18. novembris. Latviešu valodas mācību materiāli.

pdf

Attālinātā vēstures stunda, 11. klase.

pdf

Jauno laiku posms, 8.klase

Kā renesanse mainīja vizuālo mākslu?
SR: Prot salīdzināt mākslas darbus un identificēt personības unikālo devumu mākslas attīstībā.

Inga Niedra

ppt

Kā renesanse mainīja literatūru un zinātni? 5.-9.klse

Inga Niedra

ppt

Latvija 1.

pptx

Latvija. Svarīgākā informācija. Tests.

docx

Latvijas un pasaules vēsture 7. klase. Grupu darbs MS Teams.

pdf

Mācību stunda muzejā,10.-12. klase

Nodarbības mērķis: Iepazīties ar laiku, kad Cēsu pilsmuižā dzīvoja grāfi Zīversi, vācbaltiešu muižnieku dzīvesveidu un viņu lomu vietējā sabiedrībā, kultūras vērtību radīšanā un uzturēšanā.

pdf

Palīdzēsim 9.klašu skolēniem iepazīt Latvijas vēsturi caur vēstures vizuālajiem avotiem, 9klase

pdf

Par projektu Metodiskā materiāla izstrāde darbam ar informācijas tehnoloģijām Latvijas vēstures stundās, 6. klase

pdf

Projekta metodes lietojums vēstures stundās, 9. klase

Jauniešiem ir iespēja iegūt personīgo pieredzi ar to laikmetu, ko viņi nav piedzīvojuši.

pdf

Radošā darba. Saimniecības attīstība Kurzemes un Z emgales hercogistē apraksts un vērtēšanas kritēriji, 8. klase

pdf

Radošais darbs. Ceļojums pa Latvijas novadiem, 6. klase

Saskatīt, kādas ir atšķirības un līdzības Latvijas novadu vēsturē, kultūras un saimniecības attīstībā; Pilnveidot savas radošās un kritiskās domāšanas prasmes!

pdf

Sabiedrība aizvēsturē, 7.klase

SR:
1. Secināsi, ko mēs varam uzzināt par seno cilvēku sadzīvi, iepazīstot arheologa atradumus.

2. Zina senāko cilvēka dzīvesveidu, darbarīkus.


Inga Niedra

ppt

Sabiedrība aizvēsturē, 7.klase

Kā cilvēki ir skaidrojuši savu izcelsmi?
SR:
Iepazīst teorijas par cilvēku rašanos.

Noskaidro, kā notika cilvēka attīstība.

Zina ,kur radās cilvēks ,un kā tas nonāca cilvēku pasaulē.

Inga Niedra

ppt

Tiesa. Produktīva metode mācību procesā, 7.-12.klase

Kā izmantot tiesvedības metodi vēstures stundā?

pdf

Vēstures stunda „Varonība. Drosme. Pateicība”. 6.klase.

pdf