Metodiskie materiāli pieejami tikai abonētājiem no 01.11.2021. Metodisko materiālu datu bāzi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.

Abonēt var šeit: https://skolasvards.lv/abonesana

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar redakciju.

Tālrunis: 26002264

E-pasts: redakcija@skolasvards.lv

Ampēra spēks, 11.klase

Prezentāciju “Ampēra spēks” pielieto11. klasē, apgūstot gan spēka jēdzienu, gan nosakot spēka virzienu. Skolotājs uz ekrāna demonstrē situāciju un aicina skolēnus novietot kreiso roku spēka virziena noteikšanai, tad demonstrē pareizo atbildi. Risinot kvantitatīvos uzdevumus, skolotājs uz ekrāna parāda uzdevumu un pēc tam, kad skolēni atrisinājuši, demonstrē pareizo risinājuma gaitu un atbildi.

ppt

Attēli lēcās, 12.klase

Prezentāciju “Lēcas” pielieto 12.klasē, apgūstot attēla konstruēšanu lēcās un raksturojo tattēlu. Skolotājs demonstrē situāciju un aicina skolēnus konstruēt attēlu lēcā. Pēc darba izpildīšanas skolotājs demonstrē konstruēšanas gaitu un pareizo atbildi, kā arī attēla raksturojumu. Šo prezentāciju skolēni var patstāvīgi izmantot, izpildot treniņuzdevumus pirms pārbaudes darba.

ppt

Lorenca spēks, 11.klase

Prezentāciju “Lorenca spēks” pielieto 11.klasē, apgūstot spēka jēdzienu un risinot kvalitatīvos un kvantitatīvos uzdevumus. Skolotājs uz ekrāna demonstrē situāciju un aicina skolēnus novietot kreiso roku, spēka virziena noteikšanai. Uz ekrāna arī var nodemonstrēt un izskaidrot spēka pielietošanu.

ppt

Magnētiskā lauka indukcija, 11.klase

Prezentāciju “Magnētiskā lauka indukcija“ izmanto 11.klasē ,lai apgūtu magnētiskā lauka indukcijas līniju virzienu. Risinot kvalitatīvos uzdevumus, skolotājs uz ekrāna parāda uzdevumu un aicina skolēnus novietot labo roku, lai noteiktu līniju virzienu. Tad skolotājs demonstrē risinājuma gaitu un pareizo atbildi. Skolēns var patstāvīgi strādāt ar šo prezentāciju un veikt treniņuzdevumus, lai, piemēram, sagatavotos pārbaudes darbam.

ppt

Pusvadītāji, 11.klase

Prezentācija ar animācijām "Pusvadītāji", kura palīdzēs 11. klases skolēniem veidot izpratni par pusvadītājiem.
Arnolds Šablovskis, Liepājas Valsts1.ģimnāzijas fizikas skolotājs

ppt

Vienmērīga ķermeņu kustība, 10.klase

Prezentāciju “Vienmērīga ķermeņu kustība“ pielieto 10.klasē,
1) apgūstot pārvietojuma vektora parametru apgūšanu. Skolotājs uz ekrāna demonstrē pārvietojuma vektoru un aicina skolēnus uzrakstīt nepieciešamos parametrus, tad skolotājs demonstrē risinājuma gaitu un pareizās atbildes. '
2) Pielieto vienmērīgās kustības vienādojuma apgūšanai. Skolotājs demonstrē situācijas vai grafikus un aicina skolēnus uzrakstīt kustību vienādojumus, tad skolotājs demonstrē pareizās atbildes.
3) Pielieto stroboskopisko uzdevumu risināšanai. Skolotājs demonstrē situāciju un aicina skolēnus aprēķināt nepieciešamos lielumus, tad parāda pareizo risinājuma gaitu un atbildes. Skolēns patstāvīgi var apgūt uzdevumu risināšanu, izmantojot šo prezentāciju, pirms pārbaudes darba vai, ja nav bijis stundā.

ppt

Zvaigžņu koordinātas.

pdf