Bērnu talantu attīstīšana, izmantojot improvizācijas spēles, 3.-klase

pdf

Drāmas nodarbība "Krokodils"

Runa + audio fails.

odt

Dramaturģijas mācīšana, 5. klasē

Pirmās dramaturģijas stundas mērķis ir ļaut bērniem pašiem izzināt, kas ir dramaturģijas un teātra svarīgākie elementi.

pdf

Imanta Ziedoņa dzeja. 11.klase.

Mērķis: izveidot mini uzvedumu par I.Ziedoņa dzejoļa krājumā attēloto problēmu.

pdf

Improvizācija, 7. klase

Projekts «Emocijas» ļoti labi noder attālināto mācību laikā, bet var arī izmantot klātienes nodarbību laikā.

docx

Opera, 4., 8.klase

4.6 temats “Opera”.
Prezentācijā ir padziļināts ieskats par operu. Integrēti mūzika, literatūra, vizuālā māksla, teātra māksla.
Apskatīts, no kā sastāv, veidojas opera. Kādu profesiju cilvēki strādā operā. Latviešu operas vēsture. Latviešu operas solisti, pasaules operas solisti. Īsumā apskatīta J. Lūsēna “Putnu opera” un V.A. Mocarta “Burvju flauta”. Viss papildināts ar muzikālajiem video piemēriem.
Prezentācija noder arī apgūstot 8.2 tematu.

Rita Vēverbrante

pdf

Pasaka. Ko zvēri cilvēkiem iemācīja, 5.-9.klase

Pasaku var izmantot kā palīglīdzekli audzināšanas darbā par vides sakopšanu un saudzēšanu vai iestu- dēt kopā ar dzejoli Trīs draugi konteineri vecāku dienām.

pdf

Šūpuļdziesmas, 4.klase

4. 1 temats “Šūpuļdziesmas. Muzicēšana ģimenē”. Integrēti mūzika, vizuālā māksla, teātra māksla, literatūra
Prezentācija – ieinteresēšana, kopīga SR izvirzīšana, saruna par tēmu.
Darba lapa – soļi grupu darbam – kopīgi darbojoties, pēc dotajām frāzēm atpazīt latviešu tautas dziesmu, pabeigt melodijas tukšās vietas, atcerēties 1. panta vārdus, sacerēt savus vārdus turpmākajiem pantiem. Izveidot kopīgu zīmējumu. Savu sniegumu nodemonstrēt (kā priekšnesumu) klasei. Darbs paredzēts 2 mācību stundām.
Rita Vēverbrante

pdf ppt

Teātra māksla. Ievadstunda. 7.klase

Sadarbībā ar klases biedriem un skolotāju noskaidrot, kas ir mācību priekšmets „Teātra māksla”, un uzzināt, kāds ir pirmais solis, kas jāapgūst, lai kļūtu par izcilu aktieri.

pdf