Metodiskie materiāli pieejami tikai abonētājiem no 01.11.2021. Metodisko materiālu datu bāzi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.

Abonēt var šeit: https://skolasvards.lv/abonesana

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar redakciju.

Tālrunis: 26002264

E-pasts: redakcija@skolasvards.lv

Stehiometrija

M. Gorskis. Etīdes par stehiometriju. Atklātā lekcija Latvijas ķīmijas skolotāju konferences ietvāros. Rīgā, 2015. gada 20. martā.
Vielas daudzums
Fizikālie lielumi (1.)
Fizikālie lielumi (2.)
Fizikālie lielumi (3.)
Aprēķinu formulas (1.)
Aprēķinu formulas (2.)
Vienkāršākie aprēķini ķīmijā
Vielas ķīmiskā formula
01. Vielas molmasas aprēķināšana
02. Vielas sastāvdaļas masas daļas aprēķināšana
03. Gāzveida vielas blīvuma aprēķināšana
04. Gāzveida vielas relatīvā blīvuma aprēķināšana
05. Saistīti ar vielas daudzumu vienkāršākie aprēķini
06. Vienkāršākie aprēķini pēc vielu ķīmiskajām formulām
07. Vienkāršākie aprēķini pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem
08. Atbalsta shēma "Aprēķini pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem"

01_molmasas_aprekinasana.pdf 02_vielas_sastavdalas_w_.pdf 03_gazveida_vielas_blivu.pdf 04_gazv_viel_relativa_bliv_aprek.pdf 05_vielas_daudzuma_aprekinasana.pdf 06_vienk_aprek_pec_vielu.pdf 07_vienk_apr_pec_reakc_vienad.pdf 20150320_lksa_konf_uzdev.pdf 20190907_aprekinu_formulas_mg.pdf 20190926_fizikalie_lielu.pdf 20210813_aprekinu_formulas.pdf 20210815_fizikalie_lielu.pdf aprekini_pec_r_vien.pdf aprekinu_formulas_mihail.pdf fizikalie_lielumi_publicesanai_1.pdf vielas_daudzums.pdf vielas_kimiska_formula_m-1.pdf