Metodiskie materiāli pieejami tikai abonētājiem. Metodisko materiālu datu bāzi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.

Abonēt var šeit: https://skolasvards.lv/abonesana

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar redakciju.

Tālrunis: 26002264

E-pasts: redakcija@skolasvards.lv

Pašpalīdzības aktivitātes pedagogiem un to aktualizēšana supervīzijā.

Supervīzijas galvenais mērķis ir palīdzēt paaugstināt profesionālo efektivitāti indivīdiem, grupām un komandām. Tas ir konsultatīvs atbalsts jautājumos par stresu un izdegšanu, profesionālajām robežām, rīcības alternatīvām darba situācijās, attiecībām ar kolēģiem, sadarbību komandā un citiem līdzīgiem jautājumiem profesionālajā vidē.

Autors: Elīna Liepiņa, RSU profesionālās maģistra studiju programmas „Supervīzija” maģistrante, Krīstīne Mārtinsone, Dr. psych., RSU profesore

paspalidzibas_aktivitate.pdf