 1.klase

pdf

Klases stunda „Atbildība un pienākums”, 5. klase

Stundas mērķis: Akcentēt atbildību kā vienu no indivīda pienākumiem, kā arī skaidrot vienas rīcības dažādas sekas, to ietekmi uz citiem cilvēkiem, attiecībām un vidi kopumā.

pdf

Klases stunda „Pašvadīta mācīšanās”, 11. klase

pdf

Klases stunda "Pusaudzis un nauda".

Stundas mērķis: rosināt skolēnus domāt par naudu kā vērtību, kas jānopelna un saprātīgi jātērē.

pdf

Klases stunda Mana atbildība, 6.klase

Mērķis rosināt skolēnus domāt un izvērtēt savu atbildību un mācīt prasmi izvērtēt savu rīcību.

pdf

Klases stunda. Mobings manā klasē.

pdf

Klases stunda. Valsts svētki. 3.klase.

pdf

Latvija 1.

pptx

Latvija. Neoficiālie simboli.

pdf

Latvija. Svarīgākā informācija. Tests.

docx

Latvijai svētki. Dziesmas, dzejoļi, runas rotaļas.

docx

Latvijas nacionālie simboli. Apraksti. Darba lapas, uzdevumi.

pdf

Latviskā kultūrvide. Latviešu dievības ornamentos un tautasdziesmās.

pdf

Literatūras stunda ar medijpratības uzdevumu izmantošanu, 7. klase

pdf

Mārtiņa zīme. Vēro, skaiti un pārzīmē rakstu rūtiņās!

pdf

Meitenes un puiši – kā vienam otru saprast? 8.-9. klase

Stundu mērķis: klases kolektīva saliedēšana, savstarpējās saprašanās veicināšana, iepazīstot pretējā dzimuma uzvedības un mācīšanās atšķirības.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

SR: Nosauc sava novada/pilsētas simbolus, nozīmīgākos kultūrvēstures objektus, cilvēkus. Stāsta par savu dzimto vietu.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

Stāsta par dažādiem nodarbošanās veidiem un vaļaspriekiem, lai apzinātos savas prasmes un intereses. Izvirza īstermiņa mācību mērķi, plāno tā sasniegšanas soļus un uzrauga tos.

docx

Pārbaudes darbs, 2.klase

Vēlmes un vajadzības. Naudas loma ikdienā.

pdf

Pašvērtējuma grāmatiņa, 1.- 2.klase

Materiālā iekļauti ieteikumi pedagogam, kā izmantot materiālu, skolēna pašvērtējuma grāmatiņa (16 lapas), motivāciju nozīmīšu paraugi.

docx pdf ×2

Pilsoniskuma un patriotisma temas aktualizešana sabiedrisko zinibu macibu priekšmetos, 7.-9.klase

pdf

Prezentācija „Drošs internets”

Izglītojošs materiāls, kurā ir aprakstīti 10 droša interneta lietošanas noteikumi.

pps

Radoši pētniecisko darbu rakstīšanas rokasgrāmata, 2.klase

pdf

Sadarbības un digitālo prasmju attīstīšana sociālo zinību stundā "Nauda, tās veidi un funkcijas", 9.klase

pdf

Skolas noteikumi.

docx

Skolēnu personības izpēte. 7.-8.klase

pdf

Sociālo zinību stunda sākumskolā. Mani pienākumi un tiesības, 1.-4.klase

pdf

Spēle emocionālās vardarbības mazināšanai, 1.-4. klase

pdf

Starptautiskā Labestības stunda Jēkabpils vakara vidusskolā, 10.-12. klase

Stundas mērķis: pilnveidot jauniešus labestības un patriotisma garā.

pdf

Temata plānojums "Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā?", 1.klase

Gunita Žabre

docx

Uzņēmējdarbības lomu spēles. Mācību stunda – spēle Iekārtošanās darbā, 10.-12.klase

Mērķis: Iemācīties izmantot prasmes un īpašības, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi iekārtotos darbā izvēlētajā profesijā

pdf

“Ceļojums apkārt zemeslodei”. Sadarbības stunda literatūrā, ģeogrāfijā, sociālajās zinībās, 7. klase

Tika izmantoti romāna dažādu laiku izdevumi, to ilustrācijas, kinofilmu un animācijas filmu fragmenti, romānā minēto valstu, pilsētu apraksti, iedzīvotāju, kultūras, tradīciju raksturojumi, ģeogrāfijas kartes, globuss.

pdf