Metodiskie materiāli pieejami tikai abonētājiem no 01.11.2021. Metodisko materiālu datu bāzi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.

Abonēt var šeit: https://skolasvards.lv/abonesana

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar redakciju.

Tālrunis: 26002264

E-pasts: redakcija@skolasvards.lv

Atoma un vielas uzbūve, 10.klase

docx

Dabasvielas, 11.klase

docx

Dispersās sistēmas, 10.klase

docx

Elektrolītiskā disociācija, 10.klase

docx

Kā izmanto ūdeni, 8.klase

docx

Kā notiek vielu ķīmiskās pārvērtības, 8.klase

docx

Kāpēc skābes un bāzes ir pretstati, 8.klase

docx

Karbonskābes un to atvasinājumi, 11.klase

docx

Kas ir ķīmija, 8.klase

docx

Ķīmijas un vides tehnoloģijas ilgtspējīgā sabiedrībā, 11.klase

docx

Ķīmisko procesu norise, 10.klase

docx

No kā sastāv vielas, 8.klase

docx

Ogļūdeņraži, 11.klase

docx

Oksidēšanās-reducēšanās procesi, 10.klase

docx

Spirti un aldehīdi, 11.klase

docx

Tematiskais pāns "Vide un organismu evolucionārās pārmaiņas", 10.klase

pdf

Tematiskais plāns "DNS noslēpumi", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Kā organismi elpo?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas ir bioloģija?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas nodrošina augu un dzīvnieku balstu un kustības?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas sedz organismus?" 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Organisma imunitāte", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Pazīmju iedzimšana", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Šūnas un organisma darbība", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Šūnu vairošanās", 10.klase

pdf

Tematiskais plāns mūzikā, 2.klase

Santa Treilība

docx

Tematiskais plāns, krievu valoda (svešvaloda), 7.klase

Tematiskais plāns krievu valodā (svešvaloda) 7. klasei
Prezentācija „Profesiju pasaulē”
Prezentācija „Ceļojums muzeju pasaulē”

Anna Majevska

docx pdf ×2