Atoma un vielas uzbūve, 10.klase

docx

Dabasvielas, 11.klase

docx

Datorika. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 7. klase

docx

Datorika. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 8. klase

docx

Dispersās sistēmas, 10.klase

docx

Elektrolītiskā disociācija, 10.klase

docx

Kā darbojas spēki, 4.klase

Materiālā ir iekļauts tēmas plānojums 16 mācību stundām, 8 prezentācijas, 2 darba lapas un 1 pārbaudes darbs.

Ginta Jasinska

doc pptx ×8 docx ×3

Kā izmanto materiālus, 5.klase

Materiālā ir iekļauts tēmas plānojums: 11 stundas dabaszinībās un 7 stundas dizainā un tehnoloģijās.
6 prezentācijas
4 darba lapas
1 pārbaudes darbs

Ginta Jasinska

docx ×6 pptx ×6

Kā izmanto ūdeni, 8.klase

docx

Kā notiek vielu ķīmiskās pārvērtības, 8.klase

docx

Kāpēc skābes un bāzes ir pretstati, 8.klase

docx

Karbonskābes un to atvasinājumi, 11.klase

docx

Kas ir ķīmija, 8.klase

docx

Ķīmijas un vides tehnoloģijas ilgtspējīgā sabiedrībā, 11.klase

docx

Ķīmisko procesu norise, 10.klase

docx

Latviešu valodas stundu plāni, 6. klase

6. klases latviešu valodas stundas plāns par tematu „Teikuma locekļi. Apstāklis”

pdf

No kā sastāv vielas, 8.klase

docx

Ogļūdeņraži, 11.klase

docx

Oksidēšanās-reducēšanās procesi, 10.klase

docx

Programmēšana. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 10. klase

docx

Programmēšana. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 11. klase

docx

Spirti un aldehīdi, 11.klase

docx

Tēma „Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?”, 8. klase

Materiālā pieejams temata "8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?" plānojums 24 mācību stundām. Prezentācija, darba lapas un teorēma „Paralēlu taišņu pazīmes”.

doc pptx pdf ×2

Temata plānojums "Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā?", 1.klase

Gunita Žabre

docx

Tematiskais pāns "Vide un organismu evolucionārās pārmaiņas", 10.klase

pdf

Tematiskais plāns "DNS noslēpumi", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Kā organismi elpo?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas ir bioloģija?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas nodrošina augu un dzīvnieku balstu un kustības?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas sedz organismus?" 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Organisma imunitāte", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Pazīmju iedzimšana", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Šūnas un organisma darbība", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Šūnu vairošanās", 10.klase

pdf

Tematiskais plāns mūzikā, 1.klase, I semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 1.klase, II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 2. klase, I un II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 2.klase

Santa Treilība

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 3.klase, I un II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 4.klase, I semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 4.klase, II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 5.klase, I un II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 6.klase, I un II semestris

docx

Tematiskais plāns, krievu valoda (svešvaloda), 7.klase

Tematiskais plāns krievu valodā (svešvaloda) 7. klasei
Prezentācija „Profesiju pasaulē”
Prezentācija „Ceļojums muzeju pasaulē”

Anna Majevska

docx pdf ×2